Plaćanje grejanja po utrošku – stanari na potezu RTS

EkonomijaEkonomija Pocetna 07. 11. 2018. 10:01:46

Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu energetike, navodi da 90 odsto zgrada ima tehničke uslove da se pređe na naplatu po potrošnji i da su sada stambene zajednice na potezu.

radijator28102014.jpg

Miholjsko leto donelo je znatne uštede domaćinstvima koja se greju na struju, gas ili druge energente. Oktobarski račun za grejanje mogli su da smanje i oni koji su priključeni na daljinske sisteme ali samo ako imaju naplatu po potrošnji.

Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu energetike navodi da 90 odsto zgrada ima tehničke uslove da se pređe na naplatu po potrošnji i da su sada stambene zajednice na potezu.

„To je apsolutno princip koji mi podržavamo i koji zagovaramo. Građani prvo moraju da organizuju stambene zajednice, a onda kao stambena zajednica treba da podnesu zahtev toplanama koje su po zakonu obavezne da im izađu u susret ukoliko postoje tehnički uslovi, a po podacima kojima mi raspolažemo, preko 90 odsto zgrada ima tehničke uslove da se pređe na naplatu po potrošnji. Znači, pre svega su sada stambene zajednice na potezu“, objašnjava Predić.

Navodi da toplane ne mogu da umanje račune za dane bez grejanja korisnicima koji plaćaju grejanje po metru kvadratnom.

„Po važećim aktima kada je u pitanju paušalna naplata po metru kvadratnom zaista ne mogu da se umanje. Korisnici koji plaćaju po potrošnji imaju zaista prontni efekat jer troše manje energije. Toplane rade kalkulacije na bazi regulatornog perioda i na bazi prihoda i troškova za taj regulatorni period određuju cene“, objašnjava državni sekretar.

Dodaje da u slučaju ekstremno niskih temperatura toplane imaju obavezu da greju 24 časa.

„Toplane imaju obavezu da greju 24 časa dnevno ako su ekstremno niske temperature, a može se očekivati u narednom regulatornom periodu da ako zaista cela zima bude toplija, da na bazi manjih troškova dođe do korekcije cene grejanja“, zaključio je Predić.

5 Responses to “Plaćanje grejanja po utrošku – stanari na potezu”

 1. Ing Zoran Vukov kaže:

  Izgleda da je narodu potpuno ispran mozak kada nezna šta je paušalna naplata a šta je naplata po utrošku?Toplana je dužna kao prodavac toplotne energije da ugradi kalorimetar u sve potstanice zgrada koje snabdeva toplotnom energijom.Ugradnju je izvršila u leto 2005 god , ali je nastavila da fakturiše u celom Beogradu sa iznosom dobijenim množenjem 2 veličine, Jediničnom cenom je množila proizvoljnu količinu kwh koja je višestruko veća od prosečne količine kwh koji se godišnje isporučuju po m2 stanbene površine. Gražani ni sada nisu svesni da sa iznoson 1432,71 din/m2 god] kupuju sa 12 akontacionih uplata količinu kwh sa kojom se mogu grejati dve grejne sezone. !432,71 din/m2 god podeljeno sa jediničnom cenom od 7,57 din/kwh daje da se godišnje kupuje 189,2615 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 godišnje kupi 11.355,6935 kwh. i plati 85.962,60 din -7% za plaćanje u roku=79.945,21 din. Međutim to ne znači da je to konačno i da Toplana nije dužna da izvrši OBRAČUN IZMEĐU KUPLJENIH I ISPORUČENIH kwh. U sezoni 2017/18 Isporučeno je 94,5265 kwh/m2 stana pa je stan od 60 m2 dobio 5671,59 kwh a manje je isporučeno 5.684,094 kwh. Bez prikaza obračuna zadržana je vrednost od 5.684,kwh x 7,57 din/kwh=43,028,59 din-7% popust=40.016,59 din jer AKONTACIJA odgovara naplati sa 6 uplata a ne sa 12 uplata i bez obračuna. Tako je svaki korisnik u beogradu kupio i grejnu sezonu 2018/19 a da to nezna. Sa novih 6 uplata kupio je još jednu grejnu sezonu i to nezna jer se ne prikazuju kupljeni kwh i isporučeni kwh (što je nezakoniti prikaz kupovine . Paušalni način fakturisanja nije ispravan jer se sada naplačuje dve grejne sezone godišnje a TOPLANA MORA DA IZVRŠI OBRAČUN na osnovu kupljenih i isporučenih kwh a to se krije od korisnika jer je to krivično delo.Predič obmanjuje građane da paušalni korisnici nemogu da plate manje .Toplana prodaje kwh a ne m2 stana , jer to nije njena delatnost , a din/m2 ne predstavlja mernu jedinicu za energiju već je to kwh.

