Gradski servis

Da li je Gradska  čistoća zadužena  za odnošenje smeća koje se nalazi  pored  kanti za smeće? Gledateljka  pita  zbog  džakova  sa lišćem koje čistoća nije pokupila. (Mirjana)

 

JKP „Gradska čistoća“ prilikom pražnjenja sudova za odlaganje otpada uklanja i sav otpad koji se nađe pored kontejnera. Ukoliko je došlo do propusta, molimo da nam javite tačnu lokaciju kako bi ekipe našeg preduzeća u što kraćem roku izašle na teren i uklonile otpad.

Ripanj – Gledateljka pita kada će se postaviti nadstrešnica na autobuskom stajalištu „Simići“ – prva stanica posle centra Ripnja? (Slavica)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz su nam odgovorili sledeće:

 

Na predlog i inicijativu GO Voždovac, nadstrešnice na stajalištima JLPP-a u naseljenim mestima na teritoriji ove gradske opštine postavljaju se u sklopu nabavke i planova koje realizuje ova gradska opština.

Više informacija o planovim predviđenim za naredni period možete dobiti od ove gradske opštine: info@vozdovac.rs.

Altina – Kada će biti produžena linija 81 ?! (Marija)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

Trasa linije je definisana u saradnji sa opštinom Zemun i trenutno ne postoje planovi za produženje linije, zato što linija saobraća do kraja naselja Altina i nema uslova za dalje proširenje.

Ponovljeno pitanje od 15.11. 2019. za video nadzor ispred stana u zgradi  – gledatelja zanima da li je dozvoljeno , a  ne  da je moguće postavljanje privatnog nadzora. (Bojo)

 

Po ovom pitanju gledalac je već dobio odgovor od strane Beokom servisa 18.11.2019.godine i isti može pogledati na sajtu Studija „B“.

Gledateljka pita da li može da se ubrza operacija katarakte na VMA.  Gledateljka je  operisala jedno oko. Pošto je zakasnila sa intervencijom  procena vidljivosti na operisanom oku je svega 40%, a na drugo oko trenutno ne vidi. (Radinka)

 

Beokom servis nema mogućnosti da utiče na ubrzavanje operacije katarakte na VMA ,a i gledateljka bi na taj način  bila favorizovana u odnosu na ostale pacijente koji čekaju istu operaciju.

Preporučujemo gledateljki da kontaktira Vojno medicinsku akademiju na sledeće brojeve telefona kako bi dobila tražene informacije: tel. 011/2662-717;011/3608-498;011/3609-398 i 011/3609-399.

Sofija Rakonjac  –  Pohvala za zaposlene zdravstvene radnike i pomoćno osoblje u Banji Koviljači i za celokupan odnos prema pacijentima?

 

Beokom će pohvalu gledateljke preneti zaposlenima u pomenutoj ustanovi.

 

Gledateljka pita u kojoj banci može da unovči penzioni ček sa Kipra (dolar)? (Ljiljana )

 

Iz Narodne banke Srbije dobili smo sledeći odgovor:

 

Banke u Srbiji mogu da otkupljuju čekove koje su izdati u inostranstvu i koji glase na stranu valutu, uključujući i čekove koji glase na američki dolar, i te poslove obavljaju u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Banka ino-čekove najčešće na naplatu šalje inostranoj banci, tako da je za realizaciju naplate čeka potrebno određeno vreme koje se ne može unapred precizno odrediti jer zavisi od procedura koje primenjuje banaka u inostranstvu. Po okončanju tih procedura banka korisniku čeka sredstva može da uplati na njegov devizni račun, odnosno može izvršiti isplatu u stranoj valuti ili na njegov zahtev u dinarskoj protivvrednosti.

Na internet prezentaciji NBS (www.nbs.rs)može se pronaći spisak svih banaka koje posluju u Srbiji, a preko sajta konkretne banke može se steći uvid u usluge koje banka pruža u vezi sa ino-čekovima (ta informacija se nalazi najčešće u okviru tarifa koju banke naplaćuju za svoje usluge), i u kontaktu s njom dobiti detaljne informacije.

Prnjavor, Put za Stublove 18 – Gledalac kaže da su pre dve godine sa JKP BVK izgradili vodovod ali do danas nisu dobili ni jedan račun. Pitaju kada će stići računi za potrošnju vode? (Aleksije)

 

U toku je akcija registracije potrošača na adresi Put za Stubline na opštini Voždovac.

Ukoliko potrošač ima građevinsku dozvolu, potrebno je da se javi Službi tehničke dokumentacije u Ulici kneza Miloša 27 i podnese zvaničan zahtev. Obrazac i spisak potrebne dokumentacije građani mogu naći na sajtu Beogradskog vodovoda na stranici „Procedura za priključenje na mrežu“.

Ukoliko je potrošač pokrenuo postupak legalizacije objekta i poseduje uverenje, potrebno je da dođe u prostorije Mesne zajednice utorkom ili petkom u periodu od 11-17 časova gde može podneti zahtev za registraciju i priložiti potrebnu dokumentaciju, ili da se javi na broj telefona 305 47 43 u Službu kontrole potrošača BVK gde može dobiti sve potrebne informacije o registraciji.

Gledateljka pita kada će se urediti park u centru Železnika? (Adriana).

 

Iz JKP Zelenilo Beograd su nam odgovorili sledeće:

 

Površina je u redovnom Programu održavanja JKP „Zelenilo-Beograd“, pripada 5. kategoriji održavanja, gde spadaju sva stambena naselja. Održavanje se vrši prema dinamičkom planu. Čišćenje površine je izvršeno danas.

Sanacija igrališta za decu je projekat koji spada u investiciono održavanje zelenih površina. U JKP „Zelenilo-Beograd“ je u toku izrada tehničke dokumentacije za sanaciju predmetnog igrališta.  Nakon izrade tehničke dokumentacije, predlog za sanaciju će biti upućen Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove grada Beograda koji odlučuje o projektima ove vrste, na dalje razmatranje.

Gledateljka pita zbog čega je higijena u autobusima toliko loša. Autobusi su jako prljavi i potrebno im je temeljno čišćenje? (Gordana )

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

 

Odlukom o javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda, propisano je između ostalog, da vozila kojima se obavlja linijski prevoz putnika moraju pre upućivanja u saobraćaj biti čista i provetrena.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke vrši inspektor za drumski saobraćaj, organizacione jedinice gradske uprave nadležne za inspekcijske poslove i Komunalna policija u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima.

Stoga je neophodno, da se podnosilac zahteva obrati Sekretarijatu za inspekcijske poslove ili Sekretarijatu za poslove komunalne policije gradske uprave Grada Beograda, radi preduzimanja mera u skladu sa Zakonom u slučaju opravdanosti iznetih navoda.

Palilula – zašto nije vraćena lina 96 do Trga republike? (Vesna)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

Prilikom pripreme za vraćanje linija javnog prevoza 43 i 96 na redovne trase nakon završetka radova na Trgu republike, Sekretarijat za javni prevoz se konsultovao sa predstavnicima opštine Plalilula koji su predložili da ove dve linije i dalje ostanu na okretnici ispod Pančevačkog mosta uz obrazloženje da je ponuđena opcija u interesu većine građana.

Kako bi se utvrdilo stvarno stanje na terenu i popunjenost vozila, Sekretarijat za javni prevoz organizovao je snimanje i ostalih linija koje se kreću Bulevarom despota Stefana kako bi se utvrdilo da li je potrebno izvršiti dodatno pojačanje pojedinih linija. Pored navedenih linija, vrši se i snimanje linija u centralnoj zoni grada (lin.5A, 22A, 24, 26, 29, 31, 40, 41, 77, 79) i na osnovu dobijenih rezulata izvršiće se detaljna analiza na osnovu koje će se preispitati postojeći režim rada linija javnog prevoza u centru grada, kao i pojačanje linija za koje se utvrdi da je to neophodno.

Palilula – gledateljka ukazuje na vršnjačko nasilje u srednjoj školi na Paliluli  i pita šta da se radi. (Ljiljana)

S obzirom na to da ovo nije pitanje komunalnog karaktera i da gledateljka nije navela u kojoj školi se sprovodi vršnjačko nasilje, preporučujemo joj da odgovor potraži u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili slučaj prijavi MUP-u Srbije.

 

Klinički centar – gledateljka pohvaljuje doktorku Emiliju sa Kliničkog centra na konorarnom odeljenju. (Mirjana)

 

Beokom je pohvale gledateljke Mirjane prosledio Kliničkom centru

 

Novi Beograd, Gandijeva 63 – Da li je dozvoljeno postavljanje video nadzora na ulaznim vratima od stana u stambenoj zgradi? (Bojo)

 

Budući da je pitanje koje je postavio gledalac je veoma kompleksno i zadire u oblast zaštite podataka o ličnosti, jedini odgovor, po savetu pravnika, jeste da je moguće postaviti video nadzor pod uslovom da svi stanari daju saglasnost.

Radnička 5. – Gledateljka kaže da imaju zajednički vodomer sa šećeranom i da  dobijaju velike račune za vodu. Vodovod ih je utužio i oni su podneli peticiju sa potpisima zbog velikih računa.Pitaju zašto Vodovod ne otpiše stari dug koji je nerealan jer je voda uglavnom trošena od šećerane? (Milunika )

 

Iz JKP BVK su nam odgovorili:

 

Stanari stambenih zgrada u Radničkoj broj 5 (a,b,v,c,d,e, f, g) su uključeni u sistem objedinjene naplate pre 1992. godine, a prema evidenciji JKP „Infostan tehnologije“.

Glavni vodomer je bio evidentiran na stambenu zgradu, a bila su prijavljena i dva lokalna vodomera, oba za potrošača Fabrika šećera, koja se po istim i zaduživala za utrošenu vodu.

Fabrika šećera je 2001. godine pisanim putem dala saglasnost da se jedan lokalni vodomer broj 4020785/20 mm, prebaci na potrošača Preduzeće Mundus.

Drugi lokalni vodomer br. 140018/50 mm je ukinut (ali ne od strane JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“), a po izveštaju Pogona vodovodne mreže iz 2000. godine.

Kako su stanari dobijali visoke račune za vodu, često su prijavljivali kvarove našem preduzeću.

Tako je od 2003. godine pa nadalje, Pogon vodovodne mreže četiri do pet puta godišnje izlazio na lice mesta po prijavi, ali je konstatacija uvek bila da je kvar na odvodnoj strani iza glavnog vodomera. Iako popravka kvara nije u nadležosti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, isti je nekoliko puta popravljen.

Nakon velikog broja reklamacija od strane stanara, Služba kontrole potrošača je izlaskom na lice mesta utvrdila činjenično stanje i to:

– Da postoji kvar na internoj mreži koja je stara i pravi veliki gubitak, a stanari ne žele da prihvate da internu mrežu sami održavaju, shodno članu 37. Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode.

– Utvrđeno je da se preko istog spoja napaja i Opštinski vatrogasni savez Čukarice  i poslovna zgrada Prve srpske fabrike šećera, pa su isti i uključeni u sistem direktne naplate JKP BVK.

U međuvremenu, umesto Preduzeća Mundus, izvršena je promena korisnika vode na Krajina inženjering.

Takođe je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ pisanim putem upućivao stanare da se obrate JKP „Gradsko stambeno“ kako bi se otklonili kvarovi i sprečilo dalje nekorisno oticanje vode.

Dana 19.05.2009. godine Sekretarijatu za komunalne i stmbene poslove dostavljeno je obaveštenje, po kojem će JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ stanare u stambenim zgradama zaduživati na mesečnom nivou od 7,6 m3 vode po prijavljenom članu domaćinstva, Prvu srpsku fabriku šećera zaduživati sa 100 m3 paušalno na mesečnom nivou, Opštinski vatrogasni savez Čukarice sa 45 m3 paušalno na mesečnom nivou, a Krajini inženjering (iako ima lokalni vodomer) fakturisati po dnevnoj prosečnoj potrošnji od 10 m3. Razlika između potrošnje očitane na glavnom vodomeru i zbira potrošnje potrošača iz stambenih zgrada i ova tri potrošača, ići će na teret JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Navedenu obavezu iz ovog obaveštenja JKP BVK je izvršilo, obavestilo JKP „Infostan tehnologije“, kao i sve potrošače. Takođe je dostavljeno obaveštenje JKP „Infostan tehnologije“ o umanjenju zaduženja za vodu za 2009. godinu.

Da ne bi bilo toliko gubitaka vode, JKP BVK je o svom trošku uradio novu mrežu na koju bi se svi potrošači prebacili i tako izbegli probleme.

Svi potrošači su, preko Službe informisanja bili obavešteni o novoj mreži, a njihova obaveza je bila da iskopaju šahte, kupe vodomere, dok bi registracija bila na teret JKP BVK.

Od svih potrošača, jedino se Krajina inženjering prebacila na novu mrežu kao direktni korisnik od 05.12.2016. godine.

Dana 12.10.2017. godine, izlaskom na teren ( nadležni referent prodaje, rukovodilac Službe prodaje, rukovodilac vodovodne mreže  BGD II, predstavnici grupe građana i predstavnici opštine Čukarica), dogovoreno je da potrošači upute dopis vodovodnoj mreži JKP BVK, vezano za rekonstrukcije šahti, baždarenja vodomera, a ekipe vodovodne mreže će pomoći potrošačima u tehničkom smislu da li je sve urađeno po tehnički prihvatljivim uslovima. Dogovor je da kada se svi potrošači prebace na novu mrežu, izgrađenu 2009. godine, da se blok vodomer ukine. Opština Čukarica takođe je podržala sve dogovoreno i ponudila svu neophodnu pomoć ukoliko bude bilo potrebe.

Potrošači Radničke 5 nisu ispunili svoje obaveze prema svemu napred navedenom.

Repiška 42 – Gledalac kaže da su juče izvođeni neki radovi , da je nestajalo struje i da od tada ne radi podstanica na ovoj lokaciji. Pita kada će biti puštena u rad?

 

Iz JKP Beogradske elektrane su nam odgovorili sledeće:

 

Zbog manjeg kvara na kraku toplovoda u Repiškoj ulici bez grejanja su potrošači sledećih ulica: Repiška 21 – 58, Braće Limijer 2, Spasovdanska 2 – 8a, Ratka Mitrovića 54b, Drage Spasić 32 – 34 i Trgovačka 7a.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine da ovaj kvar bude otklonjen u najkraćem mogućem  roku.

Gledateljka kaže da je preko PIO fonda dobila banju Vrdnik. Kaže da je ćerka odvezla kolima i pita da li ima pravo da naplati prevoz? (Janovka)

 

Iz PIO fonda su nam odgovorili sledeće:

 

Fond refundira troškove prevoza do banje i od banje do kuće, ali je potrebno da penzioenr priloži dokaz da je imao trošak prevoza, autobusku kartu ili ukoliko nije sačuvao kartu može dostaviti potvrdu o ceni autobuskog prevoza od mesta prebivališta do banje. Troškovi se naplaćuju u banji, po prijemu penzionera ili, ako iz bilo kog razloga penzioner ne naplati troškove prevoza u banji, to može da uradi po povratku u nadležnoj filijali koja mu isplaćuje penziju.

 

Sare Bernar 7 – Gledateljka kaže da već duže vremena ne radi podstanica za grejanje. Zvala je elektrane i rekli su da će otvoriti nalog ali ništa. Kaže da svake godine imaju problem sa ovom podstanicom i pita kada će doći jer nemaju grejanje?

 

Iz JKP Beogradske elektrane su nam odgovorili sledeće:

 

Sa adrese Sare Bernar 7 stanari su jutros prijavili reklamaciju Dispečerskom centru da ceo objekat nema grejanje. Ekipa će izaći na intervenciju.

Grocka, Pandurice – kada će biti završeni radovi na autobuskoj stanici. (Vukan )

 

Iz JP Puteva Srbije su nam odgovorili sledeće:

 

Shodno dobijenom dopisu putem mejla možemo Vas obavestiti da su navedeni radovi na izgradnji autobuskog stajališta u blizini naselja Pandurice obustavljeni, u početnoj fazi, iz sledećih razloga.

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda je dostavio Glavni projekat stajališta na predmetnom putu, ali bez dobijenih saglasnosti JP „Putevi Srbije“ na lokaciju novih staničnih mesta,  što je bio u obavezi da pribavi od upravljača puta ( JP „Putevi Srbije“)  prema članu 17 Zakona o putevima.

Rastojanje između navedenih stajališta „Put za Zaklopaču“ i „Usek“ iznosi 1200 m, a projektom je definisan početak novog stajališta na samo 200m od kraja prethodnog, što smatramo neadekvatnim među-staničnim rastojanjem za prilično opterećen državni put II  A reda broj 153, odnosno, Smederevski put.

Napominjemo da je naše preduzeće, JP „Putevi Srbije“, vodeći računa o bezbednosti kretanja pešaka u ovoj zoni, investiralo oko 2 miliona dinara u izgradnju 200m trotoara i 300m kolsko-pešačkih staza povezanih stepeništem, kako bi se obezbedio pešački saobraćaj od priključka za naselje Pandurice do stajališta „Put za Zaklopaču“.

I na kraju,  podsećamo da, prema članu 85 Zakona o putevima, troškove izgradnje autobuskih stajališta snose jedinice lokalne samouprave a ne upravljač puta.

Miljakovac 1. ul. Borska 9. – Gledateljka kaže da je urađena zamena cevi i tom prilikom su raskopani trotoari. Pita kada će se to asfaltirati? (Branka)

 

Iz JKP Beograd put su nam odgovorili sledeće:

 

Vaša prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP Beograd put, koje će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati iz svoje nadležnosti u skladu sa  planom rada.

 

Vremenski podaci

Sreda
Pretežno oblačno

Trenutna temperatura 16°C

Pretežno oblačno

Četvrtak
Malo i umereno oblačno

Max: 18°C
Min: 10°C

Malo i umereno oblačno

Vremenska prognoza za 5 dana