Objavljeno: 26.08.2022. 14:13 Izmenjeno: 26.08.2022. 14:13

Zvezdara, Mirijevo, ulice 16. oktobra i Matice srpske – Gledateljka navodi da u ovim ulicama ne postoje klupe na stajalištima autobusa 20 i 79, a u smeru ka Domu zdravlja ne postoje ni nadstrešnice. Kada će biti postavljene? (Anđelka) Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovorili su da će mogućnost montaže novih nadstrešnica na stajališta JLPP-a […]

Zvezdara, Mirijevo, ulice 16. oktobra i Matice srpske – Gledateljka navodi da u ovim ulicama ne postoje klupe na stajalištima autobusa 20 i 79, a u smeru ka Domu zdravlja ne postoje ni nadstrešnice. Kada će biti postavljene? (Anđelka)

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovorili su da će mogućnost montaže novih nadstrešnica na stajališta JLPP-a u naselju Mirijevo biti razmotrena u narednom periodu, u okviru realizije Javnog ugovora za koncesiju za urbanu opremu, u skladu sa ranije preuzetim obevezama u vezi sa zamenom i unapređenjem različitih elemenata uličnog mobilijara na teritoriji grada Beograda.

Iz ovog sekretarijata napominju i to da, nakon uređenja stajališta JLPP na najfrekventnijim potezima u ulicama Mirijevski venac i Koste Nađa, u narednom periodu sledi uređenje stajališta JLPP u ul. Semjuela Beketa i Matice srpske.

Novi Beograd, Jurija Gagarina od 198 do 208 – Vodovodu je 8. jula prijavljeno 12 šahtova kišne kanalizacije koje treba očistiti, na prilazu garažama. Do danas nije ni jedan šaht očišćen. Na intervenciju gledoca, odgovori iz Vodovoda su bili sa su pojedini šahtovi očišćeni ili da uopšte nije bilo prijave. Da li će se i kada ovi šahtovi očistiti i zašto se u kol centru brišu prijave građana? (Vladan)

 

Povodom pitanja sugrađanina, Vladana Zrnića a u vezi sa čišćenjem slivnika na lokaciji Jurija Gagarina br.198-208 ispred garaža iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ su nas obavestili da su predmetni slivnici povezani na gradsku kanalizacionu mrežu uzvodno od graničnog revizionog silaza, koji se nalazi na zelenoj površini iza garaža.

 

Članom 3. Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 6/2010, 29/2014, 29/2015, 19/2017 i 85/2019) definisano je:

10. „Kanalizacioni priključak“ jeste cevni spoj od ulične kanalizacione mreže do prvog revizionog silaza iza regulacione linije i čini sastavni deo gradske kanalizacije.

11. „Korisnik usluge“ jeste svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik objekta ili posebnog dela objekta, odnosno nosilac prava raspolaganja na objektu ili posebnom delu objekta čija je unutrašnja instalacija kanalizacije priključena na uličnu kanalizacionu mrežu u skladu sa odredbama ove odluke. Izuzetno, korisnik usluge jeste fizičko ili pravno lice koje je nosilac prava korišćenja na objektu, odnosno delu objekta, a kada je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup – zakupac objekta, odnosno dela objekta.

12. „Objekat korisnika usluge“ jeste svaki objekat, zgrada, druga nepokretnost, uređaji, postrojenja ili instalacije koji se nalaze uzvodno od prvog revizionog silaza.

13. „Unutrašnje instalacije kanalizacije“ jesu skup instalacija, uređaja i postrojenja korisnika usluge za odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, uzvodno od prvog revizionog silaza, uključujući i prvi revizioni silaz.

 

Član 59. iste Odluke glasi:

„Korisnik usluge je dužan da se stara o unutrašnjim instalacijama kanalizacije i da ih održava u ispravnom stanju.“

 

Na osnovu gore iznetog, sve kanalizacione instalacije uzvodno od prvog revizionog silaza, koji se u ovom slučaju nalazi u zelenoj površini, spadaju u nadležnost korisnika usluge, odnosno Stambene zajednice stanara na lokaciji Jurija Gagarina br. 198-208 ili preduzeća sa kojim imaju sklopljen ugovor o održavanju.

Zemun, Slovenska 37 – U celoj ulici ima puno šahtova oko kojih su velika oštećenja. Kada saobraćaj prolazi ulicom stvaraju se veliki potresi koji tresu kuće. Kako stanovnici da reše ovaj problem? (Milka)

 

Beokom je o problemu na koji je gledateljka ukazala obavestio upravljača puta, JP „Putevi Beograda“. Iz ovog preduzeća odgovorili su da će nadzorni organ JP „Putevi Beograda“ obići predmetnu lokaciju i, ukoliko se radi o oštećenjima čija je sanacija u nadležnosti JP „Putevi Beograda“, izdati odgovarajući nalog izvođaču radova za sanaciju.

 

Infostan je učesnicima rata na punu cenu odobravao popust od 50%. Zatim je to smanjeno na 30% ,uz obrazloženje da će, kada se steknu uslovi procenat umanjenja biti vraćen na 50%. Kada će to biti? (Slobodan)

 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu u odobravanju subvencionisane cene komunalnih usluga kod JKP „Infostan tehnologije“ postupa na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana i Odluke o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga. Cene komunalnih usluga određene su u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, a subvencija-popust je određena u  skladu sa propisima grada, i pored boraca i učesnika rata istu ostvaruju i socijalno ugrožene kategorije korisnika novčane socijalne pomoći, korisnici najnižih penzija, dodatka za pomoć i negu drugog lica, hraniteljske porodice i dr.

Subvenciju na cene komunalnih usluga u gradu Beogradu koristi oko 60.000 domaćinstava i Grad Beograd izdvaja značajna sredstva za refundiranje cene komunalnih usluga JKP „Infostan tehnologije“, dok u okviru sveukupnih nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu, različite usluge i prava koristi preko 100 000 korisnika, građana Beograda.

Od 2014. godine do sada uložena su znatna sredstva za unapređenje usluga socijalne zaštite, kao i materijalne podrške za socijalno ugrožene građane, na osnovu zakona i akata grada, a posebno su unapređene usluge koje se odnose na decu sa smetnjama u razvoju, dok su pre 2014. godine izdvajana značajno veća sredstva za subvencionisanje komunalnih usluga u odnosu na materijalnu podršku i usluge izvorno iz sistema socijalne zaštite.

Radi očuvanja uspostavljenog nivoa socijalne sigurnosti i redovnosti isplate različitih vidova materijalne podrške i ostvarivanja usluga, treba imati u vidu da nije celishodno da Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za socijalnu zaštitu, opredeli višestruko uvećana sredstva za subvencije za komunalne usluge, u odnosu na finansiranje prava i usluga socijalne zaštite, što je i prevashodna nadležnost Sekretarijata. Osim toga, povećanje procenta subvencije na komunalne usluge sa 30% na 50% samo za učesnike rata dovelo bi do diskriminacije ostalih kategorija korisnika komunalnih usluga, a posebno onih koji subvenciju ostvaruju u procentu od 10%,15%, 20% ili 25%.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu sprovodi odgovornu socijalnu politiku i preduzima sve mere za poboljšanje socio-ekonomskog položaja najugroženijih građana, što uključuje i obezbeđivanje povoljnijih uslova plaćanja komunalnih usluga kada se za to ispune uslovi, a jedan od tih je smanjenje rizika od siromaštva i izdvajanja za socijalno najugroženije kategorije (ostarela lica bez primanja, lica u beskućništvu, decu sa smetnjama u razvoju, žrtve zlostavljanja i dr.).

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Povezane vesti

Vremenski podaci

Četvrtak
Pretežno vedro

Trenutna temperatura 32°C

Pretežno vedro

Petak
Sunčano

Max: 34°C
Min: 22°C

Sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana