Nagrađeni učesnici manifestacije „Najlepša cvetna aleja Zemuna 2019”

Izjava: Marko Janković, sekretar Skupštine GO Zemun