 2. Ing Zoran Vukov kaže:

  Neosporna je činjenica da se daljinsko grejanje decenijama nezakonito fakturiše na štetu korisnika. Kalorimetri su u Beogradu ugrađeni u potstanice i ovo je 14 -ta grejna sezona a da se fakturisanje obavlja kao da oni ne postoje, i da se izbegava prikazivanje očitanih stanja na osnovu kojih Toplana treba da izda račun za mesec Oktobar Skupštini stanara, čija je obaveza da izvrši podelu na pojedine korisnike na osnovu učešća njegove površine stana u ukupnoj stanbenoj površini koja se greje preko ovog kalorimetra. Očitavanjem potrošnje za mesec Oktobar 2018 dobijeno je da je po m2 stanbenog prostora isporučeno 3,7154 kwh/m2 stana. STVARNA OBAVEZA korisnika od 60 m2 iznosi :60m2 x 3,7154 kwh/m2=222,924 kwh/m2 x 7,57 din/kwh=1.687,53 din – 7% popust=1.569,41 din. Korisnik koji plaća „PO UTROŠKU svakog meseca plaća i drugi skriveni porez na imovinu stana koji iznosi za Beograd 389,87 din/m2 stana god čime godišnje plati 60 m2 x 389,87 din/m2 =23.392,20 din -7% popust=21.754,75 din što je REKET koji fakturiše Infostan i sa kojim se uvećava iznos naplate . Tako će korisnik platiti ovih 1.949,35 din + 1.1.569,41 din (stvarne obaveze) a ukupno =3.318,76 din. Paušalnom naplatom će korisnik od Maja sa 6 uplata platiti 1432,71 din/m2god x 60 m2=85.962,60 din god -7%=79.945,21 din podeljeno sa 2=39.972,m61 din (za 6 meseci), a STVARNA OBAVEZA JE ista za iste isporučene kwh od 3,7154 kwh/m2 stana. Oba načina fakturisanja su nezakonita jer je fakturisanje INSTALISANE SNAGE sa 389,87 din/m2 stana već plaćeno od strane investitora koji je priključio objekat na sistem daljinskog grejanja i to se plaća jednokratno , nemože se naplaćivati snaga jer je to snaga radijatora koje je korisnik kupio kupujući stan pod ključ sa svim troškovima iskazanim u konačnom obračunu koji je plaćen od strane preduzeća (kongrapa ili dr.)
  Ono što građani nisu svesni jer ne očitavaju stanja kalorimetra za ceo objekat i obračunavajući sa količinom kupljenih kwh i isporučenih kwh od Maja 2003 pa sve do Maja 2018 je da je korisnik stana od 67 m2 plaćajući paušalno (bez prikaza obračuna kupio 257.107,44 kwh ; ISPORUČENO JE (po merenju) 98.039,99 kwh a plaćenih 159,067,45 kwh x 7,57 din/kwh (po sadašnjoj ceni ) je oštećen sa 1.204.140,59 din ili sa 7% umanjeno za popust iznosi 1.119.850,74 din . Obe podatke korisnici neznaju jer se kriju ovakvom nezakonitom naplatom.

 3. Ing Zoran Vukov kaže:

  Da bi građani shvatili zašto su cenovnici Beogradskih toplana falsifikovani gde se koristi dvijna cena sa kojom sada korisnik plaća godišnje 2 grejne sezone, izneću na osnovu očotanih stanja kalorimetra u zgradi i podeljeno sa ukupnom grejnom površinom u zgradi (gde se greje i hodnik i dr) i po ukupnoj stanbenoj površini KOLIČINU kwh KOJA je ISPORUČENA PO m2 GODIŠNJE. Prva cifra je po ukupnoj površini a druga u zagradi je po stanbenoj površini (za plaćanje). Od sezone 2005/06 104,984 kwh/m2 god;(112,1965 kwh/m2 stana god); 2006/07 75,666 (80,8646); 2007/08 94,650 (101,1532); 2008/09 90,867 (97,4090); 2009/10 89,845 (96,3144); 2010/11 96,472 (103,4190); 2011/12 99,4928, (106,6560); 2012/13 82,5459 (88,4890); 2013/14 72,3481, (77,5547); 2014/15 90,1188, (96,5243); 2015/16 89,1879, (96,0166); 2016/17 108,4911, (116,2026); 2017/18 88,2537, (94,5265 Kwh/m2 stana god). Prosečno jepo m2 ukupno zagrevane površine objekta 90,9938 kwh/m2 god i sa ovim prosekom se formira cenovnik, a prosek po ukupnoj stanbenoj površini je 97,4866 kwh/m2 stana god (za plaćanje)
  Ispravni cenovnik za PAUŠALNO PLAĆANJE (kada nisu ugrađeni kalorimetri dobija se množenjem 90,9938 kwh/m2 ukupne zagrevane površine objekta sa jediničnom prodajnom cenom. Tako za Beograd to je 90,9938 kwh/m2 god x 7,57 din/kwh=688,8230 din/m2 god . Delenje sa 12 meseci kao što se sada plaća dobija se 57,40 din/m2 mes. Kako se dobija ispravna akontacija za plaćanje 12 meseci? Sa ovom cenom mnoši se UKUPNA ZAGREVANA POVRŠINA OBJEKTA , a dobijena vrednost se deli sa UKUPNOM STANBENOM POVRŠINOM i tako se dobija veći iznos. U prikazanom količinama za plaćanje cena po m2 je veća za 7,13 % i iznosila bi 737,97 din/m2 stanbenog prostora . Znači stan od 60 m2 bi godišnje plaćao 60 m2 x 737,97=44.278,20 din a mesečna akontacija bi iznosila 3.689,85 din. Nakon završetka grejnog perioda VRŠI SE OBRAČUN između kupljenih i isporučenih kwh stanu, Ako je isporučeno više tada se obračunom prikaže razlika koja se doplati sa uvećanom dvanajstom uplatom. Ako je isporučeno manje tada se umanjuje prva akontacija za sledeću grejnu sezonu. Umesto ispravne akontacije elektrane su formirale cenu 1432,71 din/m2 god sa priblišno dvostruko većom količinom kwh i na taj način korisnici godišnje kupuju dve grejne sezone. i to je krivično delo i prevara koja traje decenijama i zato se ne prikazuju očitana stanja kalorimetra a potstanice su toplane zaključale kako korisnici ne bi primetili ovu krađu.

