Objavljeno: 28.12.2022. 11:02 Izmenjeno: 28.12.2022. 11:02

Gledalac pita zašto je borcima ukinuta subvencija za infostan u visini od 20 % I da li će biti vraćena?(Boža)   Iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu odgovaraju:   Povodom pitanja gledaoca „zašto je borcima ukinuta subvencija za infostan u visini od 20% i da li će biti vraćena“, obaveštavamo vas sledeće: Grad Beograd, odnosno Sekretarijat […]

Gledalac pita zašto je borcima ukinuta subvencija za infostan u visini od 20 % I da li će biti vraćena?(Boža)

 

Iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu odgovaraju:

 

Povodom pitanja gledaoca „zašto je borcima ukinuta subvencija za infostan u visini od 20% i da li će biti vraćena“, obaveštavamo vas sledeće:

Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za socijalnu zaštitu nije ukinuo borcima subvenciju za usluge JKP „Infostan tehnologije“. Subvencija za ovu kategoriju korisnika odobrava se u visini od 30%  cene usluge  na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana i Odluke o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga. Cene komunalnih usluga određene su u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, a subvencija (popust) je određena u skladu sa propisima grada i pored boraca i učesnika rata, istu ostvaruju i socijalno ugrožene kategorije korisnika novčane socijalne pomoći, korisnici najnižih primanja i drugi.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu sprovodi odgovornu socijalnu politiku i u narednom periodu će razmotriti mogućnost povećanja visine subvencija na cene komunalnih usluga, odnosno povoljnijih uslova plaćanja tih usluga kada se za to steknu uslovu, uzimajući u obzir normativni okvir i principe nediskriminacije drugih kategorija korisnika.

Subvenciju na cene komunalnih usluga u gradu Beogradu koristi oko 60 hiljada domaćinstava i grad Beograd izdvaja znatna sredstva za refundiranje cene komunalnih usluga JKP  „Infostan tehnologije“.

 

U ulici Vojni put kod Geteove ulice ne postoji znak za zabranu parkiranja, i nemoguće je proći ovom ulicom.Gledalac pita da li se može postaviti znak?(Zoran)

 

Iz Sekretarijata za saobraćaj odgovaraju:

 

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisano je da vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

–  članom 62, “na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka“,

–  članom 66 tačka 3, “na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza“

–  članom 66, tačka 6, na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra,

Takođe, Članom 23, Stav 1, Tačka 3, Odluke o komunalnom redu, definisano je sledeće:

„U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i slično“.

Shodno navedenom, nije neophodno postavljanje saobraćajne signalizacije. Uprava saobraćajne policije MUP-a Srbije, ul. Ljermontova br. 12a, kao i Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju, ul. Makenzijeva br. 31, u skladu sa svojim nadležnostima mogu vršiti kontrolu nepropisnog parkiranja i u slučaju načinjenih gore pomenutih prekršaja, primenu kaznenih mera.

 

Begaljica – gledalac pita da li može da se napravi trotoar u ulici koja ide prema manastiru i auto putu jer je jako opasno za decu koja moraju da se sklanjaju kada naiđu vozila. (Grujica)

Iz GO Grocka odgovaraju:

 

Pomenuta ulica pripada opštinskom putu OP211 i u nadležnosti je JP „Putevi Beograda“. Opština će im poslati zahtev za izgradnju trotoara kroz Begaljicu za plan tokom naredne godine.

 

Gledateljka ima tri objekta koja poseduje i naplaćuju televiziju preko struje, na jednom mestu gde živi placa , a na druga dva ne. Da li je dužna da placa gde nema televizor, u prostoru gde ne živi ili mžze da bude oslobođena toga? (Lusi)

 

Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru (član 38 Zakona o javnim medijskim servisima).

Način plaćanja takse

Visina takse za javni medijski servis jedinstvena je na celoj teritoriji Republike Srbije i za 2022. godinu iznosi 299,00 dinara.

Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Službeni glasnik RS“ br. 112/2015, 108/2016, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 129/2021), taksa se naplaćuje korisnicima merila električne enegije, preko računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača.

Oslobađanje od obaveze plaćanja takse

U članu 42 Zakona o javnim medijskim servisima, navedeni su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;

2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;

4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;

5. Penzioner sa minimalnom penzijom;

6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 1 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije.

Javni medijski servis po podnetim zahtevima donosi odluke o oslobađanju od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Više informacija gledateljka može dobiti pozivom na telefon RTS-a 011/655 – 2694,011/ -655 – 2552 i 011/ 655 – 2695

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Ponedeljak
Vedro

Trenutna temperatura -4°C

Vedro

Utorak
Pretežno sunčano

Max: 0°C
Min: -5°C

Pretežno sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana