Aleksandar Gajšek

Aleksandar Gajšek

Aleksandar Gajšek od 1997. godine radi na RTV Studio B, kao voditelj Vesti u 19 i 22 i kao novinar. Autor je emisija „Moja slika sveta“ i „Spoznaja“ i serijala „Agape“.

Televizijsku karijeru započeo je na RTV Politika 1995. godine, kao spiker informativnog programa.

Završio je VI beogradsku gimnaziju, potom Fakultet političkih nauka u Beogradu, novinarsko-komunikološki smer. Kao stipendista IREX-a specijalizirao „novinarstvo u elektronskim medijima“.