Gradski servis

Čukarica, Repiška 54  – gledateljka se požalila da joj curi voda niz zid  zbog ulegnuća na drugom spratu na sastavu dve zgrade gde se skuplja voda. Podnela je zahtev i dolazili iz Gradskog stambenog i ništa nije učinjeno. Broj zahteva je 3375.

 

Iz Gradskog stambenog odgovoreno nam je da su im se stanari iz Repiške 54 obratili nedavno sa zahtevom u vezi prokišnjavanja fasade, nakon čega je stručna služba izašla na teren i uradila predmer potrebnih radova. Rečeno nam je da će skupštini stanara u najkraćem mogućem roku biti upućena ponuda za izvođenje predmetnih radova.

 

Gledalac pita da li u Beogradu postoji internat u kome može da bude smešteno dete od 12 koji ima autizam? Gledalac kaže da za mesta ima samo za decu iz unutrašnjosti, ali ne i za decu iz Beograda. Iako dete ima pravo na personalnog asistenta ali ga ne dobija, dobio je odgovor da nema sredstava za angažovanje personalnog asistenata?

 

Pitanje gledaoca Vojislava Beokom servis je prosledio Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu. Po dobijanju odgovora, Beokom servis će obavestiti gledaoca.

Železnik, Darinke Radović – gledateljka se požalila da su na početku te ulice postavljene tri tezge na kojiima se prodaje sve i svašta.  Te tezge,  prema mišljenju gledateljke smetaju kako putnicima koji izlaze iz autobusa tako i prolaznicima i vozačima.

 

Iz Gradske opštine Čukarica odgovoreno nam je da se veće GO Cukarica po ovom pitanju obratilo Poslovnom centru Cukarica, u čijoj je nadležnosti navedena lokacija, i tom prilikom su obavešteni o sledecem: „U naselju Železnik u ulici Darinke Radović bb, kod broja 37, na osnovu Zaključka Veća GO Čukarica XII-02 br.06-38/2017 od 23.03.2017.godine i Zaključka XII-02 br.06-139/2017 od 07.11.2017. godine, pored ostalih, odobrena je i ova lokacija za postavljanje privremenih jednoobraznih metalnih tezgi. Na ovoj lokaciji i u okruženju su, od formiranja naselja 70-tih godina prošlog veka, prodavani poljoprivredni proizvodi i druga roba sa improvizovanih prodajnih mesta (kutije, prtljažnici automobila i sl.). Tipske metalne tezge postavilo je Javno preduzeće „Poslovni centar Čukarica“ a na samim tezgama se prodaju poljoprivredni proizvodi registrovanih poljoprivrednih proizvođača i roba široke potrošnje registrovanih preduzetničkih radnji. Tezge se nalaze izvan zone u kojoj se odvija saobraćaj i pešačka komunikacija i ni po čemu ne mogu ometati funkcionisanje punog profila kolovoza i trotoara. Najveću smetnju po odvijanje saobraćaja u ovom delu naselja predstavlja neregulisan saobraćaj u mirovanju, odnosno nepropisno parkiranje vozila.

Navedena lokacija se nalazi na udaljenosti od najmanje 12m od autobuskog stajališta, odvojena je internom saobraćajnicom i, ponavljamo, nalazi se van kolovoza i trotoara. Mišljenje gledateljke nije baš najbolje definisano, s obzirom da za ovu lokaciju nije bilo pritužbi, niti od strane Sekretarijata za saobraćaj, niti od strane Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko saobraćajno preduzeće“.

Postavljanjem tipskih tezgi omogućeno je snabdevanje stanovnika stambenog bloka sa velikom gustinom stanovanja (višespratnice i soliteri) čiji su stanovnci zahtevali da u ovoj zoni budu dostupni i cenovno povoljniji poljoprivredni proizvodi, kao i da iste mogu kupiti prilikom povratka sa posla jer se u ovom delu naselja nalazi terminus „Novi Železnik“ za autobuske linije 88 i 58.“

Cerak, Crvenih hrastova – gledateljka već tri godine čeka na operaciju oba kolena.(Nije znala da kaže u kojoj bolnici).

 

Beokom servis je pokušao da kontaktira gledateljku Miru ali ona se nije javljala na broj telefona koji je ostavila kao kontakt . Iz tog razloga nismo u mogućnosti da joj damo precizan odgovor. Savetujemo je ipak da se obrati Savetniku za zaštitu prava pacijenata na broj telefona 2688-655 i njemu izloži svoj problem.

Gledateljka se žali da ne može od Tehnomanije da sazna kada će doći do isporuke mikro rerne. Prvo je trebalo da isporuka bude u prošli ponedeljak, ali od tada ne može da sazna kada će rerna biti isporučena. U razgovoru sa zaposlenima dobija odgovor da i oni ne znaju. Gledateljka pita od koga može da dobije odgovor u vezi sa isporukom?

 

Pitanje koje je gledateljka Neda postavila ne potpada pod pitanja koja se tiču komunalnih problema. Međutim, savetujemo gledateljku da u slučaju da joj rerna ne bude isporučena ili da dođe do kršenja bilo kog njenog prava kao kupca, da se obrati Tržišnoj inspekciji za zaštitu potrošača na broj telefona 011/2699 610 u periodu 7.30 – 15.30 ili da prijavu pošalje na mejl adresu trzisna.beograd@mtt.gov.rs.

Čukarica, Jablanička ulica – gledalac sa Banovog brda prijavljuje da je Jablanička ulica sve do Vidikovačke ulice u jako lošem stanju. Želi da se ta ulica popravi što pre, jer ako padne sneg, biće jako opasno voziti tom ulicom.(Miodrag)

 

Iz JKP „Beograd put“ odgovoreno nam je da je prijava gledaoca Miodraga evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP Beograd put koje će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati u skladu sa planom rada i poštujući nephodnu saglasnost nadležnih gradskih organa.

 

 

Novi Beograd, Ljubinke Bobić – gledateljki prokišnjava krov, podnela je zahtev Gradskom stambenom pod brojem 082976. Kaže nikako da poprave, pa se gledateljka boji da će voda uništiti instalacije. (Tomanija)

 

Iz JP „Gradsko stambeno“ odgovoreno nam je da je njihova stručna služba odmah reagovala na zahtev sugrađanke u cilju rešavanje problema, ali se ispostavilo da parcijalna popravka ipak ne može trajnije da reši opisani problem. Stoga će stanarima u najkraćem mogućem roku biti upućena ponuda za sanaciju celog krova.

 

 

Zemun – gledateljka pohvaljuje putare jer su uredili kolovoz ispred KBC ,,Zemun’’. (Mira)

 

Beokom servis je pohvale gledateljke Mire prosledio JKP ,,Beograd put’’, a oni će pohvale dalje proslediti svojim zaposlenima.

 

 

Zemun, Altina – gledateljka traži da dobiju još neku autobusku liniju, treba im prema groblju. Linija 81 saobraća, kaže, retko. Požalila se i na to da na stanicama nema nadstrešnica. (Mirjana)

 

Inicijativu gledateljke Mirjane za uvođenje nove linije prosledili smo Sekretarijatu za javni prevoz. Kada je reč o linijama 81 i 81L iz Sekretarijata za javni prevoz odgovoreno nam je da na ovim linijama, po planu saobraćaju solo vozila. Sekretarijat za javni prevoz će narednih dana pratiti realizaciju i prevozne zahteve na linijama 81 i 81L i ukoliko se ukaže potreba i steknu svi potrebni uslovi, red vožnje za ovu liniju će biti korigovan.

Iz Sekretarijata je takođe rečeno da je uređenje jednog broja stajališta i postavljanje nadstrešnica u naselju Altina, na sebe preuzela opština Zemun. Planirano je izvođenje radova u naredna tri meseca.

 

 

Zemun, Altina –   gledalac se požalio da se na ulazu u naselje na  raskrsnica Dobanovačkog puta, Ugrinovačkog puta i Ratarskog puta se dijagonalno nalazi pešački prelaz. Kada se pešak nađe na tom prelazu vozilo staje na raskrsnici I obustavlja se saobraćaj odnosno pravi se zastoj. Gledalac misli da bi nadležni trebalo da reorganizuju saobraćaj u tom delu grada. (Milinko)

 

Iz Sekretarijata za saobraćaj odgovoreno nam je da će Stručna ekipa Sekretarijata za saobraćaj u narednim danima izaći na teren kako bi snimila stanje i razmotrila moguće mere na predmetnoj lokaciji.

 

 

 

 

 

Savski venac, Aleksandra Kostića- Stanari zgrade br.14 više meseci imaju problem sa narkomanima koji ulaze u njihovu zgradu i drogiraju  se. U stvari, problem su ulazna vrata koja ne mogu da se poprave zbog starosti zgrade. Zato su se stanari za pomoć obratili Gradsko  stambenom i već dve godine to preduzeće ne može da im pomogne. Stalno dobijaju odgovor da je u toku izbor najboljeg ponuđača. (Nemanja)

 

Iz Gradskog stambenog odgovoreno nam je da je već ugrađen novi diplomat zatvarač za vrata, koja su takođe podešena u cilju rešavanja problema. Takođe, stanarima će u najkraćem mogućem roku, u skladu sa njihovim zahtevom, biti upućen i ponuda za zamenu postojećih, novim vratima.

 

 

Čukarica, Radivoja Rokanjca – gledalac traži da se uredi prilaz i ulica ispred vrtića,,Sunce“ u Belim vodama. (Vidan)

 

Iz Uprave PU ,,Čukarica“ odgovorili su nam da su prilaz vrtiću i deo ulice ispred vrtića uređeni i da ne postoji potreba za dodatnim radovima na uređenju.

 

 

Gledateljka pita da li može da se asfaltira deo  Zrenjaninskog puta od Mihajla Solohova i JNA. (Jelena)

 

Iz JP „Putevi Beograda“ odgovoreno nam je da  radovi u delu Zrenjaninskog puta od Ulice  Mihajla Šolohova do Ulice JNA nisu predviđeni donetim Programom o izmeni i dopuni programa radova Sekretarijata za saobraćaj (I) u periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017. godinu.

Program radova Sekretarijata za saobraćaj za narednu 2018. godinu donosi gradonačelnik, kome predlog Programa dostavljaju na usvajanje JP „Putevi Beograda“ i Sekretarijat za saobraćaj na osnovu predloga i prioriteta koje definišu gradske opštine, a u skladu sa opredeljenim sredstavima budžeta grada Beograda.

Uzimajući navedeno u obzir, neophodno je da se gledateljka Jelena obrati GO Palilula kako bi predmetnu ulicu predložili JP „Putevi Beograda“ i  da se uvrsti u predlog Programa radova Sekretarijata za saobraćaj za narednu godinu.

 

 

Novi Beograd, Bežanijska kosa – gledateljka se požalila da su od crkve na Bežanijskoj kosi pa do okretnice linije 75 svuda gomile lišća i na ulici i na zelenim površinama. Lišće je mokro i stariji sugrađani se često okliznu na mokro lišće. Moli da se to lišće očisti. (Dušanka)

 

Iz JKP ,,Zelenilo’’ odgovoreno nam je da je JKP „Zelenilo“ vršilo radove na grabuljanju lišća sa travnjaka danas, kada su i formirane gomile na potezu saobraćajnice Partizanske avijacije. Utovar je u toku i u narednim danima biće uklonjene gomile sa travnjaka.

Novi Beograd, Nedeljka Gvozdenovića – gledalac je kupio stan u izgradnji na Bežanijskoj kosi. Stan je useljen pre 10 godina,ali on još ne može da se prijavi na toj adresi, jer u rešenju piše da je stan u izgradnji. (Ljuban)

 

Po savetu naše Pravne službe, ukoliko gledalac poseduje ugovor o kupoprodaji, tim dokumentom dokazuje pravo svojine nad stambenom jedinicom i nema nikakve prepreke da se na toj adresi i prijavi, a takođe može da traži da se stan legalizuje. Ipak, zbog zamršenosti situacije, Beokom servis je pitanje gledaoca Ljubana prosledio MUP-u da bi od njih dobili potpun odgovor. Po dobijanju odgovora, Beokom servis će kontaktirati gledaoca Ljubinka.

 

 

Borča, Miladina Zarića – gledateljka ima nepokretnog muža koji prima penziju u Rajfajzen banci. Svakih 6 meseci mora da ga dovozi i donosi u banku da produži ovlašćenje. Tražila je da oni dođu do njih, ali neće. (Dragana)

 

Beokom servis je kontaktirao gledateljku Draganu kojoj je objašnjeno da može da dobije platnu karticu i njome podiže novac kad god joj je potrebno, takođe od lekara opšte prakse može da dobije potvrdu o bolesti na osnovu koje banka može da organizuje kućnu posetu.

 

 

Sopot, Mala Ivanča – gledalac se žali da ulica kod pijace nije asfaltirana. On i komšije su nasipali kamen, ali bez uspeha. Moli da se ulica asfaltira. (Stanko)

 

Gledalac Stanko i njegove komšije trebalo bi da se obrate peticijom Gradskoj opštini Sopot i da podnesu zahtev u pisanom obliku za asfaltiranje ulice i postavljanje javne rasvete. Na osnovu tog zahteva opština planira sredstva za popravku i obnovu puteva i postavljanje rasvete, koje potom izvodi JKP „Putevi Srbije“, odnosno JKP „Javno osvetljenje“. Za sve eventualne nedomice potrebno je da gledalac kontaktira Gradsku opštinu Sopot.

 

 

Zemun, Altina – stalna gledateljka pita da li može da se poboljša prevoz prema tom naselju. Reč je o linijama 81 i 81L. Zapaža takođe da na tim linijama nema zglobnih autobusa i da na stanicama nema nadstrešnica. (Mirjana)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovoreno nam je da na liniji 81 i 81L, po planu saobraćaju solo vozila. Sekretarijat za javni prevoz će narednih dana pratiti realizaciju i prevozne zahteve na linijama 81 i 81L i ukoliko se ukaže potreba i steknu svi potrebni uslovi, red vožnje za ovu liniju će biti korigovan.

Što se drugog dela pitanja tiče, uređenje jednog broja stajališta i postavljanje nadstrešnica u naselju Altina, na sebe je preuzela opština Zemun. Planirano je izvođenje radova u naredna tri meseca.

 

 

Gledateljka ima primedbu na rad autobuske linije 43.  Pita da li može da bude više vozila, pošto retko ide velike su gužve I takođe smatra da subotom broj vozila javnog gradskog prevoza uopšte mora da bude kao da je radan dan. (Vera)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz odgovoreno nam je da na liniji 43 po planiranom redu vožnje, radnim danom saobraća 10 vozila na intervalu sleđenja od 7 do 9 minuta, u zavisnosti od perioda dana, odnosno od perioda opterećenja. Subotom na liniji saobraća 8 vozila na intervalu sleđenja od 9 do 10 minuta. Po podacima kojima raspolaže Sekretarijat za javni prevoz, planirani kapaciteti zadovoljavaju prevozne potrebe. Problem može nastati kada se ne ostvare svi polasci planirani redom vožnje. Rečeno nam je da će Sekretarijat za javni prevoz narednih dana pratiti realizaciju i prevozne zahteve na liniji 43 i ukoliko se ukaže potreba i steknu svi potrebni uslovi, red vožnje za ovu liniju biće korigovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gledateljka pohvaljuje Zavod za zdravstvenu zaštitu železničara, posebno opštu praksu i dr Bogdanović. Kaže da su tamo svi veoma ljubazni i spremni da pruže pomoć, ali i lepu reč. (Milijana)

 

Beokom servis je pohvale gledateljke Milijane prosledio Zavodu za zdravstvenu zaštitu železničara a oni će ih dalje proslediti odeljenju Opšte prakse i dr Bogdanović.

 

 

 

 

 

 

 

Vremenski podaci

Četvrtak
Vedro

Trenutna temperatura 7°C

Vedro

Petak
Pretežno sunčano

Max: 16°C
Min: 3°C

Pretežno sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana