Povodom Svetskog dana životne sredine, resorni gradski sekretarijat naveo najznačajnije projekte i aktivnosti beoinfo

Objavljeno: 05.06.2022. 11:46 Izmenjeno: 05.06.2022. 11:46

U kapitalne projekte Sekretarijata spada i Akustičko zoniranje Beograda, koje je bilo osnov za donošenje Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Beograda, zaključeno je u saopštenju iz ovog sekretarijata. 

Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine osvrnuo se na najznačajnije projekte i aktivnosti koje je realizovao ili započeo u proteklom periodu.

U domenu zaštite prirode i prirodnih resursa nastavljena je zaštita prirodnih područja grada Beograda i podizanje njihovog ekološkog statusa radi ublažavanja i sprečavanja poremećaja biološke raznovrsnosti na teritoriji grada, a kroz pripremu za zaštitu Forlanda leve obale Dunava, staništa ptice mali vranac, kao i zaštita područja Ade Ciganlije i jezera Bela Reka, čiji se akt o zaštiti očekuje u ovoj godini, navedeno je iz ovog sekretarijata za Beoinfo.

Nastavljeno je sa realizacijom programa upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima (ukupno 44 zaštićena područja, u koje se ubrajaju pojedinačna stabla, šume, gradske šume, zaštićena staništa, očuvani geološki profili koji svedoče o postanku naše planete, kao i staništa pojedinih vrsta ptica, gljiva i biljaka), što doprinosi sprečavanju procesa direktnog uništavanja prirodnih staništa, unošenja alohtonih i invazivnih vrsta, nekontrolisano i prekomerno iskorišćavanje bioloških resursa.

U cilju sanacije i podizanja kvaliteta vodotoka na teritoriji Beograda pokrenuta je izrada Strategije upravljanja vodotocima II reda, koji su u nadležnosti Grada.

Kako bi borba protiv klimatskih promena bila efikasnija, započeta je izrada Strategije uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda, koja ima za cilj definisanje niza mera i aktivnosti kojim će se povećati otpornost šuma na klimatske promene, a samim tim i korišćenje ekosistemskih usluga u budućim godinama. U međuvremenu, nastavljeno je sa projektom pošumljavanja novih površina i sadnjom drvorednih sadnica na javnim površinama.

Uspešno je realizovan niz projekata priključenja grejnih instalacija na objektima (školama i vrtićima) na teritoriji grada na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa. Cilj ovih projekata je smanjenje emisije štetnih gasova u objektima u kojima boravi veliki broj dece. Osim što je poboljšan kvalitet vazduha u okolini škola i vrtića, priključenje doprinosi povećanju energetske efikasnosti.

Povećanju energetske efikasnosti objekata doprinosi i uređenje „zelenih krovova”, koji čine važan deo zelene infrastrukture, posebno u gusto izgrađenim delovima grada, a u toku je i priprema za realizaciju tri projekta ozelenjavanja krovova javnih objekata u gradu.
Kako je očuvanje životne sredine zajednički projekat građana i Gradske uprave, Sekretarijat za zaštitu životne sredine pozvao je građane, objavom Vodiča za predlaganje ideja građana iz oblasti zaštite životne sredine, da se aktivno uključe u očuvanje i unapređenje životne sredine u gradu.

Aktivno učešće građana prepoznato je i kroz realizaciju Javnog poziva za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala, kao ekološki prihvatljivog transporta, „Kupuješ bajk? Uštedi 5000!”, koji je realizovan u saradnji sa udruženjem Jugo cikling. Cilj projekta je da se građani motivišu i  da umesto automobila koriste neki od zdravih vidova prevoza i time utiču na smanjenje zagađenja životne sredine, zbog čega će se projekat nastaviti i u toku ove godine.

U cilju edukacije, pre svega dece, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu realizovao projekat Interaktivna tabla za edukaciju dece o selekciji otpada i reciklaži, koji će na novi, interaktivni način doprineti razvijanju svesti o potrebi i mogućnostima ličnog angažovanja dece u selekciji i reciklaži otpada. Ovaj projekat je veoma važan za ekološku edukaciju dece predškolskog i školskog uzrasta, ali i međugeneracijsko povezivanje, jer stimuliše uključivanje u brigu o zaštiti životne sredine svih članova porodice.

U domenu upravljanja otpadom učinjeni su najveći pomaci koji se pre svega ogledaju u zatvaranju odlagališta otpada u Vinči i izgradnji nove sanitarne deponije, čime je započeto deponovanje komunalnog otpada na Zakonom propisani način, kao i u izgradnji postrojenja za tretman procednih voda na deponiji Vinča, izgradnji kombinovanog postrojenja za tretman i proizvodnju energije iz otpada, čiji se početak rada očekuje u ovoj godini i izgradnji postrojenja za tretman građevinskog otpada. Navedeni projekti su realizovani u saradnji sa privatnim partnerom konzorcijumom SUEZ&I-Environment i Društvom sa posebnom namenom ,,Beo čista energija”.

U cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom, donet je niz dokumenata poput Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2021-2030, Akcionog plana upravljanja otpadom od građenja i rušenja u gradu Beogradu za period 2022-2030, Plana za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019-2029 za GO Stari grad, Vračar, Savski venac i Novi Beograd, a u toku je izrada navedenog plana za GO Zvezdara.

U toku je izrada planske i tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje reciklažnih centara i transfer stanica (transfer stanice u Mladenovcu, reciklažnog centra u Zemunu i Dobanovcima), kao i uspostavljanje sistema primarne reciklaže u domaćinstvima.

Kako je učešće privatnih operatera u upravljanju otpadom neophodno za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom u gradu, Sekretarijat je objavio Vodič za odabir lokacije i pribavljanje dozvole za upravljanje otpadom, kao pomoć operaterima za brže ishodovanje dozvola.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Ponedeljak
Pretežno vedro

Trenutna temperatura 32°C

Pretežno vedro

Utorak
Sunčano

Max: 34°C
Min: 22°C

Sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana