Gradski servis

Gledalac sa Vidikovca pita kada će biti završena obnova autobuske stanice u ulici partijarha Joanikija. (Slobodan)

Pitanje gledaoca Slobodana Beokom servis je prosledio Beograd putu.

Zemun – gledateljka se požalila na rad lekara u KBC Zemun. U subotu 22. jula, tokom dana, njenu ćerku (koja ima 25 godina) zabolelo je uvo. Obratila se dežurnom otorinolaringologu, ali doktorka nije htela da je primi bez uputa, tvrdeći da je tako naredio direktor bolnice. Ćerka je pomoć zatim potražila u Domu zdravlja Zemun, gde joj je lekar dao terapiju, koja joj, međutim, nije pomogla već joj se stanje pogoršalo. (Borka)

 

Iz KBC Zemun nam je odgovoreno da ova bolnica svakodnevno prima sve hitne pacijente, bez obzira na to da li imaju lična dokumenta ili ne, u danima kada obavlja hitno dežurstvo na gradskom nivou.

Naglasili su da je Dom zdravlja primarna zdravstvena institucija i da bi pacijenti trebalo najpre tamo da se jave za pružanje pomoći, a da se – zavisno od hitnosti slučaja – pacijenti upućuju u sekundarne i tercijarne ustanove.

U ovom konkretnom slučaju nije se radilo o vitalno ugroženom pacijentu. Pacijentkinja je, dakle, mogla biti zbrinuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, gde je i upućena i gde joj je pružena adekvatna pomoć. Lekar na primarnom nivou zdravstvene zaštite je ordinirao terapiju i nije našao za shodno da pacijentkinju vrati u KBC Zemun na dalje lečenje. U slučaju potrebe KBC Zemun je svakako otvoren da pruži zdravstvenu negu i ovoj pacijentkinji, kao i svim građanima.

Iz Sektora za zaštitu prava pacijenata Sekretarijata za zdravstvo nam je, pak, odgovoreno da gledateljkina kćerka može podneti prigovor savetniku pacijenata, na osnovu koga bi se, u skladu sa propisanim postupkom, utvrdilo da li je u navedenim prilikama pacijentkinji bilo uskraćeno ili povređeno neko od prava garantovanih Zakonom o pravima pacijenata. Takođe, pacijentkinja se može prigovorom obratiti i direktoru zdravstvene ustanove, kao i prijavom zdravstvenoj inspekciji.

 

 

Železnik, Ulica Stjepana Supanca – gledateljka nam je skrenula pažnju na to da kod Osnovne škole „Braća Jerković“ nije obnovljen pešački prelaz, tačnije ne vidi se dobro, a nisu obnovljeni ni drugi saobraćajni znaci koji ukazuju na to da se tu nalazi škola. (Svetlana)

 

Iz JKP „Beograd put“ najpre su se zahvalili gledateljki na njenoj prijavi, a zatim nam odgovorili da će ekipe Službe za saobraćajnu signalizaciju JKP „Beograd put“ obnoviti signalizaciju oko OŠ „Braća Jerković“ u Železniku do sredine avgusta.

 

 

Gledalac je pohvalio odluku predsednika opštine Zvezdara da penzioneri imaju besplatan ulaz na bazen „Olimp“, ali kaže da te besplatne propusnice još nije dobio. Osim toga, gledalac se požalio i na stanje u Ulici Velizara Kosanovića: tvrdi da se tu parkiraju vozila sa obe strane ulice, tako da pešaci ne mogu da se kreću. (Jova)

 

Iz Gradske opštine Zvezdara obavestili su nas da zvezdarski penzioneri koji su se prijavili za besplatne propusnice za bazene SC „Olimp“ mogu preuzeti svoje propusnice u šalter sali Gradske opštine Zvezdara.od ponedeljka 24. jula do srede 26. jula u periodu od 8.30–13.30 časova. Propusnice važe do kraja letnje sezone i omogućavaju ulazak jedne odrasle osobe i tri deteta uzrasta do 12 godina.

U vezi sa parkiranjem u Ulici Velizara Kosanovića, koje onemogućava slobodan prolazak pešaka, Gradska opština Zvezdara proslediće prijavu Saobraćajnoj policiji, koja će o tome obavestiti „Parking servis“, nakon čega će se nepropisno parkirana vozila ukloniti.

 

 

Železnik, ulica Radnih akcija kod hotela već 5 dana curi voda ili fekalna voda. Tu se nalaze i zgrade koje su sagrađene od 1947. do 1952. nije im urađena drenaža tako da stanari imaju stanove u kojima ima vlage.(Bona)

Iz JPK Vodovod i kanalizacija su nam odgovorili da je u pitanju je kvar na vodovodnoj mreži, što je utvrđeno izlaskom ekipe nadležnog rejona na teren. Ovu prijavu su oni prosledili kolegama iz Sektora distribucije vode. Ugradnja i održavanje drenažnih kanala,pak, nije u nadležnosti  JKP “ Beogradski vodovod i kanalizacija“ već je obaveza krajnjih korisnika odnosno vlasnika stanova.

Čukarica, Žarkovo, Sandžačka ulica broj 45 – podnet zahtev JP  „Gradsko stambeno“ da se zameni automat za vrata, kao i poštanski  sandučići. Još uvek nema odgovora od tog preduzeća. (Vučko)

Iz Gradskog stambenog nam je odgovoreno da je otvoren radni nalog za ugradnju automata za vrata koji će ubrzo biti postavljen, a u najskorijem roku biće izvedeni i radovi na postavljanju PTT sandučića.

 

Gledateljka pita šta je novim zdravstvenim knjižicama, a zahtev je podnela u decembru. (Jagodinka)

Pitanje gledateljke Jagodinke Beokom servis je prosledio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Takođe, gledateljka može i sama da proveri dokle je stigla izrada njene nove zdravstvene karte na sajtu Fonda za zdravstveno osiguranje u odeljku Provera statusa proizvodnje zdravstvene kartice.

 

Stalni gledalac prijavljuje da se u ulici vojvode Vuka kod zdravstvene stanice (medicina rada) nalazi velika rupa koja je zaklonjena daskama. (Miodrag)

Iz JPK Beograd put su nam odgovorili da je prijava evidentirana i prosleđena nadležnim službama, koje će u toku dana izaći na pomenutu lokaciju, adekvatno obezbediti oštećenje i sanirati ga  u ponedeljak 24.07.

 

 

Gledalac se nepropisno parkirao na Vidikovcu na trotoaru i dobio je da plati kaznu od 55.000 dinara.Pita da li je to odgovarajuća novčana kazna za za nepropisno parkiranje. (Nebojša)

Iz JKP Parking servis smo dobili odgovor da nisu u mogućnosti da odgovore na konkretno pitanje dok im gledalac ne dostavi bliže podatke  kao što su registastarski broj vozila i datum kad je napravljen prekršaj. Preporučujemo da se gledalac obrati Parking servisu kako bi u neposrednoj komunikaciji dostavio neophodne podatke i dobio odgovor na postavljen

Čukarica: Gledateljka je već postavljala pitanje i to pre mesec dana. Ulica Ilije Đuričića od Trgovačke do ulice pukovnika Spasića i Mašare, u blizini škole nalazi se oštećeni ležeći policajac odnosno delovi su propali. Uz tog policajaca nalazi se i velika rupa. (Ljiljana)

Iz JPK Beograd put su nam odgovorili da će ležeći policajac biti popravljen u što skorije vreme. Sve raspoložive ekipe Saobraćajne signalizacije su na terenu i rade punim kapacitetima po planu rada.

S obzirom na obim posla, mole  za strpljenje i razumevanje.

Što se tiče pomenute rupe, ulegnuća , ekipe JKP Beograd put će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati,  poštujući nephodnu saglasnost nadležnih gradskih organa .

 

 

 

Gledateljka je  pitala kada će biti popravljen asfalt u 16.oktobra 34. Tu je pre dve godine pukla vodovodna cev, ali iz Beograd puta ne dolaze da to vrate u prvobitno stanje. (Vera)

Iz JKP Beograd put su nam odgovorili da deo pitanja koje se tiče uređenja prilaza zgradama i rukohvata, nisu u nadležnosti JKP Beograd put.

 

 

Voždovac, ulica Vladimira Mitrovića 11, tu postoji problem sa parkiranjem, a tu su izgrađene tri nove zgrade. Građani sami postavljaju rampe, stubiće, lance, betonske žardinjere. (Dragana)

Pitanje gledaoca je prosleđeno komunalnoj inspekciji GO Voždovac s molbom da izađu na teren i preduzmu mere iz svoje nadležnosti. Kad budemo dobili izveštaj o preduzetim merama dostavićemo gledaocu odgovor.

 

 

Gledalac sa Ceraka pita kada će Patrijaršija da donese cenovnik za svoj usluge – krštenje, venčanje, opela, parastose i da na osnovu toga izdaju račune. (Risto)

Delovanje i unutrašnja organizacija crkava i verskih zajednica regulisani su Ustavom Republike Srbije.

U članu 11.stav 2.rečeno je da su crkve i verske zajednice odvojene od države.

U članu 44. Stav 2. Kaže se da su crkve i verske zajednice ravnopravne i slobodne da samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju, verske poslove, da javno vrše obrede, da osnivaju verske škole, socijalne i dobrotvorne ustanove i da njima upravljaju u skladu sa zakonom.

Ukoliko postoje još neke nejasnoće preporučujemo da se gledalac obrati neposredno Informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve na meil Info@spc.rs

 

 

 

Rakovica, gledalac  se požalio na nered i buku u  parku u Rakovici (Aleksandar)

Iz komunalne inspekcije pri gradskoj opštini Rakovica su nas obavestili da se po istoj stvari vodio upravni postupak koji je u Komunalnoj inspekciji GO Rakovica zaveden pod brojem 355-354/2017 godine od 24.03.2017g. i tom prilikom zapisnički konstatovao da nije zatekao navode iz prijave park je bio u čistom i urednom stanju, a što se tiče dela prijave koja se odnosi na buku od strane lica koja piju i narušavaju javni red i mir prosleđen je Policijskoj stanici Rakovica.

U ponovljenom inspekcijskom nadzoru dana 18.07.2017 godine komunalni inspektor je izašao na teren i sačinio fotodokumentaciju, u parku niko nije zatečen, sem radnika Gradskog zelenila koji su čistili predmetni park. U toku inspekcijske kontrole park je bio uredan i čist, sem na nekim delovima pored klupa gde su viđeni opušci.

 

 

Petlovo brdo, kada će to naselje dobiti dečje igralište. (Ljiljana)

Iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove su nas obavestili da u stambenom naselju Petlovo brdo postoje dečija  igrališta na travnatoj podlozi sa starim tipom rekvizita i to u ul. Gočka kod br. 43 i 53 i u Openačkoj br. 72.

Na obližnjem Labudovom brdu ima više manjih dečjih igrališta koja se nalaze između stambenih zgrada, a u ulici 11. krajiške divizije ove godine je napravljeno novo savremeno dečje igralište sa kutkom za miran odmor i terenom za mali fudbal.

Do kraja godine se ne planira izgradnja igrališta na predmetnoj lokaciji.

 

 

Vranić, ulica Kosmajskih partizana, gledateljka kaže da se više od dve godine ne odnosi smeće. Pita zašto. (Milka)

Iz JKP 10.oktobar Barajevo su nam odgovorili da se smeće iz ulice Kosmajskih partizana redovno odnosi – jednom do dva puta nedeljno.

 

 

Bežanijska kosa. okretnica autobusa 74 i 75 uz ogradu groblja niče divlja deponija. Da li to može da se ukloni. (Mirjana )

Iz JPK Gradska čistoća nam je odgovoreno da divlja deponija koja se nalazi iznad okretnice autobusa 74 i 75 uz ogradu groblja nije u planu za sanaciju za 2017 godinu. Iz JPK Gradska čistoća mole sugrađane da svoj otpad odlažu na propisan način i na propisanim mestima.

 

 

 

 

Gledalac sa Umke se požalio na postavljanje pijačnih tezgi iznad septičke jame. Zbog tih tezgi ne može da se priđe septričkoj jami kako bi se očistila. Zato se jama izliva u frizerski salon na koji je povezana. Salon je zbog izlivanja otpadnih voda zatvoren. (Milan)

Iz JP Poslovni centar Čukarica su nam odgovorili da se radi o starim lagerovanim tezgama iza objekta u ulici 13.oktobra 39 kojim je Javno preduzeće upravljalo do  01.12.2016. godine, nakon čega je upravljanje poslovnim prostorima preuzeo Sekretarijat za imovinske i pravne poslove grada Beograda.

Tezge su na tom mestu lagerovane nakon rekonstrukcije pijace Umka  a kako su još uvek imale knjigovodstvenu vrednost, nisu mogle biti otpisane i uklonjene.

Kako su se stekli uslovi za njihov otpis i prodaju kao sekundarne sirovine, iste će nakon završetka postupka biti uklonjene sa navedene lokacije.

Navedeni prostor nije predviđen za prilaz septičkoj jami, već se septičkoj jami prilazi sa suprotne strane kroz prolaz između objekta pekare i ugositeljskog objekta. Prilaz cisterne za crpljenje septičke jame sa navedene strane, može izazvati ozbiljna oštećenja objekta  Sreske zgrade, usled suženog prostora iza nje. Predviđeno vreme završetka postupka prodaje i odvoza tezgi je 30 dana a ukoliko se naloži uklanjanje po hitnom postupku na eventualnu privremenu lokaciju, potrebno je sprovesti postupak nabavke za uslugu prevoza tezgi koju je moguće sprovesti za 5 do 7 dana, jer Javno preduzeće ne raspolaže mehanizacijom i transportnim sredstvima potrebnim za uklanjanje navedenih tezgi.

 

 

 

Gledateljka iz Borče pita ko je dozvolio gradnju novih  zgrada u tom naselju i da li to može da se zaustavi. Gledateljki se na sviđa kako sada izgleda Borča gde uz stare kuće rastu novi stambeni objekti. (Ljiljana)

Iz Gradske uprave grada Beograda nam je odgovoreno da uzimajući u vidu da gledateljka nije dala precizne podatke u vezi dela naselja Borča, ulicu ili broj kat. parcele, nisu u mogućnosti da daju precizniji odgovor o urbanističkim uslovljenostima lokacije gde je  veći deo naselja Borča je urbanistički definisan Planom generalne regulacije. Rekli su da ukoliko gledateljka ima primedbu na odstupanje u vezi gradnje konkretnog objekta, može da se obrati nadležnoj građevinskeoj inspekciji, dok svoje sugestije ili primedbe oko urbanističkog koncepta naselja može da da uputi i Glavnom urbanisti, g. Milutinu Foliću.

 

 

Bečmen, gledalac je napravio dug za vodovod i kanalizaciju tačnije reč je o kamati jer nije na vreme plaćao račune. Dugovanje iznosi 1.203,87 dinara. Sudski izvršitelj mu za njegov rad traži da plati 8.496 dinara. Gledalac pita koji je najmanji iznos za koji može da te utuži neko preduzeće. (Slobodan)

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ su nas obavestili da  utužuju za dug veći od 1.000 dinara.

 

 

Vremenski podaci

Utorak
Delimično oblačno

Trenutna temperatura 23°C

Delimično oblačno

Sreda
Promenljivo oblačno

Max: 26°C
Min: 16°C

Promenljivo oblačno

Vremenska prognoza za 5 dana