 4. Ing Zoran Vukov kaže:

  Ako pogledate sajt službenog lista grada Beograda i potražite koji je prvi broj koji je postavljen (br 26/2002 god) vidi se da nisu postavljeni brijevi od kada je nova Vlast na čelu sa premijerom Zoranom Đinđićem preuzela vlast već je prethodna Vlast I dalje pisala neispravne cenovnike sa kojim se naplaćivalo višestruko veća količina kwh godišnje nego što je isporučivano. Uvidom u te senovnike od 30 Decembra 2000 god (u sl listu 22/2000) cena koja se primenjivala je 6,00 din/m2 mesečno. Ako pomnožimo sa 12 mes=72 din/m2 god : delenjem sa jediničnom prodajnom cenom od 0,19 din/kwh dobija se, da korisnik kupuje 378,9473 kwh/m2 stana god . Postojala je i druga cena od 34 din/m2 god koja se nije primenjivala a sa kojom se kupuje 178,9473 kwh/m2 god . Obe cene su formirane sa mnogo većim količinama kwh nego što se godišnje isporučuje po m2 stana, ali građani to nisu mogli da uoče jer kalorimetri nisu bili još ugrađeni u potstanice. U istom broju objavljena je I ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE koju je potpisao Radomir Naumov.el. Inž. sr.
  Promena u cenovniku data je I 27.jula 2001 god u broju 16/547 . Povećana je cena koju je fakturisao Infostan na 10,00 din/m2 mesečno sa kojom je godišnje kupovanokwh : 10,00 x 12 mes=120 din/m2 god podeljeno sa jediničnom cenom od 0,28 din/kwh= 428,57 kwh/m2 stana god (takođe višestruko više od stvarno prosečno isporučenih kwh god . Druga cena (za instalisanu snagu od 54,00 din/m2 god podeljena sa jediničnom cenom od 0,28 din /kwh (a koja se nije koristila ) daje 192,8571 kwh/m2 stana što je dvostruko više od stvarno isporučenih količina kwh godišnje.
  Premijer Zoran Đinđić je u IZBORIMA nastupio sa sloganom “POŠTENO” I to je želeo I da sprovede u reformi ove naplate pa je OČIGLEDNO BIO U SUKOBU SA RANIJIM RUKOVODSTVOM koji su nastavili da prave neispravne cenovnike . Tako u br.1/2002 god ponovo je povećana cena koju fakturiše Infostan 15,00 din/m2 mes kojim se korisnik zaduživao nezakonito sa 15 X 12 mes=180 din/m2 god podeljeno sa jediničnom cenom od 0,42 din/kwh = 428,5714 kwh/m2 stana (sa ovom cenom stan od 60 m2 kupuje godišnje 25.714,28 kwh dok je STVARNI PROSEK -kasnije utvrđen za stan od 60 m2 jednak 97,4866 kwh/m2 x 60 m2=5.849,196 kwh. Što je 25.714,28 kwh podeljeno sa 5.849,196 kwh=4,39 PUTA VIŠE , znači da je godišnje kupio 4,39 grejnih sezona.
  U istom broju 1/2002 data je nova ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE (ali nije postavljena na sajt službenog lista jer se krila od građana). Ti službeni listovi su nađeni u ARHIVI službenog lista grada Beograda Ova odluka je bitna što ću kasnije objasniti.
  Prvi delimično ispravan cenovnik dat je u SL listu br.23/2002 od 31 Oktobra 2002 (koji takođe nije postavljen ). I u njemu figurira DVOJNA CENA od 20 din/m2 mesečno (koju je fakturisao infostan zaduživanjem sa 240 din/m2 god podeljeno sa jediničnom cenom od 0,70 din/kwh=342,857 kwh/m2 stana god . Stan od 60 m2 je tako kupovao godišnje 20.571,42 kwh/god. ISPRAVNE CENE su date u zaglavlju PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE [za instalisanu snagu koja je trebala da se koristi kada objekat još nema kalorimetar a cena je 64,00 din/m2 god podeljeno sa jediničnom cenom od 0,70 din/kwh daje STVARNU PROSEČNU KOLIČINU kwh KOJA SE GODIŠNJE ISPOTIČUJE PO UKUPNO ZAGREVANOJ POVRŠINI OBJEKTA a koja iznosi 91,4285 kwh/m2 god.Jasno je da je Toplana ZNALA KOLIKO SE PROSEČNO ISPORUČUJE kwh /m2 god I pre ugradnje kalorimetra u objekte (ja sam te iste podatke naknadno dobio posle ugradnje kalorimetra u objekat 2005 god I praćenjem sve do sada isporuku toplotne energije.Ovaj poslednji cenovnik potpisao je Predsednik Nenad Bogdanović s.r.

 5. Ing Zoran Vukov kaže:

  Suština je da se sa dvojnom cenom koja je data u kolini 3 korisnici daljinskog grejanja zaduživali godišnje sa 3,75 puta većom količinom kwh nego što se godišnje isporuči po m2 UKUPNO ZAGREVANOG PROSTORA U OBJEKTU, I to niko nije mogao da zna jer kalorimetri koji mere isporučene kwh objektu nisu još bili ugrađeni (ugrađeni su 2005 god) a ova grejna sezona je četrnaesta a da se građani reketiraju primenom falsifikovanim cenovnicima, i ne prikazivanjem OBRAĆUNA između kupljenih kwh AKONTACIONO I isporučenim kwh po završetku grejnog perioda.
  U ranijem (drugom) komentaru, izneo sam podatak koliko je korisnik stana od 67m2 više kupio kwh od 01.05.2003 pa sve do 01.05.2018 (za 15 grejnih sezona) [257.107,44 kwh], koliko je isporučeno 98.039,99 kwh (po merenju) a razlika od plaćenih 139.067,45 kwh x 7,57 din/kwh (po poslednjoj ceni za kwh) je oštećen za 1.204.140,59 din ili sa 7% popusta iznosi 1.119.850,74 din. Ako ovaj iznos podelimo sa 15 god dobija se 74.656,71 din/god podeljeno sa 67 m2 = 1.114,28 din/m2 god je više platio za 15 god što je 16.714,20 din/m2 stana, I to je prisvojeno od gradskih vlasti I Toplana uz pomoć fakturisanja INFOSTANA, sa neispravnim prvo PRIZNANICAMA a kasnije sa REDIZAJNIRANIM PRIZNANICAMA kao sada.
  Da bi se upoznali sa tekstom i odlukom ukucajte : ODLUKU O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE BEOGRADSKIH ELEKTRANA u (PDF)I pogledajte prvo raniju odluku datu u pregledu ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE – WEB PROPISI INFOTEK (gde je dat cenovnik iz službenog lista grada Beograda 55/2008 koji je poslednji sa ispravnim cenama u zaglavlju “PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE” za paušalni način naplate gde je količina kwh sa kojim je sačinjen iznos cene za INSTALISANU SNAGU sa 2217,69 din/kw god podeljeno sa 3,34 din/kwh =663,979 kwh/kw instalisane snage (radijatora u stanu) ili 307,22 din/m2 god podeljeno sa 3,34 din/kwh = 91,982 kwh/m2 god su ispravne ISKUSTVENE KOLIČINE kwh koja se godišnje prosečno isporučuje po kw instalisane snage grejnih tela, ili po m2 zagrevane površine. Sa ovim količinama su formirani iznosi u ispravnim cenovnicima zaključno sa cenovnikom objavljenom u Sl listu grada Beograda br 34/2010 kada je cena u koloni 3 iz prethodnog cenovnika (29 decembra 2008 br.55/2008)od 64,37 din/m2 mesečno pomnožena sa 12 meseci = 772,42 din/m2 god podeljeno sa 3,34 din/kwh = 231,2694 kwh/m2 god a to je više od ISKUSTVENE KOLIČINE KOJA SE PROSEČNO isporučuje dato PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE din/m2 god =307,22 podeljeno sa 3,34 din/kwh= 91,9820 kwh/m2 god (što je ispravna količina kwh koja se prosečno godišnje isporučuje po me stana. Tako je falsifikovan cenovnik u želji da neispravnu (dvojnu cenu prikažu kao ispravnu I time je pokušano da se nezakonita naplata prikaže kao ispravna I sakrije krivično delo. U sledećem cenovniku br.35/2010 je sa različitim procentima povećanja cena promenjen cenovnik. I počinje PROPAGANDA O NAPLATI “PO UTROŠKU” gde se naplata vrši sa 2 cene fiksni I varijabilni deo gde je varijabilni deeo STVARNA OBAVEZA , a fiksnim delom se naplaćuju oni kwh koji se ne mogu očitati kalorimetrom jer nisu ni isporučeni I sa fisnim zaduženjem se naplaćuje skriveni DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA u Beogradu nazvan INSTALISANA SNAGA.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezane vesti

Vremenski podaci

Nedelja
Slab sneg

Trenutna temperatura 1°C

Slab sneg

Ponedeljak
Oblačno

Max: 3°C
Min: 1°C

Oblačno

Vremenska prognoza za 5 dana