Gradski servis

Ulica Stevana Filipovića,  gledalac pita kada će od pruge od rampe da se uradi put koji vodi prema Sremčici koji je sav u rupama, šahtovi su loši i asfalt je propao. (Milovan)

 

 

Iz JP „Putevi Beograda“ odgovaraju:

 

Povodom pitanja koje ste nam uputili, obaveštavamo Vas da se Ulica Stevana Filipovića, u naselju Sremčica, nalazi u Programu radova Sekretarijata za saobraćaj za 2024. godinu.

Radovi na rehabilitaciji kolovoza će otpočeti u avgustu mesecu, zbog manje frekvencije saobraćaja u tom periodu.

 

 

 

Gledaoca zanima kada će biti zaprašivanje komaraca na opštini Rakovica, ulica Tunelska? (Milan)

 

 

JKP „Gradska čistoća“ nam je dostavila sledeći odgovor:

 

Suzbijanje komaraca u opštini Rakovica, te u pomenutoj Tunelskoj ulici, ekipe JKP „Gradska čistoća“ Beograd sprovešće u ranim jutarnjim časovima, u sredu, 17. jula 2024. godine.

 

 

 

Gledateljka kaže da je u Zemunu, Tošin bunar, jako loš asfalt, tačno na stajalištu 459, nešto je rađeno, a nije završeno. Asfalt je oštećen, ne može autobus da priđe, da li to može da se sanira? (Mara)

 

 

Odgovor Sek. za inspekciju, nadzor i komunikaciju:

 

Uvidom u našu evidenciju uočili smo da nije bilo prijava za navedeni problem, shodno tome, Vaše pitanje smatraće se inicijativom za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora. Inspektor Odeljenja za ulice i puteve Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju će izaći na teren i na osnovu činjeničnog stanja preuzeti mere u skladu sa svojim nadležnostima.

 

 

 

Gledaljka pita kada će poreska uprava opštine Voždovac, Vojvode Stepe da pošalje račun koliko je porez? (Milenija)

 

 

Pitanje gledateljke smo prosledili Sek. za javne prihode, po dobijanju odgovora, obavestićemo je o istom.

 

 

 

 

Gledalac živi sa majkom na opštini Zvezdara i još nisu dobili poresko rešenje za stan. On pita da li može da se pošalje poresko rešenje u pisanoj formi kako bi platio porez. Ni on ni majka nemaju mejl adresu. (Zoran)

 

Iz Sekretarijata za javne prihode odgovaraju:

 

Rešenja za porez na imovinu za 2024. godinu za opštinu Zvezdara su u izradi i u narednih nekoliko dana svi obveznici koji nemaju otvoreno eSanduče na portalu eUprava dobiće svoje rešenje u pisanoj formi putem pošte.

 

Sve informacije u vezi sa porezom na imovinu na teritoriji opštine Zvezdara, obveznik može dobiti u prostorijama Sekretarijata za javne prihode, Odeljenje Zvezdara u ul. Bulevar kralja Aleksandra 261, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati, a sredom do 18.30 sati.

 

Gledalac ima primedbu na rad Gradske čistoće. On kaže da pored svakog stajališta stoje đubrijere za pet ambalažu, papirnu ambalžu i ostalo. Građani razvrstavaju taj otpad. Onda  radnici Gradske čistoće sve to stave zajedno. On pita zašto se uopšte odvaja ambalaža. ( Jakov)

 

Odgovor JKP „Gradska čistoća“:

 

Komunalni radnik to može da učini jedino ako nakon provere pomenutih sudova za odlaganje reciklabilnog otpada utvrdi da je u njima nepropisno sortiran otpad, odnosno da su sugrađani u ovu vrstu sudova odložili nepropisno, pomešan reciklabilni otpad. Dešava se da je u ovim sudovima vrlo često odložen i komunalni otpad, pored reciklabilnog, iako ovi sudovi nisu namenjeni odlaganju komunalnog otpada.

 

Nakon zatečenog nepropisno sortiranog otpada , on se šalje dalje na sortirnu liniju pogona JKP „Gradska čistoća“ na Ada Huji, gde će biti propisno sortiran.

 

Velimira Manića 1, Jakovo, GO Surčin. Gledateljka kaže da godinu dana  čeka da se iskopaju kanali, samo njena ulica nema. Veliki je problem kada je kiša, voda ulazi u garažu. Od opštine godinu dana obećavaju, a još uvek nema ništa od toga. ( Jelena)

 

Iz GO Surčin dobili smo sledeći odgovor:

 

Na teritoriji GO Surčin postoji veliki broj ulica u kojima nije izgrađena atmosferska kanalizacija, kao što postoji i veliki broj ulica koje imaju kišne kanale, ali su ih stanovnici tih ulica u nekim delovima zatrpali, te nisu u funkciji.

 

Opština Surčin, svake godine, u skladu sa mogućnostima,  pokušava da reši ovaj problem. Na osnovu terenske kontrole i detaljne analize utvrđuju se kritična mesta na teritoriji GO Surčin, na kojima je urgentna sanacija postojećih i izgradnja novih kanala u cilju zaštite od poplava i u skladu sa tim pristupa se izradi projekata rekonstrukcije i dogradnje atmosferske kanalizacione mreže u tim mestima.

 

Krajem prošle i u toku ove godine sanirani su kanali u Jakovu u ulicama: Prilivak, Boljevačka, Jakovačke desetine, Ratkovačka, Seoske partizanske straže i Lipovačke.

 

Trenutno se uređuju atmosferski kanali sa ćuprijama u Boljevcima u delu ulice Braće Gavrajić, Braće Vujić i kanali u ulici  Bisenije Simić i delu ulice Braće Jovanović.

 

Gledateljka se žali da kad odete kod doktora opšte prakse da vam da uput za tumor markera ili nešto drugo, on kaže da nema pravo na to da to daje specijalista, kad odete kod specijaliste on kaže da to daje lekar opšte prakse. Građani su prinuđeni da plaćaju privatno. Ona pita koja su prava građana kad se ode kod lekara, po tom pitanju. (Radivojka)

 

Za dobijanje svih traženih informacija savetujemo gledateljki da se obrati Kancelariji za zaštitu prava pacijenata. Sedište svih savetnika pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda je u ulici Tiršova br. 1. Radno vreme je radnim danima od 07:00 – 15:30 časova . Kontakt telefon je 011/360-56-34 a mejl adresa savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs.

 

 

 

 

Ulica Dositeja Obradovića 6a, naselje Ostružnica, GO Čukarica. Gledateljka je pre skoro mesec dana prijavila kvar u šahtu. Šaht je pun vode. Ona kaže da još uvek niko nije izašao na teren. (Miljana)

 

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovorili su nam da zbog velikog broja kvarova visokog stepena prioriteta usled kojih je ugroženo vodosnabdevanje velikog broja potrošača, nadležni rejon održavanja vodovodne mreže nije bio u mogućnosti da izvrši popravku kvara na lokaciji u Ulici Dositeja Obradovića 6a u naselju Ostružnica. Predmetni kvar će biti otklonjen u naredna dva dana.

 

Gledalac se javlja iz Krnjače i pita dokle se stiglo sa izgradnjom kanalizacije na levoj obali Dunava. (Branislav)

 

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odgovaraju  da je u toku je tender za projektovanje i izgradnju oko 80 kilometara fekalne kanalizacije na području naselja Krnjača, sa primarnim kolektorima na  Zrenjaninskom putu i u Borči i Kotežu, i sa rekonstrukcijom kanalizacionih crpnih stanica.

 

 

Gledateljka pita kada će se završiti renoviranje ulice Jurija Gagarina u bloku 42. Ona kaže da  5 meseci renoviraju. (Mara)

 

Odgovor Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju:

 

Deo ulice Jurija Gagarina, kod bloka 42, tačnije biciklistička staza na trotoaru je usled radova na rekonstrukciji od strane  JKP “Beogradske elektrane“, ostala nezavršena.  Inspektor odeljenja za ulice i puteve je investitoru radova izdao rešenje za dovođenje iste u ispravno stanje, kao i prekršajni nalog.

 

U ulici Marka Hristića vrši se raskopavanje od strane Direkcije za izgradnju i građevinsko zemljište. Po rešenju Sekretarijata za saobraćaj  završetak  radova predviđen je za 18.07.2024.godine.

 

U ulici Antifašističke borbe, deo od Jurija Gagarina do bulevara Milutina Milankovića, je potpuno obustavljen za saobraćaj. Investitor radova su JKP “Beogradske elektrane“ koje poseduju rešenje Sekretarijata za saobraćaj, gde je predviđen završetak radova do 30.07.2024.godine.

 

Gledateljka se žali da oko zgrade i u zgradi ima pacova. Ona pita kome da se obrati za pomoć. (Anđelka)

 

Gledateljka se može obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 kako bi se utvrdila tačna nadležnost na osnovu lokacije i na tom broju telefona će dobiti i dalja uputstva o postupanju.

 

JKP „Gradska čistoća“ Beograd ne ulazi na privatne posede niti sprovodi deratizaciju glodara u stambenim zgradama, već samo na otvorenim javnim površinama Beograda, koje ulaze u nadležnost preduzeća.

 

Za deratizaciju  glodara u stambenim zgradama, na sajtu grada Beograda, na stranici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, u delu „Korisni linkovi“, objavljen je spisak privrednih subjekata koji realizuju deratizaciju sa kontakt telefonima i rasporedom po opštinama.

 

 

 

 

Gledalac se javlja iz Krnjače i žali se na  neprskanje komaraca jer mu se čini da ekipe nisu ni dolazile da tretiraju komarce. Reč je o lokacijama Zrenjanjinski put, naselja Ovča, Borča i Suvi Sebeš kao i Ribnjak Mike Alasa. ( Branislav)

 

 

Odgovor JKP „Gradska čistoća“:

 

Na pomenutim lokacijama iz upita tretman suzbijanja odraslih komaraca će se sprovsti u četvrtak,   11. jula u ranim jutarnjim časovima, oko 3 sata ujutru.

 

Molimo sugrađane da imaju strpljenja jer je usled velike količine padavina došlo do nakupljanja velike količine vlage koja pogoduje razmnožavanju komaraca. Ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine  JKP „Gradska čistoća“ Beograd rade u punom i pojačanom kapacitetu kada to dozvole vremenski uslovi.

 

Takođe, apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, podmetače za saksije, gume, staru burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad, jer će ove godine to biti izuzetno važno, imajući u vidu veoma nepovoljne vremenske uslove.

 

Na lokalitetima iz upita biće i u narednim danima ponovo sproveden tretman suzbijanja komaraca, po programu, u skladu sa rezultatima monitoringa odraslih jedinki komaraca.

 

Građani često ne vide ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd jer se u poslednje vreme zbog izuzetno visokih temperatura akcije sprovode u ranim jutarnjim časovima, oko 3 sata ujutru, a ne u večernjim časovima, kako je inače bilo uobičajeno.

 

Gledateljka kaže da je u Zemunu , u Ulici Tošin Bunar, jako loš asfalt . Tačno na stajalištu 459, nesšo je rađeno, a nije završeno. Asfalt je oštećen ne može autobus da priđe. Ona pita  da li to može da se sanira. (Mara)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovorili su nam da će poslati ekipe na teren da utvrde u čemu je problem na stajalištu.

 

 

Gledalac kaže da je od kraja marta ulica Milošev kladenac je zatvorena zbog izvođenja radova na kanalizaciji, radovi su produžavani par puta. Stanovnici Velikog Mokrog Luga i ostalih naselja moraju da kruže da bi došli dosvojih kuća. Imajući u vidu da je od pocetka radova proslo 4 meseca kada će konačno biti otvoren put koji mnogim ljudima znači. ( Viber)

 

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dobili smo sledeći odgovor:

 

U toku je izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u ulicama Cvetanova Ćuprija, Milošev kladenac i saobraćajnici S-6. Gradi se preko četiri kilometra mreže, od čega je 1,4 kilometra atmosferske kanalizacije, dok je dužina fekalne kanalizacije 2,7 kilometara. Radovi treba da budu završeni do kraja ove godine.

 

Gledateljka se žali da upravnik zgrade neće travu da pokosi i pločice su popucale na stepeništu ispred zgrade. Ona pita kako smeniti upravnika. (Anđelka)

 

Upravnik se može smeniti na sednici skupštine stambene zajednice prostom većinom prisutnih članova ukoliko se radi o upravniku iz redova stanara ili dvotrećinskom većinom ukoliko se radi o profesionalnom upravniku. Inicijativu za sazivanje sednice može podneti svaki stanar odnosno vlasnik posebnog dela stambene zgrade.

 

 

 

 

 

 

Ulica Drugog septembra 20, naselje Kneževac, GO Rakovica. Gledateljka kaže da su bili iz Vodovoda i kanalizacije i da su kolektor na ovoj lokaciji  sanirali. Ostavili su oko tri metra oko njega otkopano i tako stoji. Ostalo je sve prljavo i ona pita da li može neko da dođe da reši problem. (Zorica)

 

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovorili su da će Pogon za sanaciju defekata BVK nakon završetka izvođenja radova vratiti pomenutu površinu u pređašnje stanje u  najkraćem roku.

 

Gledalac se žali da je teško za prevoz do Mokroluškog  groblja. Ima nekoliko linija koje se od Laste uključuju na auto – put, a niko neće da stane da bi se ušlo. On pita da li može ispred ulaza   za groblje da se postavi tabla za stajalište, to bi bila velika pomoć pogotovo starijima. ( Viber)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovaraju da  nije moguće uspostaviti stajalište na ulazno/izlaznoj rampi za auto – put. Iz ovog Sekretarijata dodaju da se stajalište linije 310 nalazi u neposrednoj blizini groblja gde je pešačka dostupnost oko 5 minuta.

