Gradski servis

Stari grad, Brankova ulica – stalna gledateljka se javila i ponovo postavila pitanje u vezi sa skelom koja se nalazi u Brankovoj ulici broj 30. Na fasadi se ništa ne radi, kaže gledateljka i dodaje da je za tu skelu zakačena reklama, a ispod reklame, koja tu stoji već dve tri godine, ima mnogo smeća. (Gordana)

 

Problem koji je prijavila stalna gledateljka Gordana, Beokom servis prijavio je Komunalnoj inspekciji Gradske opštine Stari grad.

Voždovac, Kraljevačka, ulica Ljube Kovačevića i okolne – kada će dobiti kanalizaciju. (Vesna)

 

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda svoj godišnji program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta sačinjava na osnovu važeće planske dokumentacije i dostavljenih prioriteta izgradnje nedostajuće infrastrukture i saobraćajnica od strane svih gradskih opština i drugih relevantnih institucija, a sve u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i tehničkim mogućnostima. Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2017. godinu Direkcija nema planiranih aktivnosti na izgradnji kanalizacije u Ulici Ljube Kovačevića. Kraljevačka ulica pripada području za koje je Skupština grada Beograda je 2009. godine donela odluku o izradi Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe. S obzirom na veličinu obuhvata, planovi detaljne regulacije se rade po celinama. Kraljevačka ulica pripada celini 1.5 za koju plan detaljne regulacije nije u izradi.

 

 

 

Zemun, Nova Galenika, Ulica Svetozara Papića 1 – od 2008. pokušavaju da zamene oluke na zgradi koji prokišnjavaju i zbog toga vlagu ima komšinica koja stanuje u prizemlju u stanu broj 1. Pored toga, imali su još neke zahteve koje su uputili „Gradsko stambenom“. Međutim, ekipe toga preduzeća su izlazile na teren, ali ništa nije ponuđeno kao rešenje niti je išta urađeno. Poslednji zahtev je upućen za oluke 13.10. 2015. pod brojem 1079892 na ime Ristić. (Jasmina)

 

Iz JKP „Gradsko stambeno“ dobili smo odgovor da je u pomenutom periodu bilo zahteva koji su se odnosili na različitu problematiku u vezi krova, fasade, i rešeno je ono što je bilo u našoj nadležnosti, dok su neki zahtevi bili neosnovani. Sugrađani navode oluke kao problem, a ustvari se u pomenutom zahtevu radi o fasadi, o čemu smo stanare više puta obaveštavani. Naime, potrebno je izvršiti investicione radove većeg obima na sanaciji fasade kako bi problem bio rešen, a za takve radove je neophodno dostaviti i određenu dokumentaciju sa čime su stanari takođe upoznati.

 

 

Gledateljka sa Severnog bulevara pita da li zbog radova u Mije Kovačevića odnosno Ruzveltovoj ulici može da dobije informaciju o izmenama trasa javnog gradskog prevoza. (Branka)

 

Tokom radova u ulici Mije Kovačevića režim rada linija JGP-a biće organizovan na sledeći način:

•Tramvajske linije br.3 i 12 će saobraćati, umesto do terminusa „Omladinski stadion“ na skraćenoj trasi do terminusa „Tašmajdan“, sledećom trasom: Savski trg – Resavska – Tašmajdan, i nosiće oznake 3L /Tašmajdan – Kneževac/ i 12L /Tašmajdan – Banovo brdo/,.

•Vozila sa linija broj 25, 25P, 27, 32 i 74 će, u oba smera, na delu od kružnog toka „Bogoslovija“ do raskrsnice ulica Čarlija Čaplina – Ruzveltova saobraćati sledećim saobraćajnicama: Kružni tok „Bogoslovija“, Dragoslava Srejovića, Mitropolita Petra, Čarlija Čaplina i dalje redovnim trasama;

•Vozila sa linije broj 66 će, u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Veljka Dugoševića – Severni bulevar do raskrsnice ulica Ruzveltova – Svetog Nikole saobraćati sledećom trasom: Veljka Dugoševića, Svetog Nikole, Ruzveltova i dalje redovnom trasom.

•Vozila sa linije broj 65 neće menjati trasu.

Vozila JGP-a će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta i privremeno uspostavljena stajališta:

– u ulici Čarlija Čaplina, u smeru ka Ulici mitropolita Petra, neposredno pre nailaska na raskrsnicu sa Ulicom mitropolita Petra, gledano iz pravca Ruzveltove ulice;

– U ulici Dragoslava Srejovića, u smeru ka Mirijevu, neposredno po prelasku kružnog toka „Bogoslovija“, gledano iz pravca Ulice mitropolita Petra;

– U ulici Mije Kovačevića, u smeru ka Višnjičkoj ulici, neposredno po prelasku kružnog toka „Bogoslovija“, gledano iz pravca Ulice mitropolita Petra.

 

 

 

Voždovac, Jajinci – kada će Jajinci dobiti kanalizaciju. (Aleksandar)

 

Teritorija obuhvaćena Planom detaljne regulacije područja Jajinci, gradska opština Voždovac, pripada teritoriji Centralnog gradskog kanalizacionog sistema i nalazi se na području Topčiderskog kanalizacionog sliva, gde je zastupljen separacioni sistem kanalisanja. Prema urbanističkom planu upotrebljene vode, koje pripadaju slivu Kaljavog potoka, treba da budu priključene na fekalni kanal prečnika 400 mm, koji je planiran u okviru Plana detaljne regulacije za naselje Banjica – I faza, kompleks između ulica: Crnotravske, Bulevara JNA, Beranske, Borske i Kaljavog potoka („Službeni list Grada Beograda”, broj 58/09) i Plana detaljne regulacije dela I mesne zajednice u naselju Jajinci („Službeni list Grada Beograda”, broj 35/08). Za potrebe tog plana je urađen Idejni projekat kišne i fekalne kanalizacije sa analizom celog pripadajućeg sliva i Direkcija će u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima sagledati mogućnosti da se započne sa pripremnim aktivnostima na izgradnji nedostajuće infrastrukture prema prioritetima koje bude dostavila GO Voždovac, odgovorili su iz Direkcije za građevinsko zamljište izgradnju Beograda.

 

Stanica na ulazu u Višnjicu nema klupe za putnike. (Dragutin)

 

U Sekretarijatu za javni prevoz odgovorili su nam da je na ovom stajalištu pukla cev i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ izvodio je radove zbog čega su uklonili klupu sa stajališta. Ovu nadstrešnicu je postavila Gradska opština Palilula i u Sekretarijatu kažu da će u dogovoru sa opštinom postaviti novu nadstrešnicu sa klupom, pošto nije moguće vratiti onu koja je bila postavljena do sada.

 

Gledateljka sa Zvezdare kaže da je već 5 godina zatvorena ambulanta u Pop Stojanovoj ulici. Obećano je da će građanima obezbediti drugi prostor, ali od toga ništa. (Slavica)

 

Iz Doma zdravlja Zvezdara obavešteni smo da je Dom zdravlja Zvezdara bio prinuđen da zatvori ambulantu u Pop-Stojanovoj ulici zbog visokih troškova zakupa za koja sredstva nije obezbeđivalo Ministarstvo zdravlja i RFZO. Svi pacijenti iz ambulante u Pop-Stojanovoj u potpunosti su zdravstveno obezbeđeni u centralnoj zgradi Doma zdravlja u ulici Olge Jovanović broj 11, koja se nalazi na samo jedan kilometar vazdušne linije. Dom zdravlja organizuje rad zdravstvene ambulante ako opredeljeni broj korisnika omogućava angažovanje jednog tima za obavljanje delatnosti iz opšte medicine, ili zdravstvene zaštite dece i školske dece ili preventivne i dečje stomatologije, kažu u Sekretarijatu za zdravstvo.

 

 

 

Novi Beograd, Stara Bežanija, Vojvođanska ulica, deo između male stare pijace i OŠ „Jovan Sterija Popović“ – poklopci šahtova od kanalizacije na kolovozu nisu dobro namešteni, tako da kada prolaze automobili klaparaju i tako se pravi buka tokom celog dana. (Dušanka)

 

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ odgovorili su nam da je ekipa Pogona kanalizacione mreže Beograd 3 izlaskom na teren na predmetnu lokaciju, ulica Vojvođanska kod stare pijace, konstatovala da je potrebno izvršiti zamenu rama i poklopca za dva šahta na kanalizacionoj mreži. Nalog za zamenu istih dat je Pogonu za sanaciju i rekonstrukciju kanalizacione mreže koji će izvršiti neophodne radove u najkraćem mogućem roku.

 

 

 

Voždovac, Naselje braće Jerković, stanica Jovana Bjelića – gledateljka kaže da ima nadstrešnicu, ali da samo sa jedne strane ima staklo, a da sa bočne strane nema zaštite. (Dragica)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovorili su nam da je reč o tipskim nadsteršnicama koje na jednoj strani imaju vitrinu za reklame, a sa druge strane staklo. U ovom slučaju staklo nije moglo da bude postavljeno zbog širine trotoara, jer ometa protok pešaka, takođe nije moguće naknadno postaviti staklo na ovom tipu nadstrešnice.

 

 

Čukarica, Železnik, Starih ratnika 10 – slivnici na toj adresi nisu u funkciji, tako da se kada pada kiša voda sliva i plavi dvorište. Nadležni, saobraćajna inspekcija, bili su na terenu i dali nalog još 27.10.2016. da se slivnici osposobe, ali do danas ništa nije urađeno. (Ivan)

 

Beokom servis je primedbu gledaoca Ivana preneo Sekretarijatu za inspekcijske poslove kako bi preduzeli mere iz svoje nadležnosti.

 

 

 

 

Zemun, Novogradska ulica 15 – cela  zgrada je dobila uvećane račune „Infostana“, konkretnije uvećani iznos se odnosi na potrošenu vodu i održavanje kanalizacije. Računi su u proseku iznosili od 1.200 do 1.400 dinara. Sada su dobili da plate 25.000 dinara. Obraćali su se Vodovodu i dobili odgovor da će verovatno morati prvo da plate, ali da svakako podnesu žalbu. (Radovan)

 

Gledaocu Radovanu odgovorili smo 16 maja, ali je u međuvremenu stigao i odgovor iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ koji prenosimo u celosti:

U vezi sa Vašom reklamacijom koja se odnosi na mesto potrošnje u ulici Solunskih boraca broj 3a, registarski broj spoja 63967/0, obaveštavamo Vas da su uplatnice JKP “Infostana Tehnologije” za period februar 2017. godine do marta 2017. godine urađene na osnovu očitavanja od 02.02.2017. godine sa stanjem 6820m³ i dnevnom prosečnom potrošnjom od 6,57m³.

Nakon redovnog očitavanja koje je obavljeno 11.04.2017. godine sa stanjem 7310m³, dnevni prosek se povećao sa 6,57m³ na 7,20m³ dnevno.

S obzirom da mesečne akontacije u datom obračunskom periodu nisu uspele da pokriju stvarnu potrošnju, javila se razlika potrošenih, a neplaćenih kubika koji su zajedno sa mesečnim zaduženjem došli za naplatu kroz uplatnicu JKP “Infostana Tehnologije” za april mesec 2017. godine. Mesečno zaduženje varira u zavisnosti od Vaše potrošnje i obavljenog kontrolnog čitanja. Akontaciono zaduženje za Vašu zgradu iznosi 7,20m3 dnevno. Ukoliko se kontrolnim čitanjem konstantuje bilo kakvo odstupanje isto se sprovodi na prvoj sledećoj uplatnici.

Na osnovu poslednja dva očitavanja možemo videti da se potrošnja povećava. Predlažemo Vam da hitno izvršite pregled celokupne instalacije iza vodomera, radi otklanjanja eventualnih kvarova i sprečavanja daljeg nekontrolisanog oticanja vode.

 

 

Novi Beograd – stalna gledateljka ima primedbu na rad EDBa. Kaže da joj je potrošnja struje očitana 7.maja što znači da su obračunali za period koji je duži od 30 dana. Gledateljka smatra da to nije korektno i pita kako kao potrošač može da se zaštiti odnosno kome da prijavi da struja nije očitana na vreme. (Tanja)

 

Iz EPS distribucije dobili smo sledeći odgovor:

U skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, operator sistema, odnosno distribucija, očitava brojila električne energije u intervalima utvrđenim kao obračunski period. Istovremeno, u Metodologiji za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, koju donosi nezavisno telo, a to je Agencija za energetiku Republike Srbije, definisano je da je obračunski period vremenski period koji je, po pravilu, kalendarski mesec. S obzirom na to da svi kalendarski meseci nemaju 30 dana i da je očitavanje uslovljeno tehničkim i kadrovskim potencijalom distribucija, brojila se očitavaju u periodima koji nisu obavezno 30 dana. S druge strane, istom Metodologijom je predviđeno da se zone potrošnje (zelena, plava i crvena) primenjuju na mesečnu potrošnju, pri čemu se pod mesečnom potrošnjom smatra potrošnja aktivne energije u vremenskom periodu od 30 dana. Ukoliko je obračunski period duži ili kraći od 30 dana, mesečna potrošnja se utvrđuje srazmerno odnosu broja dana u obračunskom periodu i 30 dana. Na ovaj način kupac nije oštećen, bez obzira na broj dana između dva očitavanja.

 

 

 

Gledateljka je u novembru elektronskim putem podnela zahtev za novu zdravstvenu knjižicu. Još je nije dobila. (Mara)

 

Više puta u toku ovog meseca odgovarali smo gledaocima na pitanja o zdravstvenim knjižicama. Iz RFZO dobili smo odgovor:

Republički fond i Zavod za izradu novčanica i kovanog novca preduzeli su sve raspoložive mere da se svi resursi (ljudski i tehnički) uključe u proces proizvodnje zdravstvenih kartica, kada je reč o ZIN, odnosno uručivanja zdravstvenih kartica, kada je reč o Republičkom fondu. S obzirom da je ZIN u 2017. godini povećao proizvodni kapacitet zdravstvenih kartica na 700.000 kartica na mesečnom nivou, već sada je primetno unapređenje procesa uručivanja zdravstvenih kartica. U cilju unapređenja kvaliteta usluge prema osiguranim licima, Republički fond je razvio servis “Proverite da li vam je proizvedena zdravstvena kartica” koji je dostupan na sajtu Republičkog fonda i putem koga osigurana lica mogu da se informišu bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda. Prema informacijama iz Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, do kraja 2016. godine maksimalni kapacitet proizvodnje zdravstvenih kartica je bio 350.000 kartica na mesečnom nivou, dok je u 2017. godini taj kapacitet unapređen na 700.000 kartica na mesečnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da je u poslednja 3 meseca 2016. godine podneto skoro 4 miliona zahteva za zdravstvenim karticama jasno je da ZIN ne može proizvesti sve zdravstvene kartice u kratkom roku, a što je isključivo posledica prakse  osiguranih lica koja su čekala sam istek zakonskog roka za zamenu zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama.

 

 

 

Palilula, Zrenjaninski put – ponovo se javio gledalac u vezi sa nadstrešnicom na autobuskoj stanici groblje Zbeg na Zrenjaninskom putu. Ranije je pitao kada će na toj stanici biti vraćena nadstrešnica, a sada je prijavio da su iskopane 4 rupe i postavljena armatura. To je urađeno pre oko mesec dana. (Rade)

 

Sekretarijat za javni prevoz predvideo je postavljanje nadstrešnice na autobuskom stajalištu „Groblje Zbeg“ linija JLPP-a br. 85, 101, 106 i 107OS, u smeru ka Omladinskom stadionu, u okviru realizacije postojeće nabavke i ugovora za izradu i montažu stajališnih nadstrešnica na teritoriji grada Beograda, pri čemu je projektovana realizacija ove aktivnosti u toku. Radovi su započeti, a realizacija zavisi od dinamike radova izvođača, imajući u vidu tehnologiju izrade nadstrešnica, kao i to da je postavljanje nadstrešnica započeto na više mesta.

Zbog značajno manjeg broja putnika i zadržavanja postavljanje nadstrešnica na predmetnom stajalištu za suprotni smer kretanja za sada nije planirano, – kažu u Sekretarijatu za javni prevoz.

 

 

Zemun, Zemunski kej – stalna gledateljka pita da li može da se očisti javna površina koja se nalazi ispred splavova koji su kod tog spomenika. Tu ima smeća, nekih dasaka, stolova. (Mara)

 

Problem sa čišćenjem priobalja prijavljen je JKP „Gradsko zelenilo“ i od njih smo dobili odgovor da je obilaskom terena utvrđeno je da je manji deo površine koja je u okviru redovnog Programa održavanja JKP „Zelenilo-Beograd“, zauzeta građevinskim materijalom objekta u blizini, koji se renovira. Površina će biti očišćena do ponedeljka 22.maja 2017.godine.

 

 

Zemun, Nova Galenika, Ulica Svetozara Papića 1 – od 2008. pokušavaju da zamene oluke na zgradi koji prokišnjavaju i zbog toga vlagu ima komšinica koja stanuje u prizemlju u stanu broj 1. Poret toga, imali su još nekek zahteve koje su uputili „Gradsko stambenom“. Međutim, ekipe toga preduzeća su izlazile na teren, ali ništa nije ponuđeno kao rešenje niti je išta urađeno. Poslednji zahtev je upućen za oluke 13.10. 2015. pod brojem 1079892 na ime Ristić.

 

Iz JKP „Gradsko stambeno“ dobili smo sledeći odgovor:

Potrebno je da Upravnik zgrade ( po starom zakonu Predsednik Skupštine zgrade) dostavi pisani zahtev, potrebno je da zahtev bude overen pečatom Stambene zajednice (po starom zakonu Skupštine zgrade)  i potpisan od strane Upravnika zgrade. Zahtev možete podneti na pisarnici odeljenja za održavanje na teritoriji opštine na kojoj se Vaša zgrada nalazi, Dr Nedeljka Ercegovca 27 ili na pisarnici direkcije preduzeća Danijelova br.33, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova. Pomenuti dopis je moguće dostaviti putem elektronske pošte na odovarajuću elektronsku adresu, tako što će isti biti skeniran dodat kao prilog(attachment).

Ukoliko pri obradi zahteva utvrdimo da: traženi i potrebni radovi ili aktivnosti iz Vašeg zahteva ne spadaju u delokrug rada JP „Gradsko stambeno“ ili Vaša Stambena zajednica (Skupština zgrade) ne poseduje validan pečat, kao i u slučaju da je neophodno da za tražene radove, podnosilac bude Predsednik Skupštine zgrade kako bi smo isti prihvatili kao validan kao i ukoliko rešavanje pomenutog problema podrazumeva druge potrebne radnje i poslove, a ne izvođenje radova, o preduzetim aktivnostima ćete biti blagovremeno obavešteni u što kraćem mogućem roku.

Stalna gledateljka je pitala da li mogu da budu uklonjeni grafiti sa spomenika palim pilotima koji se nalazi na Zemunskom keju kod hotela „Jugoslavija“. Takođe pita da li može da se očisti javna površina koja se nalazi ispred splavova koji su kod tog spomenika. Tu ima smeća, nekih dasaka, stolova.

Problem na koji je ukazala gledateljka Mara Beokom servis prijavio je Gradskoj opštini Zemun koja je nadležna za ovaj deo grada, pa će njeni inspektori izaći na teren, proveriti navode iz prijave i preduzeti odgovarajuće mere.

Gledalac je kupio plac u Velikoj Moštanici i na njemu hoće da pravi kuću. To je ulica Dobrivoja Jovanovića Drugi prilaz. Pita kada će tu proći kanalizacija.

Naselje Velika Moštanica pripada Ostružničkom kanalizacionom sistemu. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Velika Moštanica, f250/f400, L=35km (sa dve KCS i potisom) uslovljena je izgradnjom PPOV Ostružnica i primarnih kolektora. U toku je izrada PDR za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Ostružnica“ sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica. Po izgradnji PPOV potrebno je izgraditi fekalni kolektor od naselja Velika Moštanica do naselja Ostružnica (od Ø 250 mm do Ø 500 mm ukupne L= 10.510 m), sa regulacijom reke i mostovima, za koje je potrebno uraditi plansku dokumentaciju, rešiti imovinsko pravne poslove i novelirati  tehničku dokumentaciju. Nakon toga, u skladu sa tehničkim mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima, sukcesivno će se graditi sekundarna kanalizaciona mreža u naselju Velika Moštanica.1. Zemun, Zemunski kej – stalna gledateljka je pitala da li mogu da budu uklonjeni grafiti sa spomenika palim pilotima koji se nalazi na Zemunskom keju kod hotela „Jugoslavija“. Takođe pita da li može da se očisti javna površina koja se nalazi ispred splavova koji su kod tog spomenika. Tu ima smeća, nekih dasaka, stolova, kažu u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Palilula, Borča, Mali Zbeg – kada će u tom naselju biti završeno uvođenje kanalizacije, konkretno ulica Dimitrija Ruvarca.

 

Iz Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odgovorili su nam da je prema postojećim kapacitetima kanalizacione mreže na području naselja Mali Zbeg, izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža u dužini od oko 10 kilometara. Za nastavak razvoja sekundarne mreže ovog područja neophodna je izgradnja primarnih objekata kanalizacije, koji su već predviđeni programom Direkcije. Do sada je završena izgradnja kanalizacione crpne stanice Krnjača 1, kolektora u Pančevačkom putu i dela Zrenjaninskog kolektora. Direkcija će nastaviti sa realizacijom svih primarnih objekata neophodnih za dalji razvoj sekundarne mreže na čitavoj levoj obali Dunava.

 

Čukarica, Lazarevački drum 9 – već 15 godina ne radi teretni lift u ovom ulazu. Kada su se prijavili, rečeno im je da treba da plate popravku lifta 15.000 evra, iako svaki mesec plaćaju održavanje.

 

Od JKP „Gradsko stambeno“ dobili smo odgovor da je predmetni lift isključen jer nije više bilo mogućnosti da bezbedno funkcioniše. U skladu sa svim procedurama, stanari su obavešteni o stanju lifta i upozoreni da će ukoliko se ne izvrše neophodne popravke, isključivanje biti neizbežno, kako bi se sačuvala bezbednost korisnika. Ponude za remont koje je naše preduzeće upućivalo, stanari su odbijali, te nije bilo moguće dalje održavati lift u bezbednom stanju. Za ponovno puštanje u pogon, potrebno je da stanari našem preduzeću podnesu pisani zahtev za remont lifta, odnosno neophodno je da se izvrše svi radovi prema proceni stručne službe preduzeća, kako bi se obezbedio bezbedan i pouzdan rad spornog lifta. Inače, naknada koju po ugovoru o tekućem održavanju stanari plaćaju na mesečnom nivou, višestruko je niža od proseka u regionu, i kao što naziv ugovora sugeriše, koristi se za poslove tekućeg održavanja. Za izvođenje investicionih radove, velikog obima i vrednosti, kao što je ovde slučaj, neophodno je zaključiti poseban ugovor, a na osnovu ponude koju naše preduzeće uputi.

Vremenski podaci

Utorak
Grmljavina sa kišom

Trenutna temperatura 19°C

Grmljavina sa kišom

Sreda
Pljusak i grmljavina

Max: 23°C
Min: 15°C

Pljusak i grmljavina

Vremenska prognoza za 5 dana