Beogradske elektrane grejaće narednih dana Studio B

BeogradBeograd Pocetna 19. 04. 2017. 08:55:51

Beogradske elektrane zbog zahlađenja ostaju u radnom režimu i narednih sedam dana će grejati po ceo dan, izjavio je danas Petar Vasiljević iz Beogradskih elektrana.

radijator28102014.jpg

„Imamo najavljen hladan talas narednih 10-ak dana, za očekivati je da ćemo narednih dana imati grejanje po ceo dan. Beogradske elektrane su spremne, imamo iskustva iz prethodnih sezona, očekivali smo ovo, imamo dovoljno energenata“, rekao je Vasiljević za RTS.

5 Responses to “Beogradske elektrane grejaće narednih dana”

 1. Ing Zoran Vukov kaže:

  Ovaj poslednji hladan talas koji je došao posle 15.Aprila uvećaće količinu kwh isporučenih po m2 stana čime će se postaviti nova rekordna isporuka kwh za poslednjih 12 godina od kada su ugrađeni kalorimetri u predajnim stanicama u Beogradu. Rekordna isporuka je bila 2005/06 god kada je u grejnom periodu isporučeno 104,984 kwhpo m2 ukupne grejne površine u zgradi, a za plaćanje je 112,1965 kwh/m2 stana. Ove grejne sezone je isporučeno do 01.Aprila 108,5048 kwh/m2 stana, a do zvaničnog završetka grejne sezone 16,Aprila isporučeno je još 3,297 kwh/m2 stana, pa bi isporučena količina kwh iznosila 111,8018 kwh/m2 stana, što bi bilo kao i najhladnije sezone 2005/06. U Aprilu je za 15 dana isporučivano prosečno 0,2198 kwh/m2 stana dnevno sa temperaturom radijatora do 40 stepeni i sa prekidanjem grejanja tokom dana kada se spoljne temperature povećaju do 20 stepeni,. Međutim ovaj talas sa temperaturama i 4 stepeni radijatori su sa 45 stepeni pa će se grejati ceo dan što će usloviti i većeisporučene količine kwh. Tako ova grejna sezona će po količini isporučenih kwh biti rekordna.
  Poslednji komentar nije odobren, mada nije nikoga vređao, već su iznete samo neosporne činjenice poređenje troškova grejanja stana od 60 m2 daljinskim grejanjem u poređenju sa stanom grejanjem gasom. Zašto su ove informacije zabranjene da korisnici nesmeju da znaju i kome one smetaju, očigledno gradskom Vlastima i ministru Antiću. Ako vas istina o naplati grejanja interesuje možete ukucati: Detaljno objašnjenje – Kako nas kradu na grejanju na You Tube.

  • Ing Zoran Vukov kaže:

   Poslednji grejni dan u ovoj sezoni je bio 25.April. Do 01,Aprila isporučeno je 108,5048 kwh/m2 stana za plaćanje , a u Aprilu još 7,1533 kwh/m2 stana, što ukupno iznosi 115,6581 kwh/m2 stana za plaćanje. Kako je cena kwh 7,57 din/kwh, stvarna obaveza stana od 60 m2 je: 115,6581 kwh/m2 x 60 m2=6.939,4860 kwh x 7,57 din/kwh=52.531,91 din – 7%(za plaćanje u roku) = 48.854,67 din. Ako se ne obavi OBRAČUN na osnovu kupljenih i isporučenih kwh, tada će korisnik stana platiti ukupno 1432,71 din/m2 god x 60 m2=85.962,60 din -7% =79.945,22 din. i prisvijiće se nezakonito 79.945,22 din (plaćen0) – 48.854,67 din (stvarna obaveza)= 31.090,55 din (nezakonito prisvojeno bez obračuna). Korisnik koji za iste isporučene kwh stanu (zaduživan „PO UTROŠKU“ plati će 48.854,67 din ( STVARNE OBAVEZE) ali će tokom svih 12 meseci plaćati IZMIŠLJENU OBAVEZU od 389,87 din/m2 god x 60 m2 = 23.392,20 din -7% popust =21.754,75 din , što ukupno iznosi =70.609,42 din.Tako cena isporučenog kwh koji je platio korisnik kojiplaća paušalno i bez OBRAČUNA iznosi 79.945,22 din : 6.939,486 kwh (isporučeno) = 11,52 din/kwh. Koliko je platio kwh korisnik koji plaća „PO UTROŠKU“ : 70.609,42 din : 6939,486 kwh= 10,18 din/kwh.
   Izbegavanjem prikaza OBRAČUNA korisnici koji su plaćali paušalni su platili više grejanje 31.090,55 din :60 m2 =518,1758 din/m2 stana pa svako može množenjem sa površinom svoga stana da izračuna koliko je oštećen.
   korisnik koji plaća „PO UTROŠKU , plaća pored stvarne obaveze i parafiskalni harač od izmišljenih 389,87 din/m2 stana . Svakome treba da je jasno da se ova naplata obavlja nezakonito, što je krivično delo jer se ne primenjuje Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda objavljena u SL. listu grada Beograda br. 24/2003, a dužnost je gradonačelnika da poštuje odluke Skupštine grada Beograda kao i JKP Beogradske elektrane i INFOSTAN koji šalje nezakonite i naispravne Račune građanima.Toplana je dužna da izda račun zgradi jer ima samo jedno merno mesto u zgradi za sve korisnike , a Skupština vlasnika je dušna da podeli ispravni iznos zaduženja na korisnike i da plati samo vrednost mesečno isporučene energije x prodajna cena za kwh = IZNOS obaveze svih korisnika u objektu.

 2. Ing Zoran Vukov kaže:

  Kako je toplana grejala i posle 25 Aprila, i to 29 i 30 Aprila prethodni komentar ne predstavlja i konačne podatke. Tako u aprilu je isporučeno 7,6976 kwh/m2 stana , tako je ukupno u sezoni 2016/17 isporučeno 116,2026 kwh/m2. stan od 60 m2 je utrošio 6.972,156 kwh, pa korisnik koji plaća paušalno i bez obračuna platio je 79.945,76 din : 6.972,156 kwh=11,47 din/kwh, a prisvojeno je ne prikazivanjem obračuna 79.945,76 din – 49.084,67 din stvarna obaveza) =30.861,09 din. Korisnik koji plaća „PO UTROŠKU“ plati će 49.084,67 din (stvarne obaveze) + 23.392,20 din (izmišljene obaveze- reket) = 72.476,87 din. kako je platio 72.476,87 din za isporučene 6.972,156 kwh , cena plaćenog kwh je 10,40 din/kwh. Svakome bi trebalo da je jasno da su oba načina fakturisanja nezakonita. Dok je reket ugrađen kod paušalnog plaćanja u samu cenu 1432,71 din/m2 god ; kod plaćanja „po utrošku taj reket je jasno prikazan sa cenom 389,87 din/m2 god koji je tako izdvojen i naplaćuje se tokom cele god, a to je ustvari AKONTACIONA KUPOVINA kwh ali pošto neće vlast da vrši OBRAČUN taj reket je nazvala INSTALISANA SNAGA, a to su radijatori koje je vlasnik stana kupio kupovinom stana i jasno je da Toplana ne prodaje radijatore a ni stanbenu površinu. Problem je što se buđet grada puni krađom od korisnika daljinskog grejanja a što se krije fakturisanjem sa JKP INfostan oji takođe ne obavljaju očitavanje stanja kalorimetara pa i neznaju šta im Toplana servira da naplate u Računima.

  • Ing Zoran Vukov kaže:

   Koja je razlika u troškovima korisnika grejanja na gas (ukupni stanbeni prostor 285 m2 sa 4 stana) u odnosu na korisnika koji se greje daljinski preko Toplane u sezoni 2016/17 u Beogradu? Troškovi za utrošen gas: u OKT=259m3, plaćeno=11445 din; u Nov=514 m3 plaćeno=22310 din; U Dec=724 m3, plaćeno=31282 din; u Jan=913 m3, plaćeno 39.376 din; u Feb=658 m3, plaćeno 28,438 din; u Mart=361m3, plaćeno 15.820 din; i u Apr=283 m3; plaćeno 12.495 din. UKUPNO utrošeno 3.712 m3 a plaćeno je 161.167 din. Trošak stana od 60 m2 iznosi za utrošenih 781,473 m3 gasa plaćeno =33.929,89 din; Ako preračunamo koliko je utrošeno kwh/m2 god to iznosi 113,4708 kwh/m2 stana, tako je stan od 60 m2 utrošio 6.808,236 kwh. Cena utrošenog kwh iznosi plaćeno 33.929,89 din : 6.808,236=4,98 din/kwh:Ako to uporedimo sa plaćenim troškovima korisnika koji je plaćao daljinsko grejanje 79.945,22 din (sa 7% popusta) a cena utrošenog kwh =11,47 din jer nije izvršen obračun: Korisnik koji je plaćao „PO UTROŠKU“ platio je 49.084,67 din (stvarni trošak) i još 21.754,75 din (izmišljenu obavezu _reket) što je ukupno 70..839,42 din . Cena plaćenog utrošenog kwh iznosi 10,16 din.
   Ovi podaci su zasnovani na računima za utrošeni gas kao i računima za isporučenu energiju od strane INFOSTANA za objekat od 8174 m2 stanbene površine u Beogradu. Kada uzmem Račune za korisnika koji se greje na struju i analiziram, postaviću na ovom mestu komentar kako bi građani imali istinitu informaciju.

 3. Ing Zoran Vukov kaže:

  Troškovi stana koji se greje na struju su utvrđeni tako što je za mesece kada se ne koristi grejanje za Maj do Oktobra ( 5 meseci) utvrđena prosečna dnevna količina kwh koja se koristi za druge namene u domaćinstvu a koja je iznosila 11,433 kwh/dan . Sa ovom količinom kwh množeni su dani (214 dana) i dobijena je količina kwh u ostalim mesecima kada se koristi grejanje i ta količina je umanjena od ukupno utrošenih 6142 kwhi ostalo je da je utrošeno 3695,27 kwh za grejanje stana od 41 m2. Tako utrošeno je 90,1288 kwh/m2 stana . Plaćeno je ukupno za 7 meseci 38.229,10 din za ukupno utrošenih 6.142 kwh . Tako je cena plaćenog kwh (u periodu grejanja) iznosila 6,2242 din/kwh. U mesecima Maj do Oktobra (5 meseci) plaćeno je ukupno 12.870,36 din za utrošenih 1.715 kwh, pa je cena kwh u tom periodu iznosila 7,5046 din/kwh. Prosečna cena kwh za celu godinu je iznosila 6,5036 din/kwh. Utrošak 90,1285 kwh /m2 stana je manja pa je UKUPAN TROŠAK ZA GREJANJE PREVEDENO NA STAN POVRŠINE 60 m2 iznosi 90,1285 kwh/m2 x 60 m2 = 5.407,71 din x 6,2242 din/kwh=33.658,67 din. u odnosu na stan grejan gasom sa utroškom 113,4708 kwh m2 x 60 m2 =6.808,24 8 kwh x 4,98 din/kwh = 33.905,07 din ili korisnika koji plaća daljinsko grejanje (bez obračuna) koji nezna da je utrošio 116,2026 kwh/m2 (ukupno 6.972,156 kwh ) a koje je platio 79.945,76 din ili kwh =11,47 din. Dok je korisnik koji plaća tobože „PO UTROŠKU platio za istu potrošnju 6.972,156 utrošenih kwh 72.476,87 din ili utrošeni kwh 10,16 din. Ukoliko posetite sajt Agencije za energetiku koja svake godine iznosi poređenje troškova stana od 60 m2 za naredni period, lako će se videti da su količine prikazane utroška gasa nerealne, gde se u ranijem periodu prikazivala potrošnja za grejanje preko 1300 m3 god a sada 1080 m3 god, dok je stvarna potrošnja u ovoj najhladnijoj godini 781,47 m3 godišnje, Isto se netačno ptikazuje i količina kwh za grejanje električnom energijom jer se prikazuje UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA a ne umanjuje se za mesece kada se grejanje ne koristi kao i za ostale potrebe domaćinstva u mesecima kada se koristi i za grejanje. Ova prikazivanja služe Agenciji za energetiku da sludi građane koji se greju daljinskim grejanjem koje je najskuplji vid jer su se u cenu ugradile gradske vlasti i partije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezane vesti

Vremenski podaci

Petak
Oblačno

Trenutna temperatura 13°C

Oblačno

Subota
Mogući pljuskovi

Max: 19°C
Min: 13°C

Mogući pljuskovi

Vremenska prognoza za 5 dana