 

 

Gledalac ima stan koji je za vreme Drugog svetskog rata kupljen. Podnet je zahtev u katastru da se uknjiži. Međutim, ne može da se uknjiži jer nema potvrdu da je isplatio prodavcu. U međuvremenu prodavac je umro. Kakva su njegova prava. Ima kupoprodajni ugovor i računi i porez su na njega. On pita  da li može sam da podnse zahtev ili preko advokata. (Nikola)

 

Iz Republičkog geodetskog zavoda odgovaraju da za predmete po starim ispravama gledalac mora da se obrati advokatu koji će ga uputiti šta mu od dokumentacije fali i kako može to da pribavi.

 

Gledateljka se žali da su u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu kod restorana Bela reka gde se već 5 meseci izvode radovi jedni šahtovi za kišnu kanalizaciju su u ravni sa asfaltom a sa suprotne strane ulice su ti šahtovi izdignuti. Ona pita zbog čega je to tako. ( Mara)

 

Odgovor JP „Putevi Beograda“:

 

U pitanju su privremeno postavljeni ASO poklopci za šahtove koji će se iznivelisati kad bude bio urađen habajući sloj u skladu sa konačnom nivelacijom saobraćajnice.

 

Radovi u Vojvođanskoj ulici se izvode fazno pod saobraćajem. Kolovoz još nije kompletno završen, obeležen je privremenom žutom saobraćajnom signalizacijom.

 

 

 

 

Gledalac je oktobra 2023. godine podneo  zahtev za penziju i prošlo je 7 ili 8 meseci i dobio je rešenje. Međutim u novembru mesecu je bila pomoć države od 20 000 dinara koju on nije dobio, ta pomoć nije isplaćena. Obraćao se svima zašto nije isplaćeno, nikakav odgovor nije dobio. On pita zašto mu nije isplaćena pomoć države od 20 000 dinara koju su dobili svi penzioneri. (Aleksije)

 

 

Iz Fonda PIO odgovorili su nam da je proverom ustanovljeno da korisnik ima pravo na jednokratnu pomoć iz 2023. godine i obavešten je lično kada će mu biti isplaćena.

 

Gledalac je predao sektoru za katastar nepokretnosti jedan zahtev 14.09.2023. broj predmeta 952-02-3-015-4927/2023. Do današnjeg dana niko ništa nije preduzeo. Gledalac pita šta je sa njegovim predmetom, kada će to biti rešeno i gde je problem. (Vojislav)

 

Odgovor Republičkog geodetskog zavoda:

 

Povodom Vašeg upita u vezi sa postupanjem Službe za katastar nepokretnosti Palilula po zahtevu koji je evidentiran pod brojem 952-02-3-015-4927/2023 od dana 14.09.2023. godine,  obaveštavamo Vas da je urađen zapisnik o pregledu elaborata geodetskih radova i dana 08.07.2024. godine prosleđen je korisniku eŠaltera.

 

Nakon postupanja po zapisniku, Služba će nastaviti postupanje u predmetu.

 

 

Gledateljka se žali da u Zemunu, komarci kao da nisu prskani. Ulica Džesija Ovensa ulica u Altini, utisak  je kao da ekipe da nisu nijednom prošle. Takođe, Zemun park je pun komaraca. Ona pita da li može nešto da se preduzme. (Mirjana)

 

Iz JKP „Gradska čistoća“ dobili smo sledeći odgovor:

 

Na svim pomenutim lokacijama iz upita tretman suzbijanja odraslih komaraca je sproveden 6. jula u ranim jutarnjim časovima.

 

Molimo sugrađane da imaju strpljenja jer je usled velike količine padavina došlo do nakupljanja velike količine vlage koja pogoduje razmnožavanju komaraca. Ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine  JKP „Gradska čistoća“ Beograd rade u punom i pojačanom kapacitetu kada to dozvole vremenski uslovi.

 

Takođe, apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, podmetače za saksije, gume, staru burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad, jer će ove godine to biti izuzetno važno, imajući u vidu veoma nepovoljne vremenske uslove.

 

Na lokalitetima iz upita biće u narednim danima ponovo sproveden tretman suzbijanja komaraca, po programu, u skladu sa rezultatima monitoringa odraslih jedinki komaraca.

 

 

Braće Smiljanić 38, naselje Batajnica , GO Zemun. Gledalac kaže da u ovom naselju  ima 20 i više kuća koja plaćaju vodu paušalno, na očitavaju se vodomeri. Naselje je u procesu legalizacije i svi plaćaju otprilike istu kubikažu. 80 kubika je potrošeno što je mnogo. Zvali su vodovod, prebacivali si ih sa telefona na telefon. Rekli su pošto je otac umro da se donese ostavniska rasprava. On pita da li može pošto je u procesu legalizacije da se prebaci voda samo na njih. Završena je ostavinska rasprava, majka sama živi na tom broju, a na Infostanu piše tri člana porodice. ( Jovan)

 

Iz JKP „Infostan tehnologije“ odgovaraju:

 

JKP „Infostan tehnologije“ obavlja delatnost objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga kao delatnost  od opšteg interesa u smislu Zakona o javnim preduzećima. Pravni i drugi aspekti obavljanja delatnosti regulisani su Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga koju je usvojila Skupština grada Beograda, a koja je kao osnivač JKP „Infostan tehnologije“ Beograd navedene poslove poverila našem Preduzeću.  JKP „Infostan tehnologije“, u skladu sa propisima koji uređuju sistem objedinjene naplate vrši formiranje i izdavanje računa na osnovu podataka dobijenih od davalaca usluga koji su deo sistema objedinjene naplate.

 

Davalac usluge isporučene vode i kanalizacije JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ mesečno šalje JKP „Infostan tehnologije“ naloge u kojima se nalaze parametri o potrošnji vode. Isključivo na osnovu dobijenih parametara naše Preduzeće vrši raspodelu potrošnje vode i formira račun za korisnike. Za isporuku vode i kanalizacije, očitavanje mernih instrumenata i utvrđivanje opravdanosti reklamacija korisnika nadležno je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

 

Uvidom u bazu sistema objedinjene naplate utvrđeno je da se na adresi Braće Smiljanić broj 38 nalazi individualni vodomer, na osnovu koga JKP Beogradski vodovod i kanalizacija“ dostavlja potrošnju za fakturisanje.

 

Korisnici mogu uložiti reklamaciju na iznos za utrošenu vodu i kanalizaciju, nakon čega će davalac usluge JKP Beogradski vodovod i kanalizacija utvrditi da li je reklamacija opravdana.

 

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti JKP Infostan tehnologije na ekspozituri Zemun, Dr Nedeljka Ercegovca 27.

 

 

 

 

 

 

. Kolonija Radomira Markovića, naselje Banjica, GO Voždovac. Gledateljka traži prskanje komaraca na ovoj lokaciji. Ona kaže da su ekipe za prskanje komaraca prošle samo jedanput a imaju najezdu  bubica i komaraca. ( Ljiljana)

 

Iz JKP „Gradska čistoća“ odgovaraju da će suzbijanje komaraca na lokaciji iz prijave, ekipe ovog preduzeća sprovesti u utorak, 9. jula u ranim jutarnjim časovima.

 

Gledalac je predao sektoru za katastar nepokretnosti jedan zahtev 14.09.2023. broj predmeta 952-02-3-015-4927/2023. Do današnjeg dana niko ništa nije preduzeo. Gledalac pita šta je sa njegovim predmetom, kada će to biti rešeno i gde je problem. ( Vojislav)

 

Pitanje gledaoca Servisni centar Grada Beograda prosledio je Republičkom geodetskom zavodu. Po dobijanju traženih informacija, obavestićemo gledaoca.

 

Naselje Labudovo brdo, GO Rakovica. Gledateljka je dobila je rešenje za porez i više nego duplo je skuplje nego prošle godine. Pitala je po komšiluku da li je i njima poskupelo, oni su rekli 1 500 do 2 000dinara da im je skuplje. Ona pita da li je to stvarno toliko poskupelo ili nije, ili je u pitanja greška. (Nada)

 

Odgovor Sekretarijata za javne prihode:

 

Visina poreza na imovinu svakom poreskom obvezniku utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu i zavisi od elemenata za oporezivanje (površina, vrsta nepokretnosti, pravo na poreski kredit, amortizacija…).

Ukoliko nije bilo promene elemenata za oporezivanje, porez na imovinu za 2024. godinu, svakako nije više od duplo veći u odnosu na 2023. godinu.

Poreski obveznik može sva pojašnjenja i provere u vezi svog poreza na imovinu izvršiti u nadležnom opštinskom odeljenju Sekretarijata za javne prihode svaki radni dan od 08.00 do 14.00 časova, a sredom do 18.30 časova.

 

Ladne vode, naselje Mirijevo, GO Zvezdara. Gledalac kaže da se uvek nakon padavina tu napravi veliki bazen, ne može da se prođe kolima ni pešaka, veliki problem skupljanja vode. On pita da li to može da se reši. ( Viber)

 

Primedbu i pitanje gledaoca prosledili smo JP „Putevi Beograda“ kako bi njihove ekipe izlaskom na teren utvrdile razloge nakupljanja vode na predmetnoj lokaciji.

 

 

 

Ulica Rada Kondića, GO Zvezdara. Gledalac pita kada će biti obnovljena ova ulica. (Viber)

 

Iz JP „Putevi Beograda“ odgovaraju da su radovi na popravci oštećenja kolovoza u Ulici Rade Kondića, na teritoriji GO Zvezdara u toku. Isti će biti završeni u najkraćem vremenskom roku.

 

 

Naselje Gaj, GO Barajevo. Gledalac pita  da li može da se skloni čopor pasa lutalica iz ovog naselja.

 

Iz JKP „Veterina Beograd“ odgovaraju:

 

Služba komunalne zoohigijene u prethodnom periodu izlazila je na lokaciju Gaj u Barajevu i zbrinula primećene pse, ali će u cilju što bržeg rešavanja potencijalnog problema i u narednom periodu posećivati navedenu lokaciju.

 

Gledateljka moli da se vrati nadstrešnica i klupa na autobuskom stajalištu kod Lidla, ulica Patrijarha Joanikija, smer ka Petlovom brdu. ( Viber)

 

Odgovor Sekretarijata za javni prevoz:

 

Predmetna nadstrešnica je demontirana zbog radova na hitnoj intervenciji JKP „Beogradski vodovod i kanalizacije“, problemi oko vraćanja se javljaju jer se stajalište nalazi na privatnoj parceli koja je u vlasništvu Lidla. U narednom periodu ćemo razmotriti kako je došlo do toga da pojas trotoara bude u vlasništvu privatnog investitora.

 

Gledateljka pita kada će se u medijima govoriti mnogo više o važnosti sterilizacije pasa i mačaka . Ona pita  da li mogu da se uključe privatne veterinarske ambulante da uz pomoć državnih donacija to urade, mnogi ljudi nemaju novac da sterilišu svoje ljubimce, jako je skupo treba 10 000 dinara do 15 000 dinara sa oporavkom. Nju zanima da li će se sprovoditi masovnija akcija sterilizacije. ( Ljiljana)

 

Iz JKP „Veterina Beograd“ dobili smo sledeći odgovor:

 

JKP ,,Veterina Beograd“ dugi niz godina vrši besplatnu sterilizaciju za pse i mačke koji su udomljeni sa ulica grada Beograda, te na taj način pruža doprinos pomenutoj temi. Pored toga, redovno se sprovodi Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda, u okviru kog je samo od početka ove godine sterilisano 2 564 napuštenih pasa i mačaka.

 

Ulica Drugog septembra, naselje Kneževac, GO Rakovica. Gledateljka se žali da se na ovoj lokaciji  izlila kanalizacija, u dvorištu su se zadržale fekalije i celo dvorište kao i voće su pod fekalijama u visini 3 – 4 centimetra. ( Zorica)

 

Odgovor GO Rakovica:

 

Kako bi se voda ispumpala iz dvorišta neophodno je da gledateljka kontaktira vatrogasno – spasilačku službu kako bi mogli da dođu sa pumpama.

 

Gradska opština Rakovica će u sklopu svojih nadležnosti preduzeti mere da kontaktira nadležne da se očiste kanali i uklone drugi problemi koji dovode do izlivanja kanalizacije.

 

Gledateljka pita zašto voda na groblju Lešće iz česmi nije  za piće. (Ljiljana)

 

Iz JKP „Pogrebne usluge“ odgovaraju:

 

Voda koje se isporučuje na veći deo groblja Lešće, dolazi iz gradskog vodovoda pod izuzetno niskim pritiskom. Uzimajući u obzir brdovitu konfiguraciju terena na ovom groblju, jedni način da se obezbedi vodsnabdevanje  groblja i  dalja distribucija po parcelama je bila izgradnja podzemnih bazena za akumulaciju  u cilju podizanja pritiska za potrebe dalje distribucije. Voda u ovim bazenima odležava neko vreme,  odnosno u pitanju je tehnička voda, koja nije potpuno  obrađena. Zavod za javno zdravlje ne vrši uzorkovanje i proveru kvaliteta ove vode, te su iz tog razloga i predostrožnosti postavljena upozorenja da voda nije za piće, jer nismo u mogućnosti da grantujemo za njenu fizičku, hemisjku i bakteriološku ispravnost. Ova voda se koristi za zalivanje i pranje.

 

Rasinska 3,Petlovo brdo, GO Rakovica. Gledateljka moli  da se pošalju ekipe, gledateljka ne može da uđe u stan jer se  izlila kanalizacija. ( Budimka)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dobili smo odgovor da je problem prijavljen i po nalogu broj 3-4200 ekipa JKP BVK će intervenisati u najkraćem mogućem roku.

 

Gledalac kaže da je na uglu ulica Zrenjaninski put i Grge Andrijanovića u Krnjači  prekoputa kafane Bitolj, otvoren  kafić koji je zauzeo trotoar, postavili su stolove i stolice i tako onemogućili pešacima da koriste trotoar. Tu se  parkiraju   automobili svakodnevno,  tako da pešaci ne mogu da koriste trotoar a gledalac moli da se nešto preduzme. ( Miloš)

 

Prijavu za zauzeće javne površine odnosno za zauzeće trotoara Servisni centar Grada Beograda prosledio je opštinskoj inspekciji GO Palilula kako bi preduzeli mere iz okvira svoje nadležnosti i utvrdili da li postoji dozvola sa postavljanje predmetne

bašte. Kada je u pitanju nepropisno parkiranje preporučujemo gledaocu da se u trenutku vršenja prekršaja obrati Komunalnoj miliciji na broj telefona Servisnog centra Grada Beograda 11 0 11 kako bi njihove ekipe pravovremeno reagovale izlaskom na teren.

