Ministarstvo:Preporuke za smanjenje potrosnje od 1.septembra tanjug

Objavljeno: 30.08.2022. 10:40 Izmenjeno: 30.08.2022. 10:40

Kada je reč o domaćinstvima, predlozi preporuka odnose se na racionalnije korišćenje, pre svega električne energije.

Ministarstvo energetike donelo je predloge preporuka za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva, za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije koje bi, kako je poručilo, trebalo da počnu da se primenjuju što pre i to, od 1. septembra do 31. marta.

Ako bi se preporuke sprovele, ne bi bilo potreba za uvozom struje na godišnjem nivou, saopštilo je ministarstvo.

„Kada je reč o lokalnim samoupravama, organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi, predlog preporuka su racionalnija upotreba javne rasvete, ograničenje rada dekorativne rasvete na javnim objektima, korišćenje LED rasvete, zamena stolarije i generalno unapređenje energetske efikasnosti, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja i korišćenje toplotnih pumpi, što bi trebalo da omogući smanjenje potrošnje energije za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine“.

Posebno je važan, kako se ističe, predlog preporuke da sva javna preduzeća naprave plan uštede potrošnje, a da JP u energetskom sektoru naprave i planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže.

„Ministarstvo će uputiti molbu JP EPS da opširnije mogućnosti za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za domaćinstva dostavlja uz račune za utrošenu energiju, a predlog preporuke je i da JP EPS stimuliše štednju kroz odobravanja dodatnih popusta za kupce koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine“, kaže se u saopštenju.

Jedan od predloga preporuka je i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje OIE sa ciljem smanjenja potrošnje, navedeno je u saopštenju.

Detaljniji podaci i predlozi preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije nalaze se na linku:

 

„Ne pravimo planove o restrikcijama električne energije, već radimo sve vreme na tome da naš elektroenergetski sektor povećava proizvodnju energije, kako bismo smanjili uvoz nedostajućih kolicina i radimo na realizaciji projekata koji unapređuju energetsku efikasnost i u javnim objektima i u domaćinstvima“, navelo je ministarstvo na sajtu.

Na osnovu potencijalno ostvarenih ušteda procenjuje se da se na dnevnom nivou može uštedeti elektricne energije više od 15 odsto od dnevne potrošnje ukupne elektricne energije na nivou Republike Srbije, što se preslikava i na godišnji nivo iznosi oko 5.300 gigavat sati (GWh), od ukupno potrošenih 33.000 GWh. Dnevna potrošnja elektricne energije u Srbiji je u letnjem periodu oko 90 gigavat-sati dnevno, a u zimskom periodu potrošnja je 120 gigavat-sati dnevno. Od toga domaćinstva troše 42 odsto, industrija 25 odsto, transport tri odsto, javno komercijalni sektor 17 odsto, dok su gubici 13 odsto.

Ministarstvo je na svom sajtu preciziralo preporuke:

Javno osvetljenje – predlog preporuka za nadležne rukovodioce opština i gradova: da lokalne samouprave pristupe smanjenju javne rasvete postavljene na ulicama, trgovima i drugim objektima na minimalni bezbednosno opravdan nivo (smanjenje za 33 odsto),

da svuda gde je moguće ograniče rad rasvete bilborda i svetlećih reklama, da ograniče novogodišnje osvetljenja na period od 15. decembra do 15. januara.

Takođe, da svuda gde je moguće ograniče rad reflektora na sportskim i drugim manifestacijama sa tendencijom organizovanja sportskih priredaba tokom dnevne svetlosti, da hitno pristupe prelasku na LED rasvetu.

Smanjenje potrošnje elektricne i toplotne energije za 15 odsto u odnosu na isti period 2021/2022 – predlog preporuka za rukovodioce u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredu:

Da među svojim zaposlenima odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, u skladu sa svim navedenim preporukama, primenom učestalih kontrola tokom radnog vremena, a posebno po isteku radnog vremena, sa ciljem smanjenja potrošnje za 15 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, da obezbedi isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi, obezbedi da objekti/prostorije koji se zagrevaju/dogrevaju u prostorijama imaju temperaturu najviše do 20 stepeni C, sa izuzetkom bolnica,ustanova socijalnih zaštita, vrtića i škola.

Takođe, da obezbedi zamenu starih živinih svetiljki novim led svetiljkama u javnom osvetljenju i u zgradama koje koristi javni sektor, da instalira inteligentne sisteme za upravljanje potrošnjom energije, da investiraju u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hladenja, da obezbedi postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu odnosno koje koriste organi na koje se odnosi ova preporuka.

Da obezbedi prelazak sa grejanja strujom na drugi vid grejanja, a ukoliko nije moguce, gde je sprovodljivo treba preci na grejanje putem toplotne pumpe odnosno na invertorske split sisteme.

Predlog preporuka za zaposlene u organima državne uprave, državnim preduzecima, javnim ustanovama i privredi:

da ne koriste osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, ne postavljaju tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost od prozora, danju ne spuštaju roletne, da radne stolove postave tako da mogu da koriste prirodnu svetlost, da iskljucuju osvetljenje kada u prostoriji niko ne boravi,

da koriste stepenice umesto lifta, da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da po završetku rada iskljuce sve racunare, štampace i druge uredaje.

Predlog preporuka za državna preduzeca i javne ustanove:

JP u energetskom sektoru (Elektroprivreda Srbije, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, Elektrodistribucija Srbije doo, Javno preduzece Srbijagas, Novi Sad,. Transportgas Srbija doo, Novi Sad) da sačine poseban plan ušteda sopstvene potrošnje elektricne energije.

JP EPS, AD EMS i EDS da naprave planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže. Da JP EPS stimuliše štednju elektricne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na racunu za elektricnu energiju kupcima koji smanje mesecnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

JP Putevi Srbije, Aerodromi Srbije, Železnice Srbije, Skijališta Srbije, kao i lokalna javna preduzeca preduzmu mere za smanjenje potrošnje energije u okviru svojih delatnosti EPS, zajedno sa velikim potrošacima, da pristupi prilagodavanju planova potrošnje i proizvodnje elektricne energije.

Da JP EPS izvrši optimizaciju pocetka rada TE-TO, da JP EPS izvrši dodatno istraživanje tržišta i primenu drugih modela za nabavku elektricne energije i uglja, da toplane razmotre optimizaciju datuma pocetka grejne sezone, da toplane razmotre aktiviranje kogenerativnih postrojenja za proizvodnju elektricne energije, da EDS i JP EPS olakšaju procedure za prikljucenje kupaca-proizvodaca na elektroenergetsku mrežu.

Predlog preporuke za JP EPS da inicira pokretanje postupka izbora strateških partnera za izgradnju elektrana koje koriste OIE.

Suština ovog predloga je da JP EPS postane vlasnik 100 odsto ili vecinski suvlasnik (preko 50 odsto) projekata izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije.

Predloženi model predviden je Zakonom o korišcenju OIE i podrazumeva objavu javnog poziva zainteresovanim privatnim investitorima da prema uslovima koje formulišu Vlada RS i JP EPS, postanu strateški partneri JP EPS.

Predlog preporuka za preduzimanje mera u domacinstvima u cilju smanjenja potrošnje elektricne i toplotne energije – Ušteda na toploj vodi:

Korišcenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60 stepeni C.

Uštede na rashladnim i grejnim uredajima: postavljanje frižidera na 4°C, a zamrzivaca na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji, razumno korišcenje grejnih uredaja u svom domu,

u toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noci spustiti roletne i zavese, ne pokrivati grejne elemente i uredaje nameštajem ili odecom jer na taj nacin emituju manje toplote.

Uštede kod mašina za pranje veša i suda: Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije, izbegavati sušenje veša u sušilicima vec veš sušiti na vazduhu, treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti znacajna kolicina energije.

Ušteda energije kod pripreme hrane: Treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20 odsto energije, takode treba koristiti posude koje su velicinom srazmerne grejnoj površini kako bi se izbegao gubitak od 20 odsto energije, kada voda prokljuca, jacinu grejanja posude treba smanjiti na najnižu mogucu temperaturu pri kojoj ce voda da nastavi da kljuca. Na ovaj nacin može se uštedeti i do 60 odsto energije.

Takođe, najekonomicnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu kojim se vreme kuvanja i utrošena elektricna energija smanjuju za dva do tri puta, iskljucivanjem rerne 10 minuta pre kraja pecenja može se uštedeti do 20 odsto energije, prilikom korišcenja rerne, poželjno je što manje otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20 odsto toplote.

Ušteda energije kod rasvete i ostalih elektricnih uredaja: gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi, velike uštede mogu se ostvariti zamenom obicnih sijalica sa užarenim vlaknom led metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od obicnih. Iskljuciti racunar nakon završetka rada sa njim, iskljuciti punjace baterija iz utičnica, zameniti stare sijalice sa led sijalicama, redovno menjati filtere na grejnim uredajima, iskljucivanje dekorativnih rasveta na stambenim zgradama i porodicnim kucama.

Zagrevanje prostora – preporucene temperature za prostorije:

za slucaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21°C, za prostor u kome spavamo 18° C,

za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16° C, a u slucaju dužeg odsustva 10° C.

Kupovina uredaja – prilikom kupovine elektricnih uredaja za domacinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije.

Treba kupovati uredaje sa najvecom klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se videti oznaka energetske efikasnosti uredaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uredaja može potrošiti, uredaje treba birati tako da odgovaraju stvarnim potrebama korisnika jer preveliki uredaji koji nece raditi sa punim kapacitetom bespotrebno koriste elektricnu energiju.

Investiranje u energetsku efikasnost (smanjenje potrošnje elektricne i toplotne energije) i korišcenje OIE iz sopstvenih izvora (povecanje energetske nezavisnosti domacinstava):

Investiranje u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hladenja,

postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu odnosno koje koriste domacinstva,

Preporucuje se javnom servisu RTS i drugim medijima koji poseduju nacionalnu frekvenciju da preduzme sledece mere, i to:

Emituje promotivne spotove iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, u terminima povecane gledanosti medijskih programa obezbedi ucešce strucnjaka koji ce korisnim savetima i informacijama uticati na podizanje svesti gradana o potrebi energetske tranzicije – prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije (u daljem tekstu: OIE), nacinu za povecanje energetske efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Promotivne aktivnosti na sticanju statusa kupca-proizvodaca (tzv. prozumera) kao ekonomske mere štednje krajnjih kupaca ali i mere za povecanje energetske nezavisnosti.

U tom smislu ukljuciti dobre primere iz javnog i privatnog sektora. Isticati važnost ove mere u delu smanjenja uvoza elektricne energije – svaki zeleni kilovat sa krova domacinstava i/ili privrede znaci manji procenat uvoza elektricne energije koja danas dostiže 13 puta višu cenu na tržištu nego što je bila pre energetske krize.

Da sprovodi i druge promotivne aktivnosti u cilju podizanja svesti o nacinima za povecanje energetske efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Preporucuje se javnom sektoru da preduzme sledece mere, i to: da obezbedi edukaciju svojih zaposlenih o merama efikasnog korišcenja energije, nacinima njihove primene (moguce je koristiti obuku koju je Privredna komora Srbije razvila za domare i zaposlene u školama), kao i upotrebi OIE, obezbedi isticanje edukativnog materijala iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije na javnim mestima na kojima se okuplja veci broj gradana, a posebno u autobusima gradskog saobracaja, domovima zdravlja i drugim pogodnim mestima koji vec poseduju elektronske uredaje preko kojih se prikazivanje elektronskih sadržaja može vršiti.

Takođe, u vrticima, predškolskim i drugim obrazovnim ustanovama obezbediti edukaciju dece i daka u pogledu nacina za upotrebu OIE, racionalnu upotrebu energije i povecanje energetske efikasnosti.

Preporucuje se energetskim subjektima da preduzmu sledece mere, i to: Uz ili na racunu za isporucenu energiju, za svaki obracunski period, obezbede podatke o kontaktu i elektronskoj adresi na kojoj krajnji kupac ili organizacija za zaštitu potrošaca može da dobije informacije o dostupnim merama za povecanje energetske efikasnosti i spisku mera koje može da preduzme u cilju uštede energije, kao i o drugim podacima koji mogu biti od znacaja za efikasno korišcenje energije.

Uz racune za utrošenu energiju štampaju i šalju flajere koji promovišu i daju preporuke za štednju energije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Četvrtak
Pretežno vedro

Trenutna temperatura 32°C

Pretežno vedro

Petak
Sunčano

Max: 34°C
Min: 22°C

Sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana