Gradski servis

Pohvala za Studio B pošto smo uspeli da rešimo problem penzionog osiguranja! (Verica)

 

Beokom servis je pohvalu prosledio i PIO fondu uz čije je angažovanje problem rešen i od koga je stigao odgovor.

 

Problem je sa kanalizacijom koju je komšija zapušio. Kada će  biti  ovo rešeno  s obzirom da je prijaljeno svim nadležnim službama ali do sada  niko nije reagovao? (Slobodan)

Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je da gledalac dostavi tačnu adresu i broj predmeta podnetog nadležnim instutucijama   kako bi mogli proveriti navode iznete u dopisu i dostaviti odgovor.

Vračar, Šumatovačka  – Gledateljka pita da li može kod umetničke škole da se izgradi park za kućne ljubimce s obzirom da ima slobodan prostor?

 

Iz sekretarijata za komunalne i stambene poslove dostavili su nam sledeći odgovor:

Povodom Vašeg obraćanja Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove u vezi izgradnje parka za pse kod umetničke škole u Šumatovačkoj ulici, obaveštavamo Vas sledeće:

Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda (Sl.list grada Beograda br.37/11 i 55/11) čl. 21. propisano je da u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini može da se odredi površina za neograničeno slobodno kretanje pasa, a da preduzeće određuje i uređuje park za pse, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove.

Shodno navedenom, odmah po prijemu Vaš dopis smo prosledili JKP,,Zelenilo Beograd“ kako bi proverili mogućnost da se na predmetnoj površini koju održava ovo preduzeće odredi prostor za slobodno kretanje pasa.

JKP ,,Zelenilo Beograd“ nas je obavestilo da je uvidom u tehničku dokumentaciju i stanje na terenu utvrđeno da nije opravdan zahtev da se u Šumatovačkoj ulici kod Umetničke škole izgradi park za pse. Predmetna javna zelena površina obuhvaćena je Pregledom površina koje održava JKP“Zelenilo-Beograd“ i pripada 6. kategoriji (delimično uređene zelene površine). Prema DUP-u na toj parceli predviđena je izgradnja Predškolske ustanove.

 

 

Gledateljka pita da li je stupila na snagu odluka o ukidanju kaznenih poena sa navršenih 65 godina života, za penzionere koji su otišli u prevremenu penziju? (Ljubica)

 

Iz PIO fonda smo dobili sledeći odgovor:

U skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranje, ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju podrazumeva trajno umanjenje penzije za 0,34%  za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.

Novi Beograd, Stari savski most – gledalac prijavljuje rupe na mostu iz pravca Novog Beograda ka gradu. (Aleksandar)

 

Beokom je prijavu gledaoca Aleksandra prosledio JKP „Putevi Beograda“ kako bi popravka kolovoza na mostu ušla u plan sanacije puteva.

 

Zvezdara, Partizanski put – gledalac pita kada će u ovoj ulici biti izgrađena kanalizacija.

 

U Direkciji za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da je u tokusprovođenje javne nabavke za preparcelaciju saobraćajnice Dragoslava Srejovića u cilju formiranja trase saobraćajnice prema važećem urbanističkom planu. Postupak evaluacije pristiglih ponuda je u toku, a po po donošenju odluke Komisije za sprovođenje javne nabavke pristupiće se daljim aktivnostima.

 

 

Palilula, Karaburma, Biljska 10 – gledateljka pita kada će na ovoj lokaciji biti popravljena javna rasveta koja već duže vreme ne radi?

 

Iz JKP „Javno osvetljenje“ obavestili su nas da je reklamacija građana za pomenutu lokaciju (Diljska 10) prijavljena kontrolno-komandnom centru JKP “Javno osvetljenje“ Beograd i da su ekipe blagovremeno izvršile uviđaj. U toku je postupak otkalnjanja kvara, nastalog kao posledica nehotičnog prekida kabla javnog osvetljenja od strane drugog izvođača radova. Rešavanje problema očekuje se u najskorijem roku.

Zvezdara, Mirijevo – gledalac pita zašto i daLje nema jeftine struje od 14 do17 časova. (Nikola)

 

Trajanje niže dnevne tarife za aktivnu energiju propisano je aktom Agencije za energetiku Republike Srbije i to Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje (Sl. glasnik RS”, broj 84/2014, 109/2015, 105/2016, 79/2017 i 99/2018). Tačkom VII 2. navedenog akta, definisano je da, radi obezbeđivanja uravnoteženog rada sistema i sprečavanja preopterećenja uređaja i opreme, niža dnevna tarifa za aktivnu energiju, zavisno od područja, počinje između 22h i 24h i traje neprekidno osam časova. Za područje Beograda, niža dnevna tarifa primenjuje se od 24h do 08h, objasnili su u EPS Distribuciji.

 

 

Gledateljka(invalid) predala u aprilu za banju, ali niko je ne obaveštava još uvek…. (Đuka)

 

Iz PIO fonda odgovorili su nam sledeće:

Kontaktirali smo gospođu , uz prethodnu proveru u bazi, i obavestili je da pravo na besplatnu rehabilitaciju preko Fonda PIO u ovoj godini nije ostvarila zato što ne ispunjava uslov da od poslednjeg korišćenja ovog prava preko Fonda PIO mora da prođe najmanje pet godina.

 

Vračar, Šumatovačka  – Gledateljka pita da li može kod umetničke škole da se izgradi park za kućne ljubimce s obzirom da ima slobodan prostor? (Mirjana)

 

Predmetna površina pripada 6.kategoriji, u koju spadaju površine koje nisu privedene nameni. Na ovakvim površinama ne izvode se investicioni radovi bilo koje vrste, već se sprovode isključivo sanitarno-higijenske mere koje podrazumevaju sanitarno košenje i vršenje radova na čistoći, radi uspostavljanja komunalnog reda.

Gledateljka pita zašto penzioneri ne dobiju povišicu 10-15% i kada će joj biti vraćena penzija? (Danica)

 

Gledateljki je po ovom pitanju više puta odgovarano, iako ovo nije pitanje komunalnog karaktera, pa joj ponovo  preporučujemo da se za sva pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja obrati Ministarstvu za rad ,Zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje , Nemanjina 22-26, broj telefona 011/ 334-7809.

Gledalac pita kada će se rekonstruisati ulica Slobodana Jovića u Jajincima,duga preko dva kilometra, koja je puna rupa i nema trotoara? (Radovan)

 

Iz JP Putevi Beograda su nam odgovorili sledeće:

U vezi sa Vašim pitanjem koje se odnosi na rekonstrukciju Ulice Slobodana Jovića, u naselju Jajinci, obaveštavamo Vas sledeće:

Program radova Sekretarijata za saobraćaj donosi Gradonačelnik, kome predlog Programa dostavljaju na usvajanje JP „Putevi Beograda“ i Sekretarijat za saobraćaj, na osnovu predloga i prioriteta koje definišu gradske opštine, a u skladu sa opredeljenim sredstavima budžeta grada Beograda.

Uzimajući navedeno u obzir, neophodno je da se obratite nadležnoj gradskoj opštini, kako bi predmetnu ulicu predložili JP „Putevi Beograda“ da se uvrsti u predlog Programa radova Sekretarijata za saobraćaj.

Palilula, Jabučki rit – gledalac se žali na liniju autobusa 106, jer su polasci retki i neredovni. (Drago)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz su nam odgovorili:

Broj vozila na liniji se definiše na osnovu broja putnika koji koristi konkretnu liniju .

Po podacima kojim raspolaže Sekretarijat, prevozni kapacitet na liniji 106 su usklađeni sa brojem putnika koji koriste konkretnu liniju.

Sekretarijat za javni prevoz kontaktira GSP operatera koji održava pomenutu liniju, sa zahtevom da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se ostvarili svi polasci planirani redom vožnje za liniju 106. Takođe, biće izvršena analiza i ukoliko se steknu svi potrebni uslovi, izvršiće se korekcija elemenata linije 106.

Grocka – Gledateljka pita zašto nema vode u Igmanskoj i ulici Nikole Pašića? (Stana)

 

Iz GO Grocka su nam odgovorili da u prijavi nije navedeno naselje o kome je reč budući da pomenute ulice postoje u više naselja, a zavisno od naselja zavisi ko vrši distribuciju vode ne možemo odgovoriti na ovo pitanje.

 

Grocka, ul.Nikole Pašića i Igmanska – Gledateljka kaže da je predsednica GO obećala građanima da će ove dve ulice biti asfaltirane u junu ali ništa nije urađeno. Pita kada će se asfaltirati?(Stana)

 

Iz GO Grocka su nam odgovorili da je tender za rekonstrukciju ulica  u toku, nakon čega će uslediti asfaltiranje.

Boleč,ul.8.marta – Gledalac kaže da je Beograd put pre mesec dana skinuo asfalt sa dela ulice i da su od tada prestali radovi. Pita kada će biti nastavljeni? (Živorad)

 

Iz JKP Beograd put dobili smo slednjeći odgovor:

 

Vaša prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP Beograd put.

U skladu sa postojećim planom rada Službe za građevinsku operativu, očekuje se da će se radovi na pomenutoj lokaciji nastaviti za deset dana.

Molimo sugrađanina za strpljenje.

Lazarevac,Arapovac – Gledalac kaže da u Arapovcu ne postoji ni jedna ulica koja ima svoj naziv. Pita kada će se uvesti nazivi ulica? (Radomir)

 

Iz GO Lazarevac dobili smo sledeći odgovor:

Obaveštavamo Vas da su Odlukom u utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mestima na teritoriji Gradske opštine Lazarevac koju je Skupština grada Beograda donela na sednici koja je održana 25.07.2019. godine, a koja je obajavljena u Službenom listu Grada Beograda br. 65/2019 utvrđeni nazivi ulica i za naseljeno mesto Arapovac. Kako je predviđeno članom 34. navedene Odluke, nadležna služba Republičkog geodetskog zavoda RS će na osnovu iste Odluke ažurirati adresni registar.

Gledateljka pita kada će početi legalizacija objekata na PKB zemljištu u naselju Altina? (Ljiljana)

 

Iz GO Zemun dobili smo sledeći odgovor:

Obaveštavamo Vas da je Odlukom o promeni statuta gradske opštine Zemun, dobijena nadležnost za legalizaciju objekata, s tim što je rok za preuzimanje predmeta od gradskog Sekretarijata za poslove legalizacije objekata najkasnije do prvog januara 2020. godine. U naselju Altina postoji problem zemljišta koje je ranije koristio poljoprivredni kombinat  PIK „Zemun“, a koje je sada potpuno izgrađeno. Taj spor još nije završen, a svakako utiče na rešavanje predmeta legalizacije u naselju Altina.

Resnik,ul. Ljubiše Jelenkovića 65a – veliki računi za vodu, prikazivanje stanja sa vodomera je različito. Vodovod ima jedan prikaz stanja, a on kad čita stanje je mnogo manje od onog pročitanog. Uložio žalbe, reklamirao, ali odgovor nije dobio. Juče mu je stiglo rešenje od sudskog izvršitelja. Kuda ide voda, zašto stižu tako visoki računi, zašto se javio sudski izvršitelj (neverovatno da je potrošio 238 kubika). (Bogoljub)

 

Iz JKP BVK dobili smo sledeći odgovor:

 

U vezi reklamacije gospodina Bogoljuba Bogdanovića, za mesto potrošnje u ulici Ljubiše Jelenkovića broj 65/A,  koja se odnosi na visinu računa za vodu broj 65-19-010-00565683, obaveštavamo Vas o sledećem:

Dana 07.10.2019. godine, gospodin Bogoljub Bogdanović u pisanoj formi, dostavio je stanje sa vodomera od 1524 m3, očitano dana 04.10.2019. godine. U navedenom računu fakturisano je do stanja 1696 m3 na dan 20.09.2019.godine, a na osnovu proseka koji je utvrđen između prethodna dva očitana stanja.

Reklamirani račun broj 65-19-010-00565683, kao i račun broj 75-19-010-00498976 su stornirani, biće ispostavnjen novi račun za period 19.07.2019.- 04.10.2019. godine po očitanom stanju i isti će biti dostavljen potrošaču.

Gledalac kaže da se ulica Slobodana Jovića, nalazi  na granici između Vojvode Stepe i Bulevara JNA- vrlo prometna ulica, trotoara nema, rupe katastrofalne, vozači nenormalno brzo voze, saobraćajni znaci ne postoje. Strah zbog svih ali najviše zbog dece koja idu pešice. Kada će rešiti ovaj problem. (Radovan).

 

Pitanje je prosleđeno GO Voždovac i JP Putevi Beograda. Istovremeno dok ne stigne odgovor,  preporučujemo gledaocu da preko MZ pokrene inicijativu za rekonstrukciju ulice kako bi ista ušla u plan i program uređenja za sledeću godinu.

Vremenski podaci

Sreda
Sumaglica

Trenutna temperatura 17°C

Sumaglica

Četvrtak
Sunčano

Max: 29°C
Min: 14°C

Sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana