Promene u radu linija javnog prevoza Beoinfo

Objavljeno: 11.12.2020. 14:32 Izmenjeno: 11.12.2020. 16:45

Promena trasa linija javnog prevoza zbog izvođenja radova na izgradnji petlje „Petlovo brdo” i spajanja sa petljom „Orlovača“, kao i izmene trase linije 311..

Tokom izvođenja radova na izgradnji petlje „Petlovo brdo” i njenog spajanja sa petljom „Orlovača“ na sektoru B4 obilaznice oko Beograda, doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi će se izvoditi u periodu od 14.12.2020. godine do 15.04.2021. godine po fazama i to:

– Faza 1 – Radovi se izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u razdelnom pojasu zbog formiranja prolaza za preusmeravanje saobraćaja (neposredno ispred petlje „Orlovača” na obilaznici). Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, doći će do zatvaranja levih saobraćajnih traka na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – oba smera, tako da će se vozila na pravcu Beograd – Lazarevac kretati preostalom širinom kolovoza bez izmena trasa linija javnog prevoza. I dalje će biti zatvorena silazna rampa sa  državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) na lokalni put Rakovica – Železnik  (Avalska), tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

Linija br. 54
•    u oba smera redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica – Železnik), koja će do ulice Avalska biti udvosmerena, lokalni put Rakovica – Železnik  (ulica Avalska)  i dalje redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno;
Stajalište „Naselje Petlovo brdo“ na Ibarskom putu u smeru ka gradu je privremeno izmešteno na novu poziciju oko 500,0 metara posle redovne na poziciji preko puta prodajnog objekta „METRO“.

– Faza 2 – Radovi se izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) na delu od zone skretanja za prodajni objekat „METRO“ do petlje „Petlovo brdo“. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, doći će do zatvaranja leve kolovozne trake  na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila na pravcu Beograd – Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3,0 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza. I dalje će biti zatvoren lokalni puta Rakovica – Železnik  (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) zbog izgradnje objekta nadvožnjaka, tako da će vozila javnog prevoza i dalje saobraćati ulicama:
Linija br. 54
•    u smeru ka Rakovici: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu, silazna rampa na lokalni put Rakovica – Železnik  (Kružni put Kijevo), Kružni put Kijevo i dalje redovno;
•    u smeru ka Železniku: Miška Kranjca, Pilota Mihaila Petrovića, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica – Železnik), koja će do ulice Avalska biti udvosmerena, lokalni put Rakovica – Železnik  (ulica Avalska) i dalje redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica – Železnik), koja će do ulice Avalska biti udvosmerena, lokalni put Rakovica – Železnik  (ulica Avalska)  i dalje redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno;
I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajalište „Naselje Petlovo brdo“ na privremenoj poziciji neposredno ispred skretanja za prodajni objekat „METRO“ za smer prema Lazarevcu, dok će se za smer prema Beogradu formirati stajalište na privremenoj poziciji preko puta prodajnog objekta „METRO“. Uslov je da izvođač radova izvrši izgradnju stajališta za smer prema Beogradu u skladu sa predlogom predviđenim projektom obezbeđenja gradilišta – Faza 2.

– Faza 3 – Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) na delu od zone skretanja za prodajni objekat „METRO“ do petlje „Petlovo brdo“. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, doći će do zatvaranja leve kolovozne trake  na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila na pravcu Beograd – Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3,0 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.
Otvara se lokalni puta Rakovica – Železnik  (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put), ali će i dalje biti onemogućeno direktno skretanje  sa državnog putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) prema Železniku, kao ni iz smera Železnika ka Beogradu, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:
Linija br. 54
•    u oba smera redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica – Železnik), koja će do ulice Avalska biti udvosmerena, lokalni put Rakovica – Železnik  (ulica Avalska)  i dalje redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.
I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.

– Faza 4 – Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) na delu od zone skretanja za prodajni objekat „METRO“ do petlje „Petlovo brdo“. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, doći će do zatvaranja leve kolovozne trake  na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu na delu od zone skretanja za prodajni objekat „METRO“ do zone buduće kružne raskrsnice kod ukrštanja državnog puta Ib reda br. 22 sa ulicom Đuje i Dragoljuba, gde sav saobraćaj prelazi u levu kolovoznu traku tako da će se vozila na pravcu Beograd – Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3,0 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.
Lokalni put Rakovica – Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) će biti otvoren za saobraćaj, ali će biti onemogućeno svako skretanje  sa državnog putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) prema Železniku, kao ni iz smera Železnika ka Beogradu, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:
Linija br. 54
•    u oba smera redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu, silazna rampa na lokalni put Rakovica – Železnik  (Kružni put Kijevo), lokalni put Rakovica – Železnik  (Kružni put Kijevo), lokalni put Rakovica – Železnik  (ulica Avalska)  i dalje redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.
I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.
– Faza 4.1 – Radovi su identični kao u prethodnoj fazi, s tim što će preko privremenih priključaka biti omogućeno skretanje sa državnog putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u smeru ka Železniku, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:
Linija br. 54
•    u oba smera redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.
I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.

– Faza 5 – Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) pri čemu se zona radova pomera od novoizgrađene kružne raskrsnice kod ukrštanja državnog puta Ib reda br. 22 sa ulicom Đuje i Dragoljuba, posle koje saobraćaj preko privremene devijacije prelazi u levu kolovoznu traku gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila na pravcu Beograd – Lazarevac od kružne raskrsnice kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3,0 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.
Lokalni put Rakovica – Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) će biti otvoren za saobraćaj, s tim što će preko privremenih priključaka biti omogućeno skretanje sa državnog putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u smeru ka Železniku, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:
Linija br. 54
•    u oba smera redovno;
Linija br. 521
•    u smeru ka Železniku: redovno;
•    u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.
I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ u smeru ka Beogradu na privremenojm poziciji, dok će se u smeru prema Lazarevcu koristiti novoizgrađeno stajalište koje će se nalaziti neposredno ispred kružne raskrsnice.

– Faza 6 – Radovi na izgradnji kišne kanalizacije duž lokalnog puta Rakovica – Železnik (Kružni put Kijevo) – desna strana gledano ka Železniku. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zauzeća jedne saobraćajne trake u dužini od najviše 60,0 metara. Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza. Vozila će se kroz zonu radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metra uz naizmenično propuštanje regulisano vertikalnom signalizacijom.

– Faza 7 – Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje uključenja sa obilaznice iz smera Bubanj potoka na državni put Ib reda br. 22 (Ibarski put) – smer ka Lazarevcu i isključenja sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) iz smera Lazarevca na obilaznicu – smer ka Ostružnici.
Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza.

– Faza 8 – Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje uključenja sa obilaznice iz smera Ostružnice na državni put Ib reda br. 22 (Ibarski put) – smer ka Beogradu.
Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza.

– Faza 9 – Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje isključenja sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) iz smera Beograda na obilaznicu – smer ka Bubanj potoku.

 

Izmena trase linije 311

Za vreme rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici maršala Tita u naselju Leštane u Grockoj, od 14. decembra do 9. aprila 2021. godine doći će do promena u radu linije javnog prevoza 311, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na levoj strani kolovoza Ulice maršala Tita, na delu od zone raskrsnice ove ulice i Zabranske do zone raskrsnica Maršala Tita i Save Kovačevića, pri čemu slobodna širina kolovoza neće biti dovoljna za kretanje vozila javnog prevoza.

Tokom radova, vozila na liniji 311 (Ustanička – Leštane /Ravan/) će saobraćati sledećom trasom u smeru ka terminusu „Leštane (Ravan)”: Smederevski put – Kružni put – Ravan i dalje redovno do terminusa „Leštane (Ravan)”. U smer ka terminusu „Ustanička” vozila će ići trasom: „Leštane (Ravan)” – Ravan – centar naselja Leštane, gde će vršiti promenu smera kretanja kao i vozila na liniji 306 (Ravan – Kružni put – Smederevski put), i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog linijskog prevoza putnika.

Promena trasa linija tokom izvođenja radova u ulicama Jurija Gagarina i Antifašističke borbe

Tokom izvođenja radova u ulicama Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u periodu od 12. do 31. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama i to:

FAZA 1 – Zatvara se ceo smer ulice Jurija Gagarina na delu od silazne rampe sa Mosta na Adi do ulice Marka Hristića, kao i ulica Antifašističke borbe na delu od silazne rampe sa Mosta na  Adi na ulicu Antifašističke borbe do Ulice Jurija Gagarina u periodu od 12.  do 15. decembra. Kolovozna traka Ulice Jurija Gagarina u smeru ka Mostu na Adi će se  u visini zone radova koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, tramvajski saobraćaj će funkcionisati nesmetano, dok će vozila sa autobuskih linija JGS-a saobraćati ulicama:
•    linija 60
smer ka Toplani – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Antifašističke borbe i dalje redovno;
smer ka Zelenom vencu – redovno;
•    linija 85
smer ka Borči – Most na Adi, Jurija Gagarina, Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Đorđa Stanojevića i dalje redovno;
smer ka Banovom brdu – redovno;
•    linija 89

smer ka Bloku 72 – Most na Adi, Jurija Gagarina, Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina i dalje redovno;
smer ka Vidikovcu – redovno;
•    linija 94 smer ka Resniku – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina i dalje redovno;
smer ka Bloku 45 – Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Antifašističke borbe, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovno;
•    linije 95, E1 i E6
smer ka Borči – Jurija Gagarina, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i dalje redovno;
smer ka Bloku 45 – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina i dalje redovno.

FAZA 2 – Zatvara se ceo smer ulice Jurija Gagarina na delu od ulice Marka Hristića do ulice Antifašističke borbe, kao i dve desne saobraćajne trake na delu od ulice Antifašističke borbe do izlazne rampe na Most na Adi, ulica Antifašističke borbe na delu od silazne rampe sa Mosta na  Adi na ulicu Antifašističke borbe do ulice Jurija Gagarina, kao i desna kolovozna traka ulice Antifašističke borbe na delu od ulice Jurija Gagarina ka Toplani u periodu od 16. do 18. decembra. Kolovozna traka Ulice Jurija Gagarina u smeru ka Bloku 45 će se na delu od Ulice Antifašističke borbe do Ulice Marka Hristića koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja, dok će se na delu od Ulice Antifašističke borbe ka Mostu na Adi koristiti 3 saobraćajne trake za smer prema Bloku 45, odnosno jedna u smeru ka Mostu.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, tramvajski saobraćaj će funkcionisati nesmetano, dok će vozila sa autobuskih linija JGS-a saobraćati ulicama:
•    linija 60
smer ka Bloku 70A – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, BLOK 70A;
smer ka Zelenom vencu – BLOK 70A, Omladinskih brigada, Jurija Gagarina i dalje redovno;
•    linija 85
smer ka Borči – redovno;
smer ka Banovom brdu – redovno;
•    linija 89
smer ka Bloku 72 – redovno;
smer ka Vidikovcu – redovno;
•    linija 94
smer ka Resniku – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina i dalje redovno;

smer ka Bloku 45 – Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Antifašističke borbe, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovno;
•    linije 95, E1 i E6
smer ka Borči – Jurija Gagarina, Marka Hristića, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i dalje redovno;
smer ka Bloku 45 – Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar Crvene Armije, Marka Hristića, Jurija Gagarina i dalje redovno.

FAZA 3 – Zatvara se ceo smer Ulice Jurija Gagarina na delu od Ulice Marka Hristića do Ulice Antifašističke borbe, kao i dve desne saobraćajne trake na delu od Ulice Antifašističke borbe do izlazne rampe na Most na Adi, ceo smer Ulice Antifašističke borbe na delu od ulice Jurija Gagarina do silazne rampe sa Mosta na  Adi na Ulicu Antifašističke borbe, kao i desna kolovozna traka ulice Antifašističke borbe na delu od ulice Jurija Gagarina ka Toplani u periodu od 19. do 31. decembra. Kolovozna traka Ulice Jurija Gagarina u smeru ka Bloku 45 će se na delu od Ulice Antifašističke borbe do Ulice Marka Hristića koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja, dok će se na delu od Ulice Antifašističke borbe ka Mostu na Adi koristiti 3 saobraćajne trake za smer prema Bloku 45, odnosno jedna u smeru ka Mostu.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, tramvajski saobraćaj će funkcionisati nesmetano, dok će vozila sa autobuskih linija JGS-a saobraćati ulicama:
•    linija  60
smer ka Bloku 70A – Antifašističke borbe, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, BLOK 70A;
smer ka Zelenom vencu – BLOK 70A, Omladinskih brigada, Jurija Gagarina i dalje redovno;
•    linija 85
smer ka Borči – redovno;
smer ka Banovom brdu – redovno;
•    linija 89
smer ka Bloku 72 – redovno;
smer ka Vidikovcu – redovno;
•    linija 94

smer ka Resniku – redovno;

smer ka Bloku 45 – Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Antifašističke borbe, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovno;
•    linije 95, E1 i E6
smer ka Borči – Jurija Gagarina, Marka Hristića, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i dalje redovno;
smer ka Bloku 45 –  redovno.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Petak
Vedro

Trenutna temperatura 30°C

Vedro

Subota
Poslepodnevni pljuskovi

Max: 33°C
Min: 23°C

Poslepodnevni pljuskovi

Vremenska prognoza za 5 dana