Rani brakovi romskih devojčica: ulaznica za seksualno nasilje

„Kad te prisile na brak, nekad neka i zavoli svog muža, ali ja ne znam za ljubav. Prodali su me sa 15 godina i samo sam se mučila. Nisam nikog volela.“  Tako svoju priču započinje jedna od Romkinja koja je doživela iskustvo ranog braka, a koja je to iskustvo podelila sa brojnim ženama koje su učestvovale na radionicama na kojima se govorilo o tome kako se u romskim naseljima tumači rana ugovorena udaja romskih devojčica.

Udaja romskih devojčica običaj je u romskoj zajednici koji mora da se poštuje, iako se sa njim mnoge Romkinje aktivistkinje ne slažu. „To je zlostavljanje devojčica. One su u ropskom položaju kad moraju da se udaju kao deca. Umesto da se igraju lutkama, one doje bebe.“ stoji u priručniku „Suprotstavimo se običaju, volimo sebe“ u izdanju Udruženja Roma iz Novog Bečeja. Iako bi trebalo da je iskorenjena, u romskim zajednicama u Srbiji i dalje je prisutna praksa da se deca i mladi žene pre navršene osamnaeste godine života.

Po važećim zakonima praksa dečijeg braka je zabranjena, a opet je među romskom populacijom itekako živa, pa je prema poslednjim istraživanjima u nekim sredinama čak i u porastu. Tako je među ženama starosti od 20 do 49 godina u prvi brak pre punoletstva stupilo 6,8% žena iz opšte populacije i 57% žena iz romskih zajednica. Neki od ključnih razloga za stupanje u maloletnički brak su podređen položaj žene, snažna uloga socijalnih normi poput kulta nevinosti, siromaštvo i nedostatak znanja o braku i seksu. Porodični zakon propisuje da se brak ne može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika, kao i da brak ne može sklopiti lice koje je mlađe od 18 godina, ali i da sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za ostvarivanje prava i vršenje dužnosti u braku. Pri čemu se ta mogućnost novim izmenama zakona ukida, te će brak ubuduće moći da sklope samo punoletne osobe. Posebno zabrinjava podatak UNICEF-a iz 2016. godine u kome stoji da u svetu živi 700 miliona žena koje su udate pre 18. rođendana i da ako se ne sprovede velika svetska akcija protiv ranih brakova, ukupan broj žena koje su udate u detinjstvu do 2050. godine dostići će 1,2 milijarde.

Govoreći u međunarodnim okvirima, Ženevska deklaracija o pravima deteta iz 1924. godine i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta iz 1989. godine jasno kažu da dete mora da bude zaštićeno od svih vidova eksploatacije i nasilja. Zašto onda poslednja UNICEF-ova istraživanja o višestrukim pokazateljima položaja žene i dece u romskim naseljima u Srbiji svedoče da se skoro polovina romskih devojčica uda pre punoletstva, a petina njih stupi u brak i pre navršene 15. godine života?

Rana udaja dovodi do toga da skoro 40 procenata romskih devojčica rodi dete između 15. i 18. godine života, a 4% devojčica stupi u brak ili u vanbračnu zajednicu pre 18. godine života. U romskoj zajednici rani brakovi su uobičajeni i smatraju se važnim delom romske kulture i tradicije. Sklapaju se tako što roditelji devojčice ugovore brak sa roditeljima budućeg supružnika, kao i sumu novca koju će za svoju ćerku dobiti, a ugovaranje često podrazumeva da se devojčica prodaje, da ona mora da napusti roditeljski dom i da će uskoro da rađa decu.

Jedan od glavnih odgovora na pitanje zašto Romkinje rano stupaju u brak jeste kult čednosti, po kome su Romi vođeni idejom da devojčicu treba udati čim njeno telo dobije ženske atribute, kako bi se sprečili predbračni seksulani odnosi i sačuvala nevinost koja je najvažniji „miraz“ za brak. Iako bi mnoge majke želele drugačiju sudbinu za svoje ćerke, one nemaju pravo glasa. Porodica koja je udala ćerku ostvarila je novčanu dobit, pa su tako česti izgovori „Od miraza ćemo oženiti sina, napraviti kuću, vratiti dugove…” Začarani krug se tu ne završava, jer se uglavnom pokazalo da su rani brakovi romskih devojčica, bili i ulaznica za seksualno nasilje, ne samo tokom prve bračne noći od strane supružnika, već i u braku, ali i od strane drugih članova porodice.

I dok je rani brak romskih devojčica običaj još uvek duboko utkan u romsku kulturu i tradiciju, akstivistkinje ženskih romskih oganizacija obećavaju da će raditi na menjanju prakse i stvaranju nove budućnosti romske dece, a UNICEF i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa brojnim stručnjacima i predstavncima nevladinih organizacija početkom prošle godine zajedničkom borbom doneli su Nacionalnu koaliciju za okončanje dečijih brakova, čiji je cilj okončanje maloletničkih brakova, naročito među romskom populacijom.

Najnovije vesti

Vremenski podaci

Petak
Vedro

Trenutna temperatura 11°C

Vedro

Subota
Malo i umereno oblačno

Max: 16°C
Min: 5°C

Malo i umereno oblačno

Vremenska prognoza za 5 dana