Gradski servis

Rakovica, Vodice 68-80 – Gledateljka kaže da je predala Zahtev opštini Rakovica (27. jula) da JKP „Zelenilo Beograd“ oreže grane iz parka Spomen česma Rakovica, jer se naslanjaju na privatni posed. Opština je zahtev prosledila Zelenilu, pa je zanima kada će orezivanje biti izvršeno. (Silvana)

JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd ima u planu orezivanje stabla na predmetnoj lokaciji, u skladu sa dinamikom poslova na održavanju zelenih površina, u narednim danima.

Gledalac pita zašto ne rade displeji na staničnim mestima u Vojvode Stepe (stajališta Nikšićka i Visoka škola elektrotehnike)? (Živko)

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

Zahvaljujemo na dostavljenoj informaciji, zahtev za proveru tehničke ispravnosti uređaja (displeja) za informisanje korisnika o nailasku vozila JLPP-a na stajalištima „Visoka škola elektrotehnike“ i „Nikšićka“ u Ulici vojvode Stepe upućen je preduzeću zaduženom za tehničku podršku po predmetnom pitanju. Očekujemo da svi evidentirani problemi, standardnog opisa, budu otklonjeni u najkraćem roku.

Surčinski put 13 – gledalac kaže da ulična rasveta ne radi i obrasla je u granje i zelenilo, Takođe, kaže da se na Surčinskom putu, kod Grand kafe, nalazi velika rupa. Preciznije, ispred kafane Vilin izvor; dužina rupe je 20 metara i predstavlja veliki problem. (Radonja)

Ovim putem je reklamacija evidentirana, sijalice će biti zamenjene. Zelenilo koje smeta se nalazi u dvorištu, tako da je vlasnik dvorišta dužan da oreže grane, odgovaraju iz JKP „Javno osvetljenje“.

U vezi sa rupom, iz JKP „Beograd put“ dobili smo sledeći odgovor:

Prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP Beograd put.
U skladu sa postojećim planom rada Službe za građevinsku operativu, očekuje se da će se radovi na pomenutoj lokaciji obaviti u ponedeljak, 19.11.2018.godine.

Gledateljka pita kada će biti vraćena jeftina struja radnim danima od 14 do 16 časova i vikendom, od petka popodne do ponedeljka ujujtru? (Ana)

Iz Agencije za energetiku Republike Srbije odgovaraju:

Ukoliko bi bio vraćen stari tarifni sistem kojim je bilo propisano da je niža cena kilovat-sata radnim danima od 14 do 17 časova i vikendom, elektroenergetski sistem bio bi ugrožen jer bi građani u to vreme uključivali većinu električnih aparata. To bi, naime, dovelo do povećanja snage i ugrozilo prvenstveno distributivni i prenosni sistem, ali bi se dovela u pitanje i mogućnost da se ta snaga pokrije iz domaćih proizvodnih kapaciteta. Zbog toga bi, takođe, Elektroprivreda Srbije bila prinuđena da dodatno uvozi struju.
Posebno bi teško bilo preko zime. Tada bi potrošači pored uređaja koji se normalno koriste danju, kao što su šporeti i televizori, uključivali i druge uređaje – bojler, mašinu za sudove i pranje veša, čije se korišćenje može odložiti u doba niskog opterećenja. Na sve to bi se nadovezale grejalice, kotlovi i TA peći, pa bi se elektroenergetski sistem, a sa njim i građani, našao u velikim problemima.
Analiza dnevnog dijagrama potrošnje pokazuje da je uvođenjem jevtinije električne energije samo noću smanjena opterećenost, obezbeđena sigurnost rada sistema i smanjeni troškovi njene proizvodnje, prenosa i distribucije.
Podsećamo da je odnos niže i više cene struje bio 1:2, a da je sa promenom termina za korišćenje taj odnos promenjen, pa je struja noću četiri puta jevtinija.

