Drugi ciklus „Moja prva plata“ za još 10.000 mladih

Zbog uspešnosti programa „Moja prva plata“ država se odlučila na drugi ciklus u kojem će šansu za prvo radno iskustvo dobiti još 10.000 mladih.