Računi za Infostan skuplji Tanjug

BeogradBeograd Pocetna 07. 11. 2019. 13:45:28

Od 1. oktobra građani plaćaju skuplji račun za Infostan, jer im je u okviru stavke „hladna voda“ naplaćena usluga „pogonska spremnost sistema“ u fiksnom iznosu od 130,68 dinara (sa PDV) i koja se obračunava bez obzira na količinu utrošene vode.

Ova nova stavka je uvedena jer se time finansira održavanje i ispiranje sistema vodovodne mreže.

„Cena za “pogonsku spremnost sistema“ je visina mesečne novčane naknade u fiksnom iznosu za održavanje i ispiranje distributivnog sistema vodovodne mreže, koju utvrđuje javno komunalno preduzeće koje vrši prečišćavanje i distribuciju vode uz saglasnost osnivača“, objasnili su Tanjugu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove  Grada Beograda.

Tom odlukom je propisano da je korisnik vode dužan da komunalnom preduzeću mesečno plaća cenu za pogonsku spremnost sistema, bez obzira na količinu utrošene vode.

3 Responses to “Računi za Infostan skuplji”

 1. Ing Zoran Vukov каже:

  Šta znači nova cena za „POGONSKU SPREMNOST SISTEMA“? Pogonska spremnost sistema se postiže sa troškovima održavanja a ti troškovi se već nalaze u PRODAJNOJ CENI m3 VODE koju mi već sada plaćamo. Izmišljanje novih stavki je postalo jako unosno jer građani ćute i ne reaguju na to ispiranje mozga. Umesto da se cena m3 vode poveća , daleko je unosnije OPTERETITI KORISNIKE I KADA NE POTROŠE NI m3 vode jer to donosi stalni priliv novca. Tako Vlast u sprezi sa JKP reketira građane, jer nema koga drugog. To nije samo sa ovom stavkom, već je to odavno ušlo u praksu da se nešto što kupac ne kupuje fakturiše a da se kupac nemože zaštititi jer se Vlast urušavanjem Zakona onemogućila da se zaštiti od ovog PRAVNOG NASILJA:
  Daću primer ovakog ponašanja: Korisnici JKP Telekom Srbija plaćali su izmišljenu obavezu PRETPLATU koja je ustvari akontaciona uplata koja se morala oduzeti nakon izdavanja računa za protekli mesec. To se godinama nije radilo i kada sam komentarisao u politici taj isti iznos PRETPLATE samo je promenjen naziv u NAKNADU sa istim iznosom. Ima još niz drugih izmišljenih stavki u računu Infostana ; U ceni HLADNE VODE mora se sadržati i cena kanalizacije ali ovakvim prikazom cena gde figuriraju i KORIŠĆENJE VODNOG DOBRA i NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU , sve ove stavke moraju da se nalaze kao troškovi za utrošenu vodu u ceni m3 jer korisnik samo to i PREUZIMA . Korišćenje vodnog dobra i naknada za ispuštenu vodu je obaveza plaćanja JKP Vodovod i kanalizacija a ne krajnjeg korisnika i to spada već u troškove preduzeća sa kojim se fakturiše prodajna cena m3 vode.
  Pa kako je Vlast to sakrila? Brisanjem značenja pojedinih izraza iz Zakona o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 01.01.2011 god izbrisani su značenja koja su VEMA BITNA : ŠTA JE PRODAJNA CENA? 19)“PRODAJNA CENA jeste KONAČNA CENA jednog komada robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge , uključujući sve poreze i dažbine.
  20) JEDINIČNA CENA ROBE jeste KONAČNA CENA po kilogramu, litru,metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj mernoj jedinici koja je u redovnoj upotrebi i odgovaraprirodi robe, uključujući sve poreze i dažbine.
  21) Jedinična cena usluge jeste konačna cena po kwh struje,gasa, ili centralnog grejanja odnosno kubnom metru vodeili drugoj mernoj jedinici pružene usluge koja je u redovnoj upotrebi i odgovara prirodi usluge, uključujući sve poreze i dažbine.
  i 22) cena po času ili drugoj jedinici vremena jeste konačna cena jednog časa pružanja ugovorene usluge, uključujući sve poreze i dažbine.
  Ova izbrisana značenja pojedinih izraza su i učinjena da bi se sa izmišljenim novim stavkama zaduživali građani i ostvarivala nezakoniza korist a sa druge strane za korisnik nemože pred SUDOM da se zaštiti od ovakog fakturisanja.

 2. Ing Zoran Vukov каже:

  Da bi čitaocima bilo jasno kako ova stavka ima uticaj na konačnu STVARNU CENU m3 VODE, daću u sledećem primeru kako se do sada fakturisalo, iz računa infostana za mes Seprembar 2019. Kkonačni iznosi za plaćanje jedne osobe u stanu i potrošnju vode od 4,83 m3, plaćenoi su ovi konačni iznosi: !.Hladna voda=259,91 din; 2. Kanalizacija 105,09 din(reket) 3.Korišćenje vodnog dobra 1,07 din (reket); 3.Naknada za ispuštenu vodu 0,96 din (reket); što UKUPNO IZNOSI =366,99 din. Cena hladne vode koju korisnik jedino i troši je 56,63 din/m3 (i ta cena se ne menja) . Stvarna cena je ustvari UKUPAN TROŠAK OD 366,99 din podeljena sa 4,83 din =75,98 dini što je od zvanične prodajne cene više za 34,17%, ne unošenjem svih stavki u prodajnu cenu već se ta taj način stiče utisak i obmana korisnika da je cena niska, što Vlast uvek naglašava.
  Šta znači ova stavka „pogonska spremnost sistema“ ? To su sada IZDVOJENI TROŠKOVI održavanja sistema za snabdevanje vodom a koji se već i sada nalaze u prodajnoj ceni m3 vode. Tako se sa ovom stavkom ustvari uvećava postojeća cena vode sa 130,68 din i kada ne potrošite ni jedan kubik vode i to je KLASIČAN PRIMER REKETA. Kako bi videli koliko je sa potrošnjom od 4,83 m3 vode taj iznos uvećao prodajnu cenu, sabraću 366,99 din (sadašnji iznos) + 130,68 din (reket)=497,67 din ; delenjem sa utrošenim m3 dobijamo novu stvarnu cenu m3 od 103,037 din/m3. Ako ttu cenu uporedimo sa sadašnjom od 56,63 din ona je veća za 81,95%. U ovome se sastoji veština ove Vlasti, i pravi razlog zašto su izbrisana ZNAČENJA za PRODAJNU CENU; JEDINIČNU CENU ; JEDINIČNU CENU USLUGE I CENE PO ČASU ILI DRUGOJ JEDINICI iz Zakona o zaštiti potrošača iz 01.01.2011, tako da sada može da samo jednu stavku m3 vode koju korisnik troši i koristi pretvori u neograničeni broj naknada. Ovaj problem je nadležnost da odbaci Ustavnog suda ali on ne reaguje jer je pod uticajen Vlasti kao što nije odbacio za 4 god neustavni Zakon o umanjenju penzija, koje su ustvari VID OROČENE ŠTEDNJE I NEMOŽE SE DRUGIM NOVIM ZAKONOM VRŠITI IZMENE.

 3. Ing Zoran Vukov каже:

  Neznam da su I drugi sugrađani u Beogradu dobili u Avgustovskom Računu od Infostana da je količina vode koja se akontaciono fakturiše uvećana jer je sada urvrđeno da je fakturisano manje od stvarne potrošnje. Citiram tekst obaveštenja od Infostana.”Obaveštavamo Vas da je račun za mesec AVGUST 2019 god. uvećan u delu naknade za vodu I kanalizaciju. Do uvećanja je došlo, nakon redovnogg očitavanja vodomera za Vaše mesto potrošnje od strane JKP “Beogradski vodovod I kanalizacija”, kada je utvrđeno da ste akontaciono manje zaduživani u prethodnom periodu, od stvarne potrošnje, U narednim računima, zaduženja će biti formiranana osnovu novoutvrđene dnevne prosečne potrošnje, na osnovu poslednjeg očitanog stanja”.
  Ovo saopštenje ustvari ništa I ne objašnjava sem da smo dobili veći račun. U njemu nedostaje Iznos ranije akontacije I kako je utvrđena nova akontacija. Nisu dati datumi očitavanja stanja od kada do kada je utvrđena veća potrošnja , koja su stanja očitana , ko je prisustvovao očitavanju I potpisao OTPREMNICU (očigledno niko) I ostaje samo da mi VERUJEMO da je to novo zaduženje ispravno utvrđeno.
  Međutim jeko je važno otslušati bar deo predavanja profesora Miodraga Zeca, bar od šestog do devetog minuta koji se odnosi na vaskrsenje isusa hrista I sumnu nevernog Tomu da je to moguće, a to se može dobiti ako ukucate :1-06 BIZIT 2017 – Miodrag Zec .
  Tako I Ja godinama čuvam snimke mernih uređaja za Vodu, zajedničku električnu energiju I Isporuku toplotne enrgije kalorimetrom za ceo objekat I ti podaci su važni I svaka zgrada bi morala da ustroji ovu evidenciju.
  Kako infostan ne navodi ni jedan podatak u svom saopštenju, kako imam sve podatke o utrošenoj vodi (snimke od 01.10 2019 vodomer ima dva sata 1. 030794,978 m3 drugi 12204,279 m3 i stanje 01.10.2018 prvi 017197102 I drugi 07139,144 m3 RAZLIKA JE UKUPNA ZA GODINU 18.663,011 m3 . Uradio sam proveru za period od godinu dana, nalazeći razliku utrošene vode, ukupan broj korisnika iz računa infostana za isti period 4.016 stanara I dobio da je godišnje jedan stanar utrošio 4,647 m3. Šta je infostan fakturisao sabrao sam za ovaj period =61,57 m3 god podeljeno sa 12 meseci =5,130 m3 izračunao da se naša akontacija nije promenula , čak je I malo više fakturisao Infostan od stvarne potrošnje. To povećanje akontacije je bio uvod u ovu izmišljenu novu obavezu od 130,68 din sa kojom se naplaćuje NEŠTO ŠTO NIJE OBAVEZA JER TO KORISNIK VEĆ PLAĆA U POSTOJEĆOJ CENI m3 vode, I to je zloupotreva od strane IKP Beogradski vodovod I kanalizacija .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Povezane vesti

Vremenski podaci

Sreda
Oblačno

Trenutna temperatura 13°C

Oblačno

Četvrtak
Malo i umereno oblačno

Max: 21°C
Min: 14°C

Malo i umereno oblačno

Vremenska prognoza za 5 dana