Gledateljka pita zašto su prljava vozila GSP-a, konkretno, vozila na linijama 23,53,56? (Gordana)

Odgovor JKP GSP „Beograd“:

Sva vozila JKP GSP „Beograd“ tokom dana prolaze temeljna spoljna i unutrašnja pranja odnosno po ulasku u saobraćajni pogon prolaze kroz liniju pranja. Pored toga iako je vozilo jednom očišćeno, a na njemu je u toku dana bila intervencija ili je iz bilo kog razloga isključeno iz saobraćaja, po povratku u matični pogon ponovo se čisti. Do prljanja vozila dolazi tokom eksploatacije, posebno prilikom vremenskih nepogoda, ali i usled ostavljanja ostataka prehrambenih proizvoda i ambalaža od istih u velikom broju.

Gledalac kaže da su mu u domu zdravlja rekli da mora sam da nabavi vakcinu protiv gripa.Pita da li to važi i za starije od 75 godina?

 

Iz Sekretarijata za zdravstvo dobili smo sledeći odgovor:

 

Poštovani,

prema Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. Godinu: Zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije, obezbeđuje se licima koja su svojstvo osiguranika u smislu Zakona stekla kao:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

Aktivna imunizacija protiv gripa se preporučuje kod:

– članova porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine;

– zdravih osoba starijih od 65 godina.

Aktivna imunizacija se preporučuje inaktivisanom influenca vakcinom (trovalentna ili četvorovalentna, split ili subjunit).

Imunizacija se sprovodi jednom dozom vakcine godišnje, pred početak sezone gripa.

S obzirom da se u predstavci gledaoca nije navelo o kojoj se ustanovi radi, upućujemo ga da svoje pravo ostvari u obraćanju direktoru ustanove, koji je odgovoran za zakonit rad ustanove, kao i matičnoj filijali RFZO radi zaštite i ostvarivanja svojih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kamendin – Gledateljka kaže da je bivši gradonačelnik prilikom uručivanja socijalnih stanova obećao da će se zameniti ulazna vrata koja su lošeg kvaliteta. Pita dokle se stiglo?

 

Pitanje je prosleđeno Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove , koji je nadležan za socijalno stanovanje i po dobijanju odgovora gledateljka će biti upoznata sa njegovim sadržajem.

Čukarica , Jovana Dučića 1. – Gledalac kaže da nije tačna informacija da je led rasveta na ovoj lokaciji popravljena. Kaže da opet neprekidno svetli.

 

Iz Gradskog stambenog dobili smo sledeći odgovor:

Već smo Vam slali odgovor na ovo pitanje 9.11.2018. godine. Verovatno stanar nije čuo odgovor na TV Studio „B“ te je uputio ponovo isto pitanje.

Podsećamo Vas na već poslati odgovor.

 

Postojeća LED rasveta trenutno nije u kvaru, niti svetli neprekidno kako stanari tvrde. Radi se o rasveti sa radarom koji osetljivo reaguje na zvukove i pokrete, te se rasveta uključuje čak i pri otvaranju vrata bilo kog stana. Za svaki slučaj, nadležna služba je opet bila u zgradi i proverila rasvetu te konstatovala da kvar ne postoji. Istovremeno su kolege razgovarale sa svim stanarima do kojih su na licu mesta mogli doći, kako bi im predočili navedene činjenice, ali su stanari tražili da im se ugradi rasveta na taster, bez senzora i radara. O tome smo obavestili upravnika, te ukoliko podnese takav zahtev, postojeću rasvetu zamenićemo u skladu sa željom stambene zajednice.

Zemun, Prvomajska – Gledateljka kaže da su u prodavnici „Matijević“ prodali 100 kg bataka fizičkom licu koje posle po skupljoj ceni preprodaje istu robu.

 

Beokom servis nema nadležnosti nad radom i organizacijom prodaje u privatnim preduzećima, pa preporučujemo gledateljki da ukoliko je uočila neku nepravilnost i ukoliko je oštećena kao potrošač, to prijavi nadležnoj tržišnoj inspekciji.

 

Palilula, Lipetska- Gledateljka kaže da se u ulici radi vodovod osim u kućama sa brojevima 3,5,7 i 9. Pita  zašto se i kod njih ne radi priključak?. (Gordana)

 

Iz JKP BVK dobili smo sledeći odgovor:

 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreze u Lipetskoj ulici podrazumeva deo između ulica Diljske i Lipetske 1.

Objekti na brojevima 3, 5 i 9 povezani su na cevovod koji se prostire ka Uralskoj ulici, a koji nije predmet pomenute rekonstrukcije. Objekat na broju 7 nalazi se na uglu dva ogranka pomenute ulice. Tokom rekonstrukcije utvrdiće se sa koje strane se objekat na navedenom broju napaja vodom. Ukoliko se objekat napaja vodom iz dela vodovodne mreže koja se rekonstruiše, biće prevezan na novu mrežu. Ukoliko se objekat napaja vodom iz dela vodovodne mreže kao što je to slučaj sa objektima na brojevima 3, 5 i 9, ne može biti prevezan na novu mrežu.

 

Gledateljka pita zašto ne rade semafori na raskrsnici Vojvode Stepe i Nikšićke ulice.Kaže da je čula da je semafore radio neki privatnik. (Branka)

 

Iz JKP Beograd put dobili smo odgovor da ovo preduzeće nije izvodilo radove na pomenutoj lokaciji niti je za istu preuzelo održavanje.

 

Gledateljka pita kada planiraju da vrate penzije, pošto su do sada, kako kaže, ukrali od građanke 480 hiljada? (Lola).

Gledateljka Dragica takođe pita kada planiraju da vrate penzije?

 

S obzirom da ovo nisu pitanja komunalnog karaktera preporučujemo gledateljkama da se obrate kontakt centru PIO fonda na tel. 011/3060-680 ili 0700/017-017 ili direktno na meil adresu kontakt@pio.rs.

Radno vreme kontakt centra je radnim danima od 8-15 časova.

Takođe mogu se obratiti i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na tel.011/334-7809.

Zemun, Altina – gledateljka kaže da  posle radova EDB nije uključena javna rasveta u ulici Dobanovački put od Ktitora do škole.Pita kada će se uključiti? (Vera)

 

Iz Javnog osvetljenja smo dobili odgovor da je EDB menjala nadzemnu mrežu i postavila kabal bez provodnika za javno osvetljenje.

Iz EPS Distribucije su nam odgovorili da će problem na navedennoj lokaciji biti rešen u najkraćem mogućem roku.

 

Jurija Gagarina 48-106 – Gledalac pita da li može da se obnove pešački prelazi u ovoj ulici? (Aleksandar)

 

JP „Putevi Beograda“ je izdalo nalog nadzornom organu dana 07.11.2018. godine, da se nakon provere na terenu, ukoliko je zahtev opravdan na predmetnoj lokaciji obnovi navedena saobraćajna signalizacija i vrati u propisno stanje u skladu sa rešenjima za tehničko regulisanje saobraćaja i evidencijom JKP “Beograd put”, na teret sredstava redovnog održavanja JP “Putevi Beograda”.

Aleksinačkih rudara 53 – Gledateljka kaže da je Gradsko stambeno uvelo led rasvetukoja ne radi na njenom spratu. (Krinka)

 

Iz JP Gradsko stambeno obavestili su nas da je led rasveta na pomenutoj adresi popravljena i da sada normalno funkcioniše.

Ljubomira Stojanovića i Zdravka Čelara – Gledateljka kaže da su na raskrsnici bila dva parking mesta za invalide.Kaže da su radnici Beograd puta prilikom obeležavanja sada obeležili samo jedno mesto verovatno greškom. Traži da se to ispravi.

 

Iz JKP Beograd put dobili smo odgovor da se u skladu sa postojećim planom rada Službe za saobraćajnu signalizaciju, očekuje da će se radovi na pomenutoj lokaciji obaviti u toku ove nedelje.

Gledateljka koja je invalid pita gde može da se raspita o povećanju penzije koje njoj nije isplaćeno?(Damjanka)

 

Iz PIO fonda dobili smo odgovor da gledateljka može da se obrati njihovom kontakt centru na tel. 011/3060-680 ili 0700/017-017 ili direktno na meil adresu kontakt@pio.rs.

Radno vreme kontakt centra je radnim danima od 8-15 časova.

Zemun – gledateljka kaže da se u OŠ Gavrilo Princip izvode radovi i da je školska kapija ceo dan otvorena da bi ušli kamioni sa materijalom. Brine zbog bezbednosti dece jer na kapiji nema nadzora.(Mara)

 

Iz OŠ Gavrilo Princip dobili smo sledeći odgovor direktora:

 

Osnovna škola „Gavrilo Princip“ ima dva dvorišta. Prednje i glavno dvorište u kojem se nalazi glavni ulaz u školu iz Krajiške ulice i veliko unutrašnje dvorište u kojem se nalaze sportski tereni i tereni za rekreaciju, a koje ima izlaz na ulicu Slaviše Vajnera.

Radovi na rekonstrukciji sportskih terena, platoa i ograde u velikom dvorištu su započeti prošle nedelje i od tada je veliko unutrašnje dvorište zatvoreno za naše učenike i ne koristi se. Za odmor i rekreaciju učenici koriste prednje dvorište i tako će biti sve dok traju radovi.

Bezbednost naših učenika nam je uvek  prioritet i ova situacija nije izuzetak.

Čukarica Jovana Dučića 1 – gledalac kaže da nije tačno da je LED rasveta popravljena kako su odgovorili iz Gradskog stambenog i traži da lično dođu i uvere se da radi 24 časa neprekidno. (Aleksandar)

 

Postojeća LED rasveta trenutno nije u kvaru, niti svetli neprekidno kako stanari tvrde. Radi se o rasveti sa radarom koji osetljivo reaguje na zvukove i pokrete, te se rasveta uključuje čak i pri otvaranju vrata bilo kog stana. Za svaki slučaj, nadležna služba je opet bila u zgradi i proverila rasvetu te konstatovala da kvar ne postoji. Istovremeno su kolege razgovarale sa svim stanarima do kojih su na licu mesta mogli doći, kako bi im predočili navedene činjenice, ali su stanari tražili da im se ugradi rasveta na prekidač, bez senzora i radara. O tome ćemo obavestiti upravnika, te ukoliko podnese takav zahtev, postojeću rasvetu zamenićemo u skladu sa željom stambene zajednice, odgovorili su iz JP “Gradsko stambeno“.

 

 

Rakovica, Kijevo, Proleterska 42a – gledateljka pita kada će biti regulisana kanalizacija u ovoj ulici. (Farija)

 

Pitanje je prosleđeno Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a njihov odgovor glasi:

Proleterska ulica pripada području za koje je u izradi Plan detaljne regulacije područja između obilaznog auto-puta i Kružnog puta kod naselja Kijevo, GO Rakovica („Službeni list Grada Beograda“ br. 77/16).

Izmenama i dopunama programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2018. godinu Direkcija nema planiranih aktivnosti na izgradnji kanalizacije u Proleterskoj ulici.

Na osnovu prioriteta za izgradnju nedostajuće infrastrukture koje bude dostavila GO Rakovica, razmotriće se mogućnosti da se izgradnja kanalizacije u Proleterskoj ulici uvrsti u program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta u narednom periodu, a prema procedurama propisanim za kapitalne projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih prihoda i primanja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Vremenski podaci

Utorak
Slaba kiša

Trenutna temperatura 4°C

Slaba kiša

Sreda
Kiša

Max: 5°C
Min: 3°C

Kiša

Vremenska prognoza za 5 dana