Večeras bez grejanja deo Novog Beograda i Zemuna

BeogradBeograd Pocetna 02. 01. 2017. 14:51:16

Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Novi Beograd“ večeras će bez grejanja biti pojedini potrošači na Novom Beogradu i u centru Zemuna.

radijator28102014.jpg

 

Kako su saopštile „Beogradske elektrane“, očekuje se potrošači dobiju grejanje najkasnije sutra u jutarnjim satima.  Večeras od 18 sati bez grejanja će biti deo potrošača u blokovima 9A i 9B na Novom Beogradu, kao i oni koji se nalaze u centru Zemuna i na Karađorđevom trgu.

Bez grejanja će biti pojedini objekti u ulicama Bulevar Mihaila Pupina, Džona Kenedija, Palmira Toljatija, Prva pruga, Akademska, Aleksandra Dubčeka, Cvetna, Glavna, Gradski park, Kosovska, Kej oslobođenja, Nemanjina, Petra Zrinjskog, Svetosavska i u Ulici 22. oktobra.

Takođe, grejanja neće biti ni u pojedinim objektima u ulicama Savska, Avijatičarski trg, Danila Medakovića, Jovana Miodragovića, Kapetana Radića Petrovića, Karađorđeva, Miroslava Tirše, Nikolaja Ostrovskog, Radnička i Starca Vujadina.

Ekipe za hitne intervencije činiće sve da kvar bude popravljen u najkraćem mogućem roku, stoji u saopštenju.  Inače, sva grejna područja već više od mesec dana, gotovo bez prekida, isporučuju potrošačima toplotnu energiju 24  sata. Takav način grejanja biće nastavljen sve dok su spoljašnje temperature niske, dodaje se u saopštenju.

4 Responses to “Večeras bez grejanja deo Novog Beograda i Zemuna”

 1. Ing Zoran Vukov kaže:

  Kako to da se u Beogradu daljinskim grejanjem greje oko 320.000 korisnika a da se ta naplata ne uvede u zakonsku formu. Ova godina je dvanajsta grejna sezona od kada su toplane ugradile kalorimetre u podstanice svakog objekta, gde se meri količina isporučene energije (merna jedinica je kwh) a da se naplata i dalje obavlja sa cemom 1432,71 [din/m2 stana god] kojom se godišnje kupuje sa cenom 7,57 din/kwh 189,2615 kwh/m2 stana. Mada se sa 12 akontacija kupuje 189,2615 kwh/m2 stana god, isporučuje se manje (prosek od 11 grejnih sezona je 89,68 kwh po m2 zagrevanog prostora objekta , dok po m2 stanbenog prostora iznosi 96,0512 kwh/m2 stana god jer se greje i hodnik što uvećava obavezu za ~7%. Logično je da se naplaćuje samo kwh koji se izmere kalorimetrom pomnoženo sa prodajnom cenom za kwh =7,57 din/kwh i takav mesečni račun se fakturiše zgradi (Skupštini stanara vlasnika objekta koji treba da trošak podele prema učešću svakog stana u ukupnoj stanbenoj površini. Nije obaveza kupca da beskamatno finansira toplanu plaćanjem cele godine, a da to nije AKONTACIONA KUPOVINA kwh. Tako izostavljanjem OBRAČUNA gradska vlast prisvaja sav više naplaćen novac što je očigledno nezakonito, ali se to prikriva od korisnika izostavljanjem podataka o očitanim stanjima kalorimetra, i izostavljanjem prikaza jedinične cene kwh. Stan od 60 m2 ove sezone će kupiti plaćanjem: 60 m2 x 1432,71 din/m2 god=85.962,60 din kolićinu kwh od 11.355,6935 kwh. Ako izračunamo koliko je isporučeno kwh ove grejne sezone (po merenju) :u Okt=9,9584 kwh/m2 stana; u Nov=15,5493 kwh/m2 stana ; i u Dec=24,7675 kwh/m2 stana ; što je ukupno =50,2752 kwh/m2 stana. Stvarna obaveza iznosi za stan od 60m2 x 50,2752=3.016,512 kwh x 7,57 din/kwh=22.834,99 -7% (za plaćanje u roko)=21.236,55 din. Ovi podaci su za objekat koji je celo vreme imao grejanje od 6.10.2016 i bez prekida isporuke zbog havarija na toplovodu. Ova grejna sezona je počela ranije u odnosu na prethodnu koja je bila blaža. Tako je prethodne sezone isporučeno u Okt=8,9271 kwh/m2 stana;u Nov=13,1539 kwh/m2; u Dec=19,6048 kwh/m2; u Jan=22,9594 kwh/m2; u Feb=12,7465 kwh/m2; u Mar=13,6542 kwh/m2 ; u Apr=4,2855kwh/m2; i u Maju=0,6851 kwh/m2 , što ukupno iznosi 96,0166 kwh/m2 stana god. Stvarna obaveza je iznosila za stan od 60 m2 x 96,0166 kwh/m2 =5.761 kwh x 7,57 din/kwh=43.610,74 din -7%(popust)=40.557,98 din. Kako nije prikazan obračun zadržana je vrednost više uplaćenih sredstava, a sa kojim su plaćeni kwh i za ovu sezonu.Građani treba da očitavaju kalorimetar u potstanici (koju je taplana zaključala upravo da bi sprečila da se ova prevara otkrije), i da prikupi podatke o UKUPNOJ STANBENOJ POVRŠINI kako bi mogli da utvrde stvarnu obavezu za plaćanje grejanja.

 2. Ing Zoran Vukov kaže:

  Svakome bi trebalo daje jasno da se iznos za plaćanje robe dobija množenjem izmerene količine robe pomnožene sa prodajnom cenom robe. Zato su merni uređaji uvedeni da se nebi varali kupci netačnim prikazom iznosa za plaćanje. Pa kako to da 12 godina u Beogradu u 21 veku se naplata grejanja ne obavlja na osnovu očitanog utroška x prodajna cena za ceo objekat?. Ako pogledamo cenovnik Beogradskih Toplana u sl. listu grada Beograda br 2/2004 videćemo da za stanbeni prostor ima 5 prodajni cena . U koloni 1 (prema zagrevanoj površini) din/m2 mes 23 (koju je koristio Infostan a koja je dvojna cena. ako je prevedemo na godišnju množenjem sa 12 mes=276 [din/m2 god] . Koliko se ovom cenom fakturiše kwh/m2 god? Delenjem sa prodajnom cenom iz kolone 5 od 0,80 din/kwh dobija se da se dodišnje korisnik zadužuje sa 345 kwh/m2 stana , a stan od 60 m2 sa 20.700 kwh god. Ako to uporedimo sa cenom u koloni 3 od 73,6 [din/m2 god] vidi se da je cena u koloni 1 veća 3,75 puta od cene u koloni 3. znači da je ta cena koju je koristio Infostan namenjena za REKETIRANJE jer se njome fakturiše 3,75 puta veća veća količina kwh od ISKUSTVENE, sa kojom je formirana cena u kolonama 3 i 4 (ispravno formirane množenjem iskustvenu količinu kwh koja se prosečno godišnje isporučuje po m2 zagrevanog prostora u objektu 73,60 din/m2 god , ili po kw instalisane snage date kao cena 531,3 din/kw god. Ove dve cene date u kolonama 3 i 4 su namenjene za fakturisanje kada u zgradi nije ugrađen kalorimetar. Kada je kalorimetar ugrađen tada se očitana isporučena količina množi sa prosajnom cenom za kwh. Samo cene u zaglavlju „po merilu količine toplotne energije“ za instalisanu snagu su ispravno formirane. Tako 73,60 [din/m2 god] podeljeno sa 0,8 din/kwh] = 92 [kwh/m2 god] i ta količina kwh je ISKUSTVENA KOLIČINA , isto i izvedena cena 531,30 din/kw god podeljena ca 0,80 din/kwh daje iskustvenu količinu od 664,125 kwh/kw instalisane snage radijatorskih rebara. Da bi znali koliko se instalira snaga /m2 stana po JUS standardima treba podeliti 73,6 din/m2 god sa 531,30 din/kw god , dobija se 0,1385 26 kw/m2 (ostalo se skraćuje din i god). To znači da stan od 60 m2 x 0,138526 kw/m2 =8,3115 kw instalisane snage grejnih tela (radijatorskih rebara. Kako se izračunava ispravno trošak grejanja kada nema kalorimetra za merenje isporučenih kwh stanu. Ako se koristi cena 531,30 din/kw god x 8,3115 kw (za stan od 60 m2) = 4.415,90 din/god Drugim načinom kada je merilo m2 stana 60 x 73,60 din/m2 god=4.416 dindin/god, Vidi se da su rezultati isti na oba načina .Praćenjem isporuke toplotne energije u objektu i delenjem na ukupnu zagrevanu površinu dobijen je prosek posle 6 god 92,0742 kwh/m2 god; posle 8 god= 91,8149; posle 10 god=89,6817 kwh/m2 god , tako da je ispravno zaduženje ako stan od 60 m2 x 92,0742 kwh/m2 god x 0,80 din/kwh = 4.419,56 din/god. Ove 3 prodajne cene daju ispravni iznos zaduženja dok je Infostan sa dvojnom izvedenom cenom 23 [din/m2 mes] x 12 mes =276 din/m2 god x 60 m2=16.560 din . Ovaj iznos je veći jer se naplaćuje neispravnom izvedenom cenom formiranom sa 3,75 puta većom količinom kwh. Ovo se moše proveriti u narednim cenovnicima gde je cena data [din/m2 mes] dvojna i služila je za reketiranje korisnika.

 3. Ing Zoran Vukov kaže:

  Ako analiziramo dalje cenovnik Toplane (objavljen od 2/2004) može se zaključiti da su ispravne cene date „PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE za stanbeni prostor i to IZVEDENA CENA za paušalnu naplatu 73,6 [din/m2 god] i 531,30 [din/kw god] jer su dobijene sa ISKUSTVENOM KOLIČINOM kwh koji se godišnje isporučuju po m2 zagrevanog prostora ili po kw instalisane snage radijatora, pomnožene sa jediničnom cenom za kwh od 0,80 din/kwh. Cene u prvoj i drugoj koloni su dvojne (falsifikovane) i služe za REKETIRANJE KORISNIKA date kao PREMA ZAGREVANOJ POVRŠINI ili PREMA INSTALISANOJ SNAZI: Isto tako su cene za OSTALE POTROŠAČE nezakonito formirane. ZAŠTO? Toplovodom se isporučuje energija i stanbenim i ostalim potrošačima, tako je kwh toplotne energije proizveden sa istom troškovima i nemože da se koristi cena 2,71 din/kwh (kod ostalih potrošača) kao i da se po kw instalisane snage isporučuje različita količina kwh. Suština je sledeća: zagrevanje stanbenog prostora je ustvari zagrevanje zapremine stana a ne površina ali su po JUS standardima INSTALISANA SNAGA SE UGRAĐUJE 50 [w/m3] zagrevanog prostora . Kako je visina stana 2,6 m + podna ploča o,17 m=ukupno = 2,77 m. Tako stan od 60 m2 x 2,77 m ima zapreminu 166,2 m3, množenjem sa 50 w daje =8,310 w ili 8,31 kw instalisane snage. ili 50 w/m3 x 2,77 m =138,5 w = 0,1385 kw snage po m2 zagrevane površine.
  Jasno je da je Toplana još kod donošenja ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Sl.list grada Beograda br. 24/2003 Jasno je da je TOPLANA znala tačno koliko se prosečno isporučuje kwh po m2 zagrevanog prostora (~92 kwh/m2 god ) ali je istovremeno u cenovnik unele i dvojne cene koje INFOSTAN fakturiše i sada i to je ORGANIZOVANI KRIMINAL sa kojim se puni nezakonito gradski buđet a finansiraju i političke partije. Kako je samo 2015/16 god fakturisano paušalnom naplatom 194,63 kwh/m2 stana a isporučeno je po merenju 96,0166 kwh /m2 god, znači manje 98,63 kwh /m2 stana, a u Beogradu ima ~21.000.000 m2 grejne površine, ne prikazivanjem OBRAČUNA prisvojeno je približno 21.000.000 m2.x 98,61 kwh/m2 god x 7,57 din/kwh= 15.676.031.700 din koji je delimično uneseno rebalansom u gradski buđet. Ovo se krije od korisnika daljinskog grejanja praktično u celoj SRBIJI.

 4. Ing Zoran Vukov kaže:

  Celu zemlju je zahvatao hladni talas, ali malo ko zna koliko se kwh isporuči po m2 stana da bi se održala temperatura +20 stepeni, i kada se greje i noću. U Beogradu merenjem isporučene energije kalorimetrom svakog dana i podelom na ukupnu stanbenu površinu dobijeno je da se 01.1. 2016 isporučilo 0,7915 kwh/m2 stana , a vrednost za stan od 60 m2 (sa popustom iznosi 334,33 din; 02.01. isporučeno je 0,7316 kwh/m2 sta. a trošak je 309,03 din; 3.01 ispor=0,8869 kwh/m2 , trošak =374,63 din; 4.01 isp=0,8233 kwh/m2 trošak=347,77 din; 5.01 isp=0,8832 kwh/m2 , troš=358,48 din; 6.01 isp=1,2173 kwh/m2 , troš=514,07 din; 7.01. isp=1,2405 kwh/m2 , troš=523,994 din; 8.01 isp=1,2417 kwh/m2 , troš=524,50 din. Neosporno je da će trošak za grejanje u Januaru biti velik a tek na kraju meseca će se znati kada se očita stanje isporučenih kwh stanu. Ovo su i najveći dnevni troškovi jer je i najveća isporuka kwh pri niskim temperaturama i grejanje noću, što nije i u drugim mesecima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezane vesti

Vremenski podaci

Petak
Oblačno

Trenutna temperatura 13°C

Oblačno

Subota
Mogući pljuskovi

Max: 19°C
Min: 13°C

Mogući pljuskovi

Vremenska prognoza za 5 dana