Objavljeno: 30.11.2022. 13:20 Izmenjeno: 30.11.2022. 13:20

  Gledateljka pita za vodovod koji pripada Ritopeku poviše PKB-a,kada će biti uveden, nikako da se dobije voda? (Milena)   Iz Direkcije za GGZ odgovaraju:   Završeno je polaganje 8,5 kilometara cevovoda u naselju Ritopek. U toku je izgradnja prekidne komore, kao i ugradnja mašinskih instalacija u rezervoar sa crpnom stanicom. Radovi će biti završeni […]

 

Gledateljka pita za vodovod koji pripada Ritopeku poviše PKB-a,kada će biti uveden, nikako da se dobije voda? (Milena)

 

Iz Direkcije za GGZ odgovaraju:

 

Završeno je polaganje 8,5 kilometara cevovoda u naselju Ritopek. U toku je izgradnja prekidne komore, kao i ugradnja mašinskih instalacija u rezervoar sa crpnom stanicom. Radovi će biti završeni tokom leta, posle čega će biti izvršena primopredaja nadležnom javnom komunalnom preduzeću. Priključenje korisnika na novoizgrađenu mrežu nije u nadležnosti ove Direkcije.

 

Gledatelju su  ugrađena  cetiri baj pasa i doktor kardiolog mu je prepisao inovativni lek forxiga, da bi mu lekar opste prakse rekao da ima ogranicenje I da ne moze da podigne taj lek? (Veljko)

 

S obzirom da Beokom ne može uticati na rad lekara i način lečenja gledaoca, preporučujemo mu da , ukoliko smatra da su mu povređena neka od prava iz oblasti zdravstvene zaštite,podnese prigovor Zaštitniku prava pacijenata u domu zdravlja ili Savetniku pacijenata koji postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.
Grad Beograd je obrazovao Kancelariju za zaštitu prava pacijenata, u kojoj rade savetnici pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda, dakle i za pacijente Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd.
Podaci o Kancelariji za zaštitu prava pacijenata su:
Adresa: ulica Tiršova broj 1
Broj sobe, sprat: prizemLje, kancelarija broj 9
Radno vreme: radnim danom od 7,30 do 15,30 časova
Telefon i e-mail: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

 

 

 

Kumodraška 145 – Gledalac kaže da je na ovoj lokaciji postavljen ležeći policajac i da mu se kuća stalno trese prilikom prolaska kamiona. Pita da li može da se izmesti malo dalje jer ima mesta, ili se postavi semafor? (Krsto)

 

Iz Sekretarijata za saobraćaj odgovaraju:

 

Povodom Vašeg pitanja koje se odnosi se na fizičku prepreku za usporavanje saobraćaja u Kumodraškoj ulici u neposrednoj blizini k.br 146, obaveštavamo Vas sledeće:

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 – Odluka us, 55/14, 96/15 -dr. Zakon, 9/16 – Odluka us, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20—dr. zakon) određeno je da tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima obavlja organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja (čl. 157), u gradu Beogradu je to Sekretarijat za saobraćaj.

Odlukom o Gradskoj upravi (”Službeni list grada Beograda”, br. 126/16, 2/17, 36/17, 32/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 i 101/19) definisan je delokrug rada organizacionih jedinica Gradske uprave, odnosno na osnovu člana 46. da Sekretarijat za saobraćaj vrši poslove koji se, između ostalog odnose na: tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima utvrđivanjem režima saobraćaja kojim se omogućava bezbedniji i protočniji saobraćaj i dr. Sekretarijat za saobraćaj, u skladu sa svojim nadležnostima i procenjenim prioritetima po pitanju unapređenja bezbednosti učesnika u saobraćaju, vrši unapređenje saobraćajne signalizacije i opreme, a centralni prioriteti su u zonama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Sekretarijat za saobraćaj je na osnovu zahteva građana za preduzimanje mera iz naše nadležnosti, a sve u cilju povećanja nivoa bezbednosgi saobraćaja u predmetnoj ulici, izvršio uvid u stanje na terenu i doneo rešenje kojim je naloženo JKP „Beograd put“ da na predmetnoj lokaciji ugradi fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja i postavi prateću vertikalnu signalizaciju, a sve u cilju unapređenja bezbednosti učesnika u saobraćaju, prvenstveno pešaka kao najranjivije grupe učesnika u saobraćaju.

Sekretarijat za saobraćaj se, prilikom donošenja odluke za ugradnju saobraćajne opreme, rukovodi odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja i Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji, kao i drugim relevantnim saobraćajno-tehničkim parametrima, odnosno uslovima funkcionisanja saobraćaja i procenjenim stanjem bezbednosti saobraćaja na terenu. Na predmetnoj lokaciji postavljena je standardna saobraćajna oprema koja se ugrađuje na javnim putevima na teritoriji grada Beograda.

S obzirom da je saobraćajna oprema i signalizacija postavljena u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, kao i na navedene činjenice smatramo da Sekretarijat za saobraćaj svojim činjenjem nije doprineo nastanku predmetne štete.

Ul. Miše Vujića 7 – Gledateljka  kaže da joj je pre nekoliko godina bez njenog znanja zamenjen strujomer koji je ona nov  kupila i stavljen neki stari i neugledan. Pita zašto je nov strujomer zamenjen i ko ga je uzeo bez njene saglasnosti? (Milja)

Iz EDB odgovaraju:

U vezi sa pitanjem koji je postavila Gledateljka, sa adrese Ulica Miše Vujića broj 7, a koje se odnosi na zamenu njenog strujomera izjašnjavamo se kako sledi :

 

– Uvidom u podatke o potrošačima koji su registrovani na adresi Miše Vujića broj 7 smo utvrdili da ne postoji registrovani korisnik električne energije pod imenom gledateljke. Kako bismo dostavili odgovor iz kog razloga je zamenjen merni uređaj, potrebno je da se Gledateljka ponovno javi I da dostavi tačan ed broj odnosno broj stana na koji se odnosi njeno pitanje.

Napominjemo da se pri zameni mernih uređaja postavljaju ispravna I baždarena električna brojila koja u svemu odgovaraju tehničkim karakteristikama a koja su u momentu zamene dostupna u magacinu. Uvidom u prvi fakturisani račun, nakon zamene mernog uređaja, vidi se novi broj mernog uređaja kao I presek stanja potrošnje sa skinutog mernog uređaja

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Subota
Pretežno vedro

Trenutna temperatura 32°C

Pretežno vedro

Nedelja
Sunčano

Max: 34°C
Min: 22°C

Sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana