Žene u policiji

Žene su u policijskoj službi u Evropi bile zaposlene od početka XX veka i uglavnom su radile sa decom ili kao stražari ženskih zatvora. Tadašnji obim zaduženja za žene u policiji bio je vrlo mali, a takva slika ne razlikuje se previše od one koja je u drugoj polovini XX veka dominirala u našoj zemlji, gde su žene u većini slučajeva bile angažovane na poslovima saobraćajne policije, dok devedesetih godina prošlog veka počinju da rade i u Dežurnom operativnom centru SUP-a Beograda. Te iste godine, žene stupaju u redove pogranične policije.

Kada je reč o obrazovanju, Viša škola unutrašnjih poslova u Beogradu postoji od1972., a već naredne godine ženama je dozvoljeno da je upišu, da bi od 2002. bilo odlučeno da za žene ne postoji određena kvota mesta, već se svi polaznici upisuju po jednoj univerzalnoj rang listi. Drugačije je to izgledalo kada je u pitanju Policijska akademija koja je osnovana 1993. godine, jer je ženama omogućeno da pohađaju tu ustanovu tek od 2002. godine.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova žene trenutno čine oko četvrtinu svih zaposlenih, dok je u okviru uniformisanog sastava samo deset odsto žena. Kada je u pitanju zastupljenost žena u policiji danas, značajan napredak postoji, ali, smatraju stručnjaci, to još uvek nije dovoljno. Prema podacima iz 2017. godine, Srbija je po zastupljenosti žena na policijskim poslovima na dnu liste članica EU i kandidata, jer su one najzastupljenije u delovima MUP-a u kojima se ne primenjuju policijska ovlašćenja, tzv. sektorima, kao i na poslovima podrške u operativnim jedinicama. S druge strane, žene se u policiji u svakodnevnom radu suočavaju sa različitim, teškim i izazovnim situacijama i uvek su tu da pruže pomoć građanima i da budu oslonac, dok muškarci uglavnom obavljaju dužnosti koje su u vezi sa visokim nivoom fizičke i psihičke izdržljivosti, kao i sa primenom sredstava prinude i radom u specijalnim jedinicama.

Policijski posao i dalje se doživljava kao posao koji je dominatno vezan za upotrebu fizičke snage i sredstava prinude, te se u uniformisanom sastavu očekuje gotovo vojnički način komandovanja. Ne teši ni činjenica da je od ukupno 27 načelnika policijske uprave, samo jedna žena, i to kao vršiteljka dužnosti. S druge strane, u različitim istraživanjima ispostavilo se da su glavni razlozi zbog kojih se neke žene ne zadržavaju na zahtevnijim policijskim poslovima ili na nekim drugim radnim mestima zapravo jesu kulturološke barijere, kao i teškoće usklađivanja profesionalnog i porodičnog života i izloženost seksualnom uznemiravanju.

Zbog činjenice da muškarci čine većinu u resornom ministarstvu, ali i da bi se unapredio položaj žena u policiji i pružila podrška njihovom karijernom razvoju, u Beogradu je 17. decembra 2018. osnovana Mreža žena u policiji i ona predstavlja veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti, sa težnjom umanjenja stereotipa i predrasuda da žene nisu sposobne da obavljaju određene poslove. Svrha udruženja je da osnaži žene u društvu uz sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja, podržavajući time vrednosti i principe ministarstva, po kojima svaka žena ima mogućnost da ostvari svoje potencijale i time doprinese efikasnom funkcionisanju ministarstva.

Na kraju, treba istaći da prisustvo žena u policiji nije samo važno zbog rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, već i zbog toga što policija u takvom sastavu može na bolji način da odgovori na bezbednosne potrebe kako žena, tako i muškaraca.

Najnovije vesti

Vremenski podaci

Petak
Pretežno oblačno

Trenutna temperatura 11°C

Pretežno oblačno

Subota
Jak vetar

Max: 14°C
Min: 6°C

Jak vetar

Vremenska prognoza za 5 dana