 

 

 

Gledateljka pita kada će naselje Manić dobiti vodovod. (Ana)

 

Ponavljamo odgovor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda:

 

Naselje Manić u Barajevu pripada zoni vodosnabdevanja za koju je neophodno realizovati rezervoar „Vis“ iz koga će se snabdevati potrošači ovog naselja.

 

Da bi se realizovao rezervoar „Vis“ i vodovodna mreža u naselju Manić prethodno je potrebno da se završi izgradnja rezervoara „Vrapče brdo“ iz koga je planirano odvajanje primarnog cevovoda do rezervoara „Vis“ za vodosnabdevanje naselja Manić.

 

 

Gledateljka moli da se na stajalištu 957 u centru Železnika, smer ka gradu, ukloni krilo kioska i frižideri za sladoled,  jer tu staju 4 linije autobusa a prostor za putnike koji čekaju je veoma mali i uzan, a samim tim i veoma nebezbedan. (Viber)

 

Odgovor GO Čukarica:

 

Komunalni inspektor ovog Odeljenja, saglasno odredbi člana 15. Zakona o inspekcijskom nadzoru izvršiće prikupljanje podataka od značaja za inspekcijski nadzor po navodima iste i ukoliko postoji pravni osnov za postupanje, pokrenuti postupak inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti i u skladu sa datim ovlašćenjima preduzeti mere iz okvira svoje nadležnosti.

 

Gledateljka pita gde se obavljaju preventivni pregledi , moli raspored za narednu nedelju. (Milica)

 

Iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije odgovaraju:

 

Termin sledeće akcije preventivnih pregleda, koju Ministarstvo zdravlja sprovodi u cilju promocije prevencije i rane dijagnostike bolesti, biće blagovremeno (nekoliko dana pre akcije)  istaknut na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja zdravlje.gov.rs  (sa listom svih zdravstvenih ustanova koje učestvuju u akciji i vrstom pregleda koje se obavljaju u svakoj ustanovi), i objavljen u sredstvima informisanja.

 

Inače, informacija o terminu preventivnih pregleda se obično objavljuje četvrtkom, kao najava za preglede koji će se održati te nedelje.

 

Gledateljka ponavlja pitanje i moli da se daju rokovi za izgradnju Opštinskog doma u Maniću. ( Ana)

 

Iz GO Barajevo dobili smo sledeći odgovor:

 

U ponedeljak je usvojen budžet Gradske opštine Barajevo. U narednom periodu se planira rekonstrukcija nekoliko Domova kulture na teritoriji opštine, kao i rekonstrukcija Doma kulture u naselju Manić.

 

 

 

 

Ulica 20 oktobra 2-6, GO Barajevo. Gledalac prijavljuje da nemaju javnu rasvetu već 18 dana na ovoj lokaciji. ( Viber)

 

Iz JKP „Javno osvetljenje“ odgovaraju  da je operativnim planom predviđeno da radovi na predmetnoj lokaciji budu završeni u tekućoj nedelji.

 

Ulica Ivana Militinovića 29-31, Kaluđerica, GO Grocka. Na ovoj lokaciji pukla je cev pre 15 dana, voda se izliva na ulicu i  voda plavi dvorišta i kuće. gledalac je prijavio vodovodu ali ništa nije preduzeto do sada. (Dragoslav)

 

Odgovor JKP „Beogradski vodovcod i kanalizacija“:

 

Nadležna služba našeg preduzeća će u najkraćem mogućem roku popraviti kvar na spoju potrošača na predmetnoj adresi. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti i molimo za strpljenje.

 

Grobljanska 19, Dobanovci, GO Zemun. Gledalac prijavljuje da na ovoj adresi nemaju električnu energiju od četvrtka uveče. ( Zoran)

 

Iz Elektrodistribucije Srbije odgovorili su da se kvar na navedenoj adresi nalazi  iza brojila i nije u nadležnosti Elektrodistribucije Srbije. Korisnik je obavešten da je potrebno da se obrati ovlašćenom električaru radi sanacije kvara.

 

 

Gledalac se javlja sa Altine – Zemun , poslao je fotografije, posle nepogode ulice na Altini su poplavljene, Borhesova i okolne ulice, plivaju u fekalijama,  kada će biti kanalizacija uvedena i do tada. Gledalac moli za pomoć  opštinu Zemun. ( Nikola)

 

Iz JKP BVK odgovaraju  da u naselju Altina nema gradske kanalizacione mreže koju održava ovo preduzeće. Za izgradnju nedostajuće komunalne infrastrukture nadležno je JP „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“. Pitanje gledaoca Servisni centar Grada Beograda prosledio je direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda a molbu za pomoć GO Zemun.

 

 

 

Miljakovac 1, GO Rakovica. Gledateljka se žali da je celo naselje bez vode od četvrtka 27.06.2024. godine i pita kada će dobiti vodu. ( Dušanka)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovaraju da su zbog velikog kvara u Borskoj ulici i nevremena koje je ometalo popravku kvara, stanovnici naselja Miljakovac  bili bez vode.  Do stabilizacije vodosnabdevanja se došlo je u petak 28.06.2024.godine oko 16 časova.

 

Gledateljka pita gde može da se nabavi kateter za gastrostomu,  Pezzer kateter broj 30. ( Gordana)

 

Iz „Apoteke Beograd“  odgovaraju da „Apoteka Beograd“ nema na lageru traženi kateter. Iz ove ustanove dodaju da su kontaktirali dobavljače i dobili informaciju da ovog katetra nema više na našem tržištu.

 

 

Bujanovačka 20, GO Palilula. Gledateljka kaže da se na ovoj lokaciji nalaze neuređeni placevi. ( Belija)

 

Servisni centar Grada Beograda uputio je prijavu gledateljke komunalnoj inspekciji GO Palilula kako bi vlasnicima navedenih placeva naložila da iste urede.

 

Gledateljka je pohvalila  Prvu hirušku i doktora Dejana Veličkovića kao i  njegovo osoblje. ( Gordana)

 

Pohvale gledateljke Servisni centar Grada Beograda prosledio je Kliničkom centru Srbije.

 

 

 

 

 

Bulevar Mihajla Pupina 97, GO Novi Beograd. Gledateljka ponovo moli da se proveri potrošnja struje jer je ona koja je očitana tri puta veća od prethodnog meseca. Komšije su isto dobile visoke račune, a sve se dešava posle promene brojila. Gledateljka moli da se proveri brojilo kao i nerealna potrošnja koja je očitana. (Jasminka)

 

Iz Elektrodistribucije Beograd odgovaraju:

 

 

Ekipe Ogranka Elektrodistribucija Zemun izvršile su 26.06.2024. godine kontrolu svih mernih mesta na adresi Bulevar Mihajla Pupina br. 97 na Novom Beogradu.  Kontrolom je utvrđeno ispravno stanje mernih uređaja, a kod nekoliko mernih uređaja je urađena korekcija stanja i obračuna utrošene električne energije. Tim korisnicima EPS Snabdevanje dostaviće korigovane račune do 10 -tog sledećeg meseca.

 

 

Gledalac moli da se postavi pitanje EPS-u  zašto nemaju komunikaciju među sektorima. Gledalac se žalio na iznos računa , ekipa  je došla, ustanovila problem u brojilu  kao neispravno, ali EPS je opet gledaocu poslao pretnju sa izvršiteljima. Gledalac moli da se nesto preduzme, EDB broj 379314181. (Milorad)

 

Odgovor Elektroprivrede Srbije:

 

Detaljnom analizom utvrđeno je da potraživanja snabdevača za utrošenu električnu energiju na tom mernom mestu nisu namirivana u celosti, te je o tome kupac obaveštavan u izdatim računima (na prednjoj strani računa tačka B.-dug iz prethodnog perioda), dok su sve uplate evidentirane prikazivane u izdatim fakturama na poleđini računa u uplatama i finansijskim promenama.

 

Kako uplatama nije izmireno celokupno  potraživanje po ispostavljenim računima, usledila je Opomena pred utuženje bez povratnice  u iznosu od 8.952,86 dinara.  Opomena kojom snabdevač upozorava svoje kupce da nisu redovno izmirivali obaveze po računima za isporučenu električnu energiju i poziva ih da to učine u naznačenom roku od prijema opomene jedna je od mera naplate potraživanja. Potraživanje snabdevača na dan 27.06.2024.godine zaključno sa obračunom za maj ove godine iznosi 12.025,59 dinara.

 

Ukoliko ima dodatnih pitanja, kupac nam se može obratiti putem mejl adrese reklamacije@eps.rs, telefonskim pozivom na broj 0800 111 202 (besplatan poziv), ili na broj 011/3160212, kao i poštom na adresu Kej oslobođenja 15.

 

Gledateljka moli ponovo da se nešto uradi sa grobljem u Borči staro groblje, trava je visoka preko dva metra. Gledateljka moli da se groblje sredi i pokosi. ( Milinka)

 

Molbu gledateljke da se uredi staro groblje u Borči Servisni centar Grada Beograda prosledio je GO Palilula.

 

Gledalac pita kada će biti postavljen spomenik Diani Budisavljević. (Viber)

Iz Sekretarijata za kulturu odgovorili su nam da je odluka o podizanju spomenika Diani Budisavljević doneta na sednici Skupštine grada Beograda 23. oktobra 2015. godine. Procedura u vezi sa podizanjem spomenika Diani Budisavljević je u toku.

 

 

 

 

 

 

Gledatelka pita kada će naselje Manić dobiti vodu. Ona kaže da građani nemaju vode , nikada nisu ni imali,  koristili su vodu iz  bunara ali bunari su presušili. Bilo je obećanja  da će dobiti vodovod, ali do sada ništa nije preduzeto. ( Ana)

 

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odgovaraju:

 

Naselje Manić u Barajevu pripada zoni vodosnabdevanja za koju je neophodno realizovati rezervoar „Vis“ iz koga će se snabdevati potrošači ovog naselja.

 

Da bi se realizovao rezervoar „Vis“ i vodovodna mreža u naselju Manić prethodno je potrebno da se završi izgradnja rezervoara „Vrapče brdo“ iz koga je planirano odvajanje primarnog cevovoda do rezervoara „Vis“ za vodosnabdevanje naselja Manić.

 

Gledalac ponavlja pitanja kada će se sanirati pukla  kanalizaciona cev u Kaluđerici na kraju ulice Kraljice Natalije ka Niškoj ulici. Svima je prijavljeno, inspekciji, vodovodu i komunalnoj policiji ali za sada ništa nije urađeno. ( Radiša)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovaraju da na navedenoj lokaciji nema kanalizacione mreže koja je u sistemu održavanja JKP BVK. Postojeća mreža je izvedena od strane građana, mimo važećih tehničkih propisa i normativa, bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i stručnog nadzora, te je kao takvu tretiraju kao internu, čije je održavanje isključivo u nadležnosti vlasnika ili korisnika objekata. Za rešavanje ovog problema potrebno je obratiti se komunalnoj inspekciji. Servisni centar Grada Beograda prijavu gledaoca prosledio je na nadležnost komunalnoj inspekciji GO Grocka.

 

 

Gledateljka se javlja i  pita šta da radi,  dobila je račun za struju tj. opomenu pred izvršenje za dug od 29 000 din. Gledateljka kaže da ima sve plaćene račune i tvrdi da je u pretplati. ( Rusa Maja)

 

Iz Elektroprivrede Srbije dobili smo sledeći odgovor:

 

Merno mesto sa ED brojem 219147432, gde je kao kupac električne energije registrovana Dosevska Rusa Maja, ima ukupno  dugovanje u iznosu od 35.709,30 dinara.

 

Kupcu je 7. juna 2024 upućena opomena pred utuženje u iznosu od 29.348,76 dinara. U 2024. godini registrovane su samo tri uplate i to: 23.februara, 28.marta i 18. juna 2024, a i u 2023 godini bile su, takođe samo tri uplate i to: 20.februara, 19. maja i 11.septembra 2023. godine. S obzirom na broj uplata, kupac ne izmiruje račune uredno i na vreme, kako je navedeno u pitanju.

 

Naselje Manić, GO Barajevo. Gledateljka pita kada će se obnoviti Dom kulture u ovom naselju. ( Ana)

 

Odgovor GO Barajevo:

 

Gradska Opština Barajevo je u prvih šest meseci ove godine bila na privremenom finansiranju, te stoga nije mogla planirati veća ulaganja u Domove kulture na svojoj teritoriji. Početkom jula meseca očekujemo usvajanje budžeta u kojem ćemo moći da planiramo potrebna sredstva za obnovu Doma kulture u naselju Manić.

 

 

 

Bulevar Mihajla Pupina 97, GO Novi Beograd. Gledateljka kaže da je na ovoj lokaciji bila zamena strujomera i od tada gledateljka ima problem sa očitavanjem struje. Za prošli mesec je dobila račun za april 800 dinara a sada je dobila račun i za april doplatu još 2000 i za maj  9000 dinara. Gledateljka pita da li mogu da se provere brojila i da se objasni način očitavanja i obračuna potrošene struje, jer su računi koje je dobila nerealni. ( Jasminka)

 

Odgovor Elektrodistribucije Beograd:

 

Ogranak Elektrodistribucije Zemun će odmah postupiti po reklamaciji korisnika sistema. Stručna ekipa će izaći na lice mesta, i izvršiće kontrolu svih mernih mesta na navedenoj adresi, i u slučaju utvrđenih nepravilnosti, izvršiće ispravku obračuna u skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.

 

Korisnici prigovor na visinu računa za utrošenu električnu energiju mogu poslati na mejl reklamacije@eps.rs, a prigovore na očitavanje na mejl prigovori@ods.rs.

 

Gledateljka pita šta se dešava sa renoviranjem ulice Vojvođanska od Gandijeve ka Beloj reci, već 6 meseci traju radovi a šahtovi za kišnu kanalizaciju su iznad nivoa asfalta ili u nivou što je nefunkcionalno. (Mara)

 

Iz JKP „Beograd put“ odgovaraju:

 

Na navedenoj lokaciji radovi nisu završeni i ostalo je da se izvede završni sloj asfalta.

 

Postoje dve vrste poklopaca,  fiksni  i fleksibilni (koji prate trenutnu nivelaciju kolovoza). Koji će poklopac biti stavljen  zavisi od tehničih mogućnosti na postojećoj šahti .

 

Kada se ugradi završni sloj asfalta, sve šahte će biti u nivou.

 

Gledateljka traži da vozila na liniji 105 prema Ovči idu češće umesto na 40 minuta da interval bude 20 minuta. ( Viber)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

 

Usled smanjenih transportnih zahteva putnika zbog početka školskog raspusta i sezone godišnjih odmora izvršene su redukcije broja polazaka na linijama javnog linijskog prevoza putnika. Na liniji 105 Omladinski stadion – Ovča /železnička stanica/ po planiranom letnjem redu vožnje, a koji je stupio na snagu od 22.06.2024. godine, radnim danima vozila saobraćaju na intervalu sleđenja od 22 minuta, dok vikendom interval nailaska vozila iznosi 40 minuta.

 

Gledalac  živi kod hotela Jugoslavija i moli da se postave kamere u Ulici Nikole Tesle i okolnim jer svake noći imaju auto moto trke. ( Milan)

 

Iz Sekretarijata za saobraćaj uputili su gledaoca da se za ugradnju kamera za snimanje učesnika u saobraćaju i evidentiranje prekršaja obrati nadležnoj Upravi saobraćajne policije u Savskoj 35.

Petra Drapšina 65, naselje Tranšped, GO Grocka. Gledateljka se žali da nemaju vodu već 7 dana i moli za informaciju  i pomoć. ( Vera)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovaraju:

 

Potrošači koji se nalaze na višim kotama terena u naselju Tranšped vodom se snabdevaju pomoću hidroforskog postrojenja na kome je lociran kvar.

 

Nadležne službe JKP BVK rade na otklanjanju predmetnog kvara.

 

 

Gledateljka  pita kada će Banjica dobiti Dom zdravlja. Ona kaže da postoji ambulanta koja je u lošem stanju i da su nehumani uslovi za doktore i pacijente. (Gordana)

 

Odgovor GO Voždovac:

 

Iz DZ Voždovac navode da je za ogranak Banjica završeno idejno rešenje projekta, koje je finansirala Opština, kao i da je predato Sekretarijatu za urbanizam na potvrdu i izdavanje lokacijakih uslova. Iz DZ Voždovac dodaju da je neto kvadratura novog objekta  4 647 kvadratnih metara.

 

Gledateljka pita zašto se naplaćuju operacije vena u bolnici Dragiša Mišović. ( Milena)

 

Ponavljamo odgovor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“:

 

Klasična operacija vena na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ može biti izvršena samo ukoliko postoji jasna medicinska indikacija (flebotromboza).

 

Ukoliko pacijent izrazi želju za laserskom operacijom vena, ista usluga će biti naplaćena, jer nije na spisku usluga od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

Gledateljka pita kada će biti rešen problem Pamučnog kombinata i kada će da se isplate akcije i zarade. ( Milena)

 

Preporučujemo gledateljki da se za dobijanje traženih informacija obrati „Udruženju za zaštitu i ostvarivanje prava radnika Beogradski pamučni kombinat“.

 

Ohridska ulica, GO Vračar.  Gledalac se žali da ima mnogo bara po putu u ovoj ulici. Gledalac kaže da  slivnici nisu očišćeni i pita da li taj problem može da se reši. ( Milomir)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovaraju da je problem  prijavljen i po nalogu broj 2-3473 ekipa JKP BVK će intervenisati u najkraćem mogućem roku.

 

Gledalac se žali da je park u Zemunu u Ulici Cara Dušana 131 pun smeća jer radnici Zelenila dolaze jednom u tri nedelje a trebalo bi da dolaze češće. (Dejan)

 

Prema odgovoru koji smo dobili iz JKP „Zelenilo Beograd“ čišćenje navedenog parka obavljeno je u petak 21.06.2024. godine.

 

 

Selo Arapovac, GO Lazarevac.  Gledalac kaže da je na ovoj lokaciji  postavljena vodovodna mreža koja stoji pet godina i ništa se ne radi, a meštani nemaju odakle da piju vodu jer svi bunari su zagađeni.  On pita da li Gradski zavod za javno zdravlje da li može da se pomogne da se očiste bunari i šta oni savetuju. ( Radomir)

 

Odgovor Gradskog zavoda za javno zdravlje:

 

Iako želimo da pomognemo u konkretnom slučaju na pitanje Vašeg gledaoca iz sela Arapovac kod Lazarevca, koji preko Vas pita može li kako da se pročisti voda u bunarima, nemamo dovoljno podataka da bismo dali stručno mišljenje o tome.

 

Osnovna stvar je da li je gledalac izvršio laboratorijsku analizu vode iz bunara i kakvi su rezultati. Na osnovu njih stručno lice Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd može da da preporuku šta treba da se učini kako bi se popravio kvalitet vode u bunaru.

 

Upućujemo gledaoca da se javi na telefon 011/2078-636 gde će mu lekari Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dati potrebne savete.

 

Gledalac pita da li u selo Arapovac bar jednom nedeljno može da se pošalje cisterna sa vodom za piće jer godinama nemaju vodu zbog zagađenih bunara. (Radomir)

 

Molbu i predlog gledaoca Servisni centar Grada Beograda prosledio je GO Lazarevac.

 

 

Gledalac pita  zašto nema rampe – prelaza na trotoaru za osobe sa invaliditetom  u centru Železnika kod Komercijalne banke. ( Dragomir)

 

Iz JP „Putevi Beograda“ odgovaraju da je ovo preduzeće  izdalo nalog izvođaču radova da izvrši spuštanje ivičnjaka na uglu Radnih akcija i Titove ulice u naselju Železnik kako bi se napravio prelaz namenjen osobama sa invaliditetom.

 

 

Gledalac ponavlja pitanja na odgovor koji je dobio, da voda tj. kanalizacija curi u ulici Kraljice Natalije i sliva se ka Niškoj ulici, plivaju dvorišta u vodi i gledalac moli da ekipe izađu na teren, jer je zvao i prijavljivao i inspekciji i opštini ali problem nije saniran. ( Radiša)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovaraju da je nalog broj 2-9685 po kojim je prijavljen navedeni problem i dalje aktivan. Iz ovog preduzeća navode da  zbog povećanog obima posla i opterećenosti resursa nisu u mogućnosti da odmah otklone kvar. Kvarovi se otklanjaju prema prioritetu, počevši od onih koji ugrožavaju bezbednost građana, ugrožavaju bezbedno funkcionisanje saobraćaja i gradskog prevoza, prave materijalni štetu i slično. Kvar će biti otklonjen čim se za to steknu uslovi i u razumnom roku. Mole gledaoca za strpljenje i razumevanje.

 

Gledateljka pita kada će biti rešen problem vodovoda i vodosnabdevanja u Malom Mokrom Lugu , ulica Rade Kondića. ( Milka)

 

Odgovor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“:

 

Na navedenoj lokaciji nema vodovodne mreže koja je u sistemu održavanja JKP BVK. Postojeća vodovodna mreža je izvedena od strane građana, mimo važećih tehničkih propisa i normativa, bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i stručnog nadzora, te je kao takvu tretiramo kao internu, čije je održavanje isključivo u nadležnosti vlasnika ili korisnika objekata, stoga ne možemo da garantujemo uredno vodosnabdevanje.

 

Za polaganje nove i tehnički ispravne vodovodne mreže obratite se sa zahtevom Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda kako bi, u saradnji sa vašom opštinom, izradili Projektnu dokumentaciju i obezbedili sredstva kroz buduće planove.

 

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odgovaraju da važećim programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2024. godinu, koji je usvojio Privremeni organ, nisu planirane aktivnosti na izgradnji vodovodne i kanalizacone mreže u Ulici Rada Kondića.

 

Nadležna gradska opština može u svoju listu prioriteta da uvrsti i navedene aktivnosti za naredni period, a prema broju stanovnika koji gravitira predmetnoj lokaciji.

 

Listu prioriteta dostavljaju predsednici gradskih opština, a po pozivu koji Direkcija upućuje gradskim opštinama prilikom pripreme novog ili rebalansa postojećeg programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

 

Gledateljka se javlja iz Zaklopače – Grocka, 7 dana nema vode tehničke, gledateljka pita šta se dešava. Zvala je i opštinu i Vodovod ali niko ništa nije preduzeo da se problem reši. ( Mirjana)

 

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovorili su nam  da ovo preduzeće ne snabdeva vodom ovaj deo opštine Grocka. Za to je zaduženo lokalno komunalno preduzeće JKP Grocka. Servisni centar Grada Beograda prijavu je prosledio JKP „Grocka“. Po dobijanju odgovora, informisaćemo gledateljku.

 

 

 

Gledalac se javlja iz Kaluđerice, već 10 dana curi voda u ulici Kraljice Natalije 1, ka Niškoj ulici. Gledaocu voda  ulazi u dvorište. Zvao je Vodovod, inspekciju ali su rekli da niko nije nadležan od njih. Gledalac pita šta da radi. (Radiša)

 

Odgovor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“:

 

Uvidom u evidenciju kvarova u Kontakt centru BVK utvrđeno je da ne postoji prijava curenja vode na ovoj lokaciji. Kvar je zaveden pod brojem 2-9685.

 

Molimo sugrađane ukoliko uoče curenje vode na ulici ili zelenoj površini, ili neki drugi kvar na vodovodnoj mreži da pozovu Servisni centar Beograda na broj 11011 i prijave problem. Na osnovu takve prijave biće otvoren radni nalog i ekipa održavanja BVK će izaći na teren i sanirati kvar.

 

 

Gledalac pita kada će Dom zdravlja u Železniku biti završen i otvoren za građane. ( Dragomir)

 

Pitanje gledaoca Servisni centar Grada Beograda prosledio je Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ Čukarica. Po dobijanju odgovora, obavestićemo gledaoca.

 

Gledateljka se žali da u Ulici Hajduk Veljkovoj treći deo u Grockoj često nestaje voda i pita šta može da se učini po tom pitanju. (Gordana)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dobili smo sledeći odgovor:

 

Na navedenoj lokaciji nema vodovodne mreže koja je u sistemu održavanja JKP BVK. Postojeća vodovodna mreža je izvedena od strane građana, mimo važećih tehničkih propisa i normativa, bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i stručnog nadzora, te je kao takvu tretiramo kao internu, te stoga nismo u mogućnosti da garantujemo uredno vodosnabdevanje sa ovakvih mreža.

 

Za polaganje nove i tehnički ispravne vodovodne mreže obratite se sa zahtevom Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda kako bi, u saradnji sa vašom opštinom, izradili Projektnu dokumentaciju i obezbedili sredstva kroz buduće planove.

 

Gledateljka ima 75 godina i nije u mogućnosti da ide po račune, pošta ne dostavlja račune na adresu, u pitanja je Kaluđerica, do 19.06   nije dobila ni jedan račun. Gledateljka pita sta se dešava sa dostavom računa. ( Jovanka)

 

Savetujemo gledateljki da se za dobijanje svih traženih informacija obrati JP „Pošte Srbije“ na broj telefona kontakt centara 0700 100 300 ili na mejl adresu

contact@posta.rs.

 

 

 

 

 

Gledateljka pita kada je planirano prskanje komaraca u naselju Paunov breg- Kolonija, ulica Radomira Markovića. Kaže da imaju najezdu komaraca. (Ljiljana)

 

Odgovor JKP „Gradska čistoća“:

 

Akciju suzbijanja komaraca na Banjici ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd sprovešće u četvrtak, 20. juna 2024. godine, u periodu od 18 časova do ponoći.

 

 

Ulica Vinka Grdana, Krnjača, GO Palilula. Gledateljka ima problem jer je u njenom dvorištu postavljena strujna bandera bez njene saglasnosti. Na tu banderu gledateljka nije priključena, išla je da urgira u EDB, ali su njen zahtev za izmeštanje bandere odbili. Ona moli  za pomoć i pita šta da radi. (Vesna)

 

Iz Elektrodistribucije Beograd dobili smo sledeći odgovor:

 

Ogranak Elektrodistribucije Krnjača na navedenoj adresi nije ni ugradio pomenuti stub niti je izmeštao mrežu. Ogranak Krnjača  dobio je dopis u kojem je traženo izmeštanje predmetnog betonskog stuba. Ekipa Ogranka izašla je na lice mesta i konstatovala je, na osnovu informacija dobijenih od vaše sagovornice, da je stub podignut pre dve do tri godine i da je nju prethodno usmeno kontaktirao komšija za saglasnost da  stub u sopstvenom aranžmanu podigne na njenom placu (jer je kabl išao preko njegovog objekta). Tada je dala usmenu saglasnost, ali su se, kako kaže, kasnije promenile okolnosti. Stub može da se izmesti sa druge strane ograde, ali troškove snosi sama stranka.

 

Gledateljka pita gde može da nađe čajeve i tablete Bekunis, nigde ih nema u gradu i zašto. ( Gordana)

 

Iz Apoteke Beograd odgovaraju da se pomenuti lekovi se  više ne proizvode zbog usaglašavanja sa evropskom regulativom, te ih nema u nabavci. Iz Apoteke Beograd , dodaju da se gledateljka  u njihovim apotekama možete posavetovati o svojim tegobama kako bi našli adekvatan način za uklanjanje simptoma.

 

Gledateljka pohvaljuje opštinu Čukarica što je postavila klupe na putu ka Topčiderskom groblju. (Dana)

 

Pohvalu gledateljke Servisni centar Grada Beograda prosledio je GO Čukarica.

 

 

 

Vremenski podaci

Utorak
-

Trenutna temperatura 22°C

-

Sreda
Pretežno sunčano

Max: 29°C
Min: 19°C

Pretežno sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana