Gradski servis

Novi Beograd, General  Ždanova – gledalac pita da li mora da se otvori još jedan račun za tekuće održavanje zgrade, pošto već imaju otvoren račun za zgradu sa liftom. (Vasilije)

 

Stambena zajednica je organizacija koju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Stambena zajednica kao pravno lice ima:

• poslovno ime stambene zajednice pod kojim se ona pojavljuje u pravnom prometu (obavezno sadrži označenje: „stambena zajednica” i adresu zgrade za koju je formirana stambena zajednica),

• matični broj,

• PIB (poreski identifikacioni broj) i

• tekući račun u poslovnoj banci (poslovni račun se otvara na osnovu uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za vođenje Registra stambenih zajednica).

Matični broj izdaje Republički zavod za statistiku, PIB izdaje poreska uprava, ali se ovi podaci dobijaju/pribavljaju elektronski u postupku registracije stambene zajednice i registruju se u Registru stambenih zajednica. Tekući račun stambena zajednica može da otvori u bilo kojoj poslovnoj banci.

Ukoliko je većina stambene zajednice tako odlučila, mora da se otvori račun za tekuće održavanje zgrade.

Zemun – gledateljka se žali na uslugu Doma zdravlja Zemun. (Mirjana)

 

Beokom je pitanje gledateljke prosledio Sekretarijatu za zdravstvo, koji nije u mogućnosti da postupa s obzirom da gledateljka nije ostavila podatke o kom problemu se radi.

Jedno od Zakonom utvrđenih prava pacijenata je i pravo na prigovor, ukoliko pacijent smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite.

Gledaoce koji imaju problema u komunikaciji sa lekarima, kao i sa dobijanjem uputa, zakazivanjem pregleda ili dugim čekanjem na operaciju ili pregled Beokom upućuje na zaštitnika prava pacijenata. Adresa je Tiršova broj 1 prizemlje, kancelarija broj 9, radno vreme je radnim danom od 7.30 do 15.30 časova, a broj telefona i e-mail: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Voždovac, Braće Jerković – gledateljka se žali da nema grejanje. (Nada)

 

Zbog poremećaja u napajanju toplane „Voždovac“ električnom energijom, toplana u petak, 18. januara 2019. godine nije isporučivala toplotnu energiju potrošačima na celom grejnom području. Ekipe za hitne intervencije su bile na terenu i otklonile kvar u najbržem mogućem roku.

Sve vrste reklamacija u vezi sa kvalitetom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode gledateljka može prijaviti na brojeve telefona: 2093-011 ili 0800-111-201.

Reklamacije koje se primaju isključivo za curenje vode iz grejnih instalacija gledateljka može prijaviti na telefonski broj 2093-100, odgovorili su iz JKP „Beogradske elektrane“.

 

Gledateljka kaže da je majka bolesnog deteta koja je ovlašćena na njegova primanja, ali je slučajno oprala karticu i ne vidi se ništa. Pita šta da radi? (Stana)

S obzirom da gledateljka nije ostavila podatke o kojoj se platnoj kartici radi nismo u mogućnosti da kod odgovarajuće banke ili pošte proverimo način na koji se dobija nova kartica.

Zato preporučujemo gledateljki da se obrati izdavaocu kartice i predloži im, ukoliko njeno dete ne može da ode do banke i ponovo je ovlasti, da pošalju svog službenika koji bi doneo ovlašćenje i potpisao ga u stanu gde žive.

Ovakav postupak moguće je dogovoriti i sa Javnim beležnicima.

 

Gledateljka kaže da ona i njena majka koriste usluge geronto domaćice. Do sada je taj posao obavljala jedna osoba a sada svaki put dolazi druga osoba . Pita zašto je došlo do promene?

 

Geronto-domaćice zaposlene u Ustanovi Gerontološki centar Beograd, Radna jedinica Dnevni centri i klubovi, su uspešno završile akreditovan program obuke jer je osnovni cilj da svi korisnici dobiju kvalitetnu uslugu.

Rad i raspored geronto-domaćica prate i organizuju Organizatori „pomoći u kući“ a organizaciju rada celokupne službe vrši Koordinator „pomoći u kući“. Služba prilagođava poslovnu politiku raspoloživim kapacitetima, potrebama potencijalnih korisnika uz poštovanje njihovog najboljeg interesa. Svi korisnici usluga su upoznati usmenim putem od strane Organizatora službe „pomoći u kući“ i pismeno putem Informatora da ostvaruju pravo na uslugu a ne na zaposlenog ili određenu geronto-domaćicu. Korisniku koji je ostvario pravo na uslugu  „pomoć u kući“, organizator pomoći u kući u skladu sa individualnim planom usluge određuje termin pružanja usluga i raspoređuje geronto-domaćicu.

Korisnici usluga mogu u svakom momentu da se informišu kod Organizatora ili Koordinatora Službe o svim pitanjima i nedoumicama.

 

 

Zemun polje – Gledalac upućuje pohvalu na rad Dr.Ognjena Sikimića i tehničara Dobricu iz DZ Zemun. (Miloš)

 

Beokom će pohvalu gledaoca proslediti DZ Zemun.

 

 

 

V.Moštanica – Gledateljka kaže da je platila prilljučak za struju u avgustu 2018. godine i da do danas nije  priključena struja.(Radmila).

 

Iz EDB smo dobili sledeći odgovor:

Ekipa „EPS Distribucije“ utvrdila je 16. januara 2019. godine da je merno mesto u Velikoj Moštanici, na adresi 1. maja 42 tehnički ispravno. Za prikLjučenje je potrebno da vlasnik u nadležni ogranak ED dostavi pozitivan stručni nalaz električne instalacije za objekat i da potpiše ugovor. Prilikom potpisivanja ugovora formiraju se radni nalozi za prikLjučenje.

 

Bečmen – Gledateljka kaže da još nije popravljen kvar na telefonskim i internet linijama i pored obećanja Telekoma.(Juliška)

 

Iz Telekoma smo dobili sledeći odgovor:

„Veliki deo radova na otklanjanju kvarova na više lokacija u Bečmenu je završen u petak (Heroja Pinkija) a preostali deo radova (Glavna ulica) je još uvek u toku. Dinamika rešavanja ovakvih radova, koje zahtevaju zamenu stubova i postavljanje nove infrastrukture, zavisi i od vremenskih uslova. Završetak radova na potpunoj sanaciji smetnji u Bečmenu, pa i u Glavnoj ulici, planirani su za sutra.“

 

 

Gledalac kaže da ima registrovano oružje i na isto plaća porez. Kaže da je čuo da se uvode nova pravila po pitanju obuke i plaćanja taksi. (Milan)

 

S obzirom da ovo nije pitanje komunalnog karaktera preporučujemo gledaocu da ode u najbližu stanicu policije i tamo se informiše o promenama koje se tiču Zakona o oružju i municiji.

Grocka – Gledalac kaže da je bio na UZ pregledu u DZ Kaluđerica i da mu je naplaćena participacija 100 dinara iako je oslobođen plaćanja. Pita zašto mu je naplaćen pregled?

 

Iz DZ Grocka dobili smo sledeći odgovor:

kako nismo upoznati o kojoj vrsti pružene zdravstvene usluge tj.ultrazvuka se radi, obaveštavamo Vas sledeće:

U Zdravstvenoj stanici Kaluđerica, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine radi se ultrazvuk kukova gde se participacija ne naplaćuje, a sve u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2018.godinu. Takođe, radi se i  ginekološki ultrazvuk u Službi za zdravstvenu zaštitu žena koji se naplaćuje zdravstvenim osiguranicima koji nisu oslobođeni od naplate participacije po  navedenim Pravilniku.

Za detaljnije informacije, molimo Vas, da nam dostavite podatke osiguranika koji je podneo žalbu, kako bismo mogli detaljnije da ispitamo navode iz iste.

Gledateljka kaže da ima 62,5 godina i invalidski je penzioner.Pita da li ima pravo na starosnu penziju?(Dara)

 

Iz PIO fonda dobili smo sledeći odgovor:

Prema važećim propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne postoji mogućnost da korisnik invalidske penzije kad napuni određene godine života stekne status korisnika starosne penzije.

Gledateljka ima primedbu na ponašanje osoblja  bolnice dr Dragiša Mišović – odeljenje hirurgije (pregled debelog creva). Nekorektno ponašanje i pretnje od strane hirurga i medicenske sestre i tehničara. (Merima).

 

Iz KBC Dr.Dragiša Mišović dobili smo sledeći odgovor:

povodom maila koji smo dobili danas od Vas, obavestavam Vas da sam izvrsila proveru i razgovor sa osobljem, a uvidom u nas Protokol upisanih pacijenata Merima Kesic nije upisana u Protokol u hirurskoj ambulanti dana 11.01.2019.godine, ni kao hitan slucaj ni putem IZIS sistema kojim Domovi zdravlja upucuju pacijente u nasu Ustanovu.

Žarkovo – Gledateljka se žali da se kod pijace i oko Lilija parkiraju vozila po trotoaru, tako da žene sa kolicima sa malom decom ne mogu  da prođu. Vozači im kažu da idu ulicom .(Ljubica)

 

Iz Sekretarijata za poslove komunalne policije dobili smo sledeći odgovor:

 

Povodom Vašeg podneska koji ste putem elektronske pošte uputili Sekretarijatu za poslove komunalne policije Gradske uprave grada Beograda, dana 14.01.2019. godine, a u vezi problema sa nepropisnim parkiranjem motornih vozila u okolini pijace i prodavnice „Lili“ u naselju Žarkovo, odnosno u Trgovačkoj ulici, Beograd, obaveštavamo Vas da komunalni policajci u cilju suzbijanja parkiranja i ostavljanja motornih vozila suprotno odredbama člana 23. Odluke o komunalnom redu („Službeni list grada Beograda“, br. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18 i 118/18), odnosno sprečavanja nepropisnog parkiranja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, kao i u cilju suzbijanja parkiranja i ostavljanja motornih vozila na javnim parkiralištima suprotno odredbama člana 19. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/11, 42/11 – ispr., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 i 118/18), odnosno sprečavanja parkiranja vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom i rezervisanom parking mestu, ometanje korišćenja javnih parkirališta i dr.), preduzimaju sve mere kako bi se uspostavio narušeni komunalni red. Ukoliko komunalni policajac na licu mesta zatekne narušavanje komunalnog reda iz svoje nadležnosti, odnosno kada zatekne postupanje suprotno odredbama navedenih odluka, licu zatečenom u prekršaju će izdati prekršajni nalog, tj. ako učinioca prekršaja ne zatekne na licu mesta, na motornom vozilu ostaviće obaveštenje o učinjenom prekršaju, a naknadno će vlasniku vozila prekršajni nalog biti uručen putem pošte na kućnu adresu.

Nakon izvršenog uvida u evidencije koje se vode u ovom Sekretarijatu, obaveštavamo Vas da su komunalni policajci zbog nepropisnog parkiranja motornih vozila u Trgovačkoj ulici, opština Čukarica, Beograd, u 2018. godini postupali ukupno u 264 slučajeva, kojom prilikom su izdali 257 prekršajnih naloga.

Ovom prilikom napominjemo da stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/18) koji je objavljen dana 13.11.2018. godine, komunalni policajci mogu preduzimati posebne mere i ovlašćenja radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, koje se odnose na uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila. Navedene mere i ovlašćenja nalaže i preduzima i komunalni policajac, prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i propisima jedinice lokalne samouprave. U navedenom slučaju jedinica lokalne samouprave obavljanje poslova uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, može poveriti ovlašćenom pravnom licu koje je aktom jedinice lokalne samouprave osnovano za delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta, odnosno pravnom licu ili preduzetniku kojem je poverena ova delatnost. Jedinica lokalne samouprave propisuje uslove i način obavljanja poslova nadzora i kontrole parkiranja, uslove za obavljanje poslova uklanjanja odnosno premeštanja vozila kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, kada te poslove preduzima komunalna policija, u skladu sa propisima koji uređuju ova pitanja za postupanje policijskog službenika.

U skladu sa navedenim, Skupština grada Beograda je između ostalog donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnoj policiji („Službeni list grada Beograda“, broj 118/18), Odluku o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu („Službeni list grada Beograda“, broj 118/18) i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, broj 118/18), koje su objavljene dana 21.12.2018. godine, a kojim su bliže propisani uslovi i način obavljanja poslova nadzora i kontrole parkiranja, uslovi za obavljanje poslova uklanjanja odnosno premeštanja vozila kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila.

Radi efikasnijeg i pravovremenog postupanja komunalnih policajaca, prijave za narušavanje komunalnog reda u smislu parkiranja i ostavljanja motornih vozila suprotno odredbama pomenutih odluka, građani mogu uputiti Komunalnoj policiji grada Beograda u trenutku narušavanja istog, pozivanjem brojeva telefona Beokom servisa 0800/110011 (besplatni poziv iz fiksne mreže) ili na 011/3090007 (poziv sa mobilnog telefona koji se naplaćuje), po kojima će komunalni policajci postupiti u najkraćem mogućem roku i u skladu sa zatečenim stanjem preduzeti mere na koje su ovlašćeni, a Komunalna policija u skladu sa svojim mogućnostima, prethodno utvrđenom rasporedu i raspoloživom broju patrola, kao i zavisno od obaveza koje ima i u drugim oblastima svog delovanja, svakodnevno vrši kontrolu komunalnog reda na teritoriji celog grada i ukoliko zatekne narušavanje komunalnog reda iz svoje nadležnosti preduzima mere na koje je ovlašćena, što će svakako činiti i u narednom periodu.

Napominjemo da je postupanje po svim prijavama građana u najkraćem mogućem roku, kao i uspostavljanje komunalnog reda u gradu neposrednim radom na terenu, prioritet koji komunalna policija nastoji da ostvari, pri čemu se neposredne potrebe građana uzimaju u obzir uvek kada je to moguće.

Zbog problema sa nepropisnim parkiranjem motornih vozila građani se mogu obratiti i komunalnoj inspekciji opštine, komunalnoj inspekciji Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Beograda, kao i Upravi saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji pored izricanja novčane kazne, takođe mogu naložiti uklanjanje nepropisno parkiranih motornih vozila.

Zemun, Šilerova – Gledateljka upućuje pohvale na rad terenske službe i kućne nege u DZ Šilerova. Kaže da posao obavljaju profesionalno , ljubljzno i korektno.(Mira)

 

Beokom servis će pohvale proslediti zaposlenima u DZ Zemun.

Gledateljka pita, Zašto Brankova ulica nema objašnjenje o imenu ulice, i zašto se  most koji povezuje Novi Beograd i Brankovu ulicu zove Brankov most  kada je njegov zvaničan naziv “Most bratstva i jedinstva” i nikada nije preimenovan.(Gordana).

 

Gledateljki je po ovom pitanju već odgovoreno i opet ponavljamo odgovor Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

U vezi pitanja za Studio B Sekretarijat za komunalne i stambene poslove obaveštava sledeće:

U skladu sa planiranim nastavkom realizacije Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u oviru prostorno – kulturnih celina na teritoriji grada Beograda koji se očekuje u narednoj godini, a koji između ostalog obuhvata i objekte u Brankovoj ulici, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove planirao je da table sa nazivom pomenute ulice uvrsti u plan izrade tabli za narednu godinu. Table će se  sukcesivno postavljati po završteku radova na fasadama objekata u u Brankovoj ulici.

U vezi sa zahtevom gledateljke za preimenovanjem mosta Bratstva i jedinstva, obaveštavamo da navedno nije u nadležnosti Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Gledateljka ima primedbu na ponašanje osoblja  bolnice dr Dragiša Mišović – odeljenje hirurgije (pregled debelog creva). Nekorektno ponašanje i pretnje od strane hirurga i medicenske sestre i tehničara. (Merima).

 

Beokom je primedbu  prosledio KBC Dr. Dragiša Mišović i po dobijanju odgovora gledateljka će biti obaveštena.

Zakonom o pravima pacijenata propisano je da pacijent koji smatra da mu je postupkom zdravstvenog radnika ili saradnika ugroženo neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata. Pacijent  ima pravo da podnese prigovor i zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada (načelnik odeljenja), ili direktoru zdravstvene ustanove.

Prigovor savetniku pacijenata se može podneti pismenim putem na adresu Sektor za zaštitu prava pacijenata, Tiršova 1, 11000 Beograd, kao i usmeno na zapisnik u službenim prostorijama Sektora, radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30 časova, odnosno putem e-maila savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs.

Gledateljka upućuje pohvale na rad dr Slobodanu Srećkoviću, kao i radnicima na šalteru Milošu i Danijeli , zaposlenim u Gradskoj bolnici. (Dara).

Beokom će pohvale proslediti zaposlenima u Gradskoj Bolnici.

Sremčica, ul.Belog brega – Gledalac demantuje odgovor Javnog osvetljenja da je ekipa dolazila i da je rasveta popravljena. (Nebojša)

Uvidom na licu mesta, ekipe JKP“Javnog osvetljenja“ Beograd su utvrdile da pomenuti kabl ne pripada instalaciji javnog osvetljenja, te njegovo izmeštanje nije u našoj nadležnosti. Radovi na otklanjanju kvara se izvode fazno, pa je tako do sada delimično osposobljena instalacija javnog osvetljenja, zbog nepostojanja  neophodnih tehničkih uslova. Njihovim ostvarivanjem, instalacija javnog osvetljenja će ponovo biti u funkciji.

 

Bele vode, Leposave Mihajlović – Gledateljka kaže da su posle radova ostali porušeni stubovi i gole žice na ulici a Elektrodistribucija nikako da popravi.(Biljana)

 

Iz Info centra Eps distribucije obavestili su nas da Služba za pripremu i nadzor održavanja ogranka Banovo brdo nije izvodila radove na pomenutoj lokaciji.GGG

 

 

Knez Danilova, kod poštanske štedionice –  Gledalac kaže da se na ovoj lokaciji vrši pretakanje sirćetne kiseline i da mnogo zaudara. Traži da inspekcija reaguje i da se izmesti.

 

Iz Sekretarijata za inspekcijske poslove dobili smo sledeći odgovor:

 

Povodom pitanja u vezi sa neprijatnim mirisima od sirćetne kiseline na lokaciji Knez Danilova kod Poštanske štedionice, dostavljamo Vam sledeće obaveštenje:

 

–                  Inspektor za zaštitu životne sredine je dana 09.01.2019. godine, izvršio inspekcijski nadzor sirćetane u Beogradu, Knez Danilova 31, i tom prilikom utvrdio i zapisnički konstatovao da ista posluje u sastavu „M-6 EDEN SRB“ d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Vojvode Putnika 5, matični broj 211137586, PIB 109037586. Na navedenoj lokaciji se nalazi objekat sa postrojenjem za proizvodnju 9%  sirćeta. Otpadni gasovi koji potiču od proizvodnje se odvode iznad krova objekta.  U toku inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u dokumentaciju i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektor je zapisnički naložio privrednom subjektu „M-6 EDEN SRB“ d.o.o  da za sirćetanu izvrši merenje emisije zagađujućih materija koji nastaju u postupku proizvodnje i da pribavljeni izveštaj ovlašćenog pravnog lica o izmerenoj koncentraciji zagađujućih materija dostavi inspektoru za zaštitu životne sredine Sekretarijata za inspekcijske poslove  Gradske uprave grada Beograda – Sektora za zaštitu životne sredine i vodni inspekcijski nadzor, ulica 27. marta broj 43-45, u Beogradu.

Dalji tok postupka zavisi od dostavljenog izveštaja.

 

 

 

Vremenski podaci

Nedelja
Umerena kiša

Trenutna temperatura 1°C

Umerena kiša

Ponedeljak
Susnežica

Max: 3°C
Min: 1°C

Susnežica

Vremenska prognoza za